Cơ quan nhà nước ở Phú Yên sẽ làm việc muộn hơn 30 phút so với trước đây

(Dân trí) - HĐND tỉnh Phú Yên vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh này nhằm phù hợp với thực tiễn, đặc điểm khí hậu thời tiết của địa phương.

Ngày 15/10, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 để thông qua 16 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cơ quan nhà nước ở Phú Yên sẽ làm việc muộn hơn 30 phút so với trước đây - 1

Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII.

Theo đó, Nghị quyết sẽ điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan nhà nước ở Phú Yên bắt đầu muộn hơn 30 phút so với trước đây, cụ thể: Buổi sáng sẽ bắt đầu làm việc từ 7h30 đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Khung giờ làm việc hành chính mới này được áp dụng trong tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội hoạt động mang tính chất hành chính ở Phú Yên.

Riêng các trường học, cơ sở y tế công lập vẫn thực hiện theo khung giờ cũ.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đều áp dụng khung giờ làm việc hành chính buổi sáng từ 7h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng khung giờ này đã phát sinh một số hạn chế, nhất là đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể như:

Thời gian làm việc buổi sáng của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương thường bắt đầu từ 8h đến 12h. So với thời gian làm việc của Trung ương, thời gian bắt đầu làm việc hành chính ở Phú Yên sớm hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc làm việc buổi sáng sớm hơn 30 phút.

Ngoài ra, qua thống kê cho thấy các giao dịch hành chính của người dân, doanh nghiệp với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong khung giờ từ 7h đến 7h30 thường rất ít, tần suất giao dịch thấp.

Trong khi đó, thời gian phát sinh các giao dịch hành chính nhiều nhất trong ngày thường vào khung giờ buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Do đó, việc điều chỉnh khung giờ làm việc hành chính ở Phú Yên nhằm phù hợp với khung giờ làm việc của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, xu hướng phát triển chung, phù hợp với đặc điểm khí hậu thời tiết quanh năm ở tỉnh này, cả mùa nắng và mùa mưa.

Tin liên quan