Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ

(Dân trí) - Trong 18 Ủy viên Bộ Chính trị có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử, 10 người được bầu mới.

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
 

I- BỘ CHÍNH TRỊ

1. Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội

5. Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

7. Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam

8. Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Ông Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an

11. Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

14. Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương

18. Ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương.

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 Ủy viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

1. Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

2. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Ông Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

III- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 Ủy viên. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.