Công bố danh sách 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thế Kha- Anh Thế

(Dân trí) - Tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 1/2, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 Ủy viên.

Theo ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng.

Công bố danh sách 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII - 1
Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội XIII sáng 1/2 (Ảnh: TTXVN).

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 Ủy viên. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 Ủy viên:

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

2. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

3. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

4. Ông Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

5. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

6. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

7. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

8. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

9. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

10. Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

11. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

12. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

14. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

15. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

16. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long.

17. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

18. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

19. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

 "Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII" - ông Võ Văn Thưởng thông tin trước đại hội.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM