Chủ tịch Quốc hội: Điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm là có lỗi với dân

(Dân trí) - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhiều khi thiệt hại do lãng phí, không tiết kiệm còn lớn hơn cả hậu quả của tham nhũng. Trong điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm là có lỗi với dân.

Sáng ngày 22/9, tiếp tục chương trình làm việc phiên thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số nội dung dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021". Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội năm 2022.

Trình bày dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, phạm vi giám sát chỉ khu vực công từ 1/1/2016 đến 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan. Nội dung giám sát tập trung vào 5 lĩnh vực gồm: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn nhà nước khác; quản lý tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cơ bản đồng tình kế hoạch, đề cương giám sát, nhưng ông bày tỏ băn khoăn về phạm vi. "Đoàn đã chọn lĩnh vực trọng tâm để bảo đảm tính khả thi phạm vi giám sát, tập trung vào 5 mảng vấn đề, nhưng tôi vẫn cảm thấy rộng. Nếu khoanh lại được nữa thì nên cân nhắc kỹ để bảo đảm đã giám sát phải sâu, đủ thời gian, nguồn lực để làm", ông Tùng nêu.

Chủ tịch Quốc hội: Điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm là có lỗi với dân - 1

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc không thực hành tiết kiệm còn lớn hơn cả hậu quả của tham nhũng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyên đề này được các cơ quan chức năng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, kỳ vọng. Theo ông Vương Đình Huệ, quốc gia nào cũng chú ý đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là những nước có nguồn lực còn hạn chế.

"Nước mình có của ăn của để rồi, nhưng là nước đang phát triển thôi, công nhân viên chức, người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn. Chúng ta tiết kiệm được đồng nào thì có ích lợi cho quốc gia đồng ấy, điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm là có lỗi với dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhiều khi thiệt hại do lãng phí, không thực hành tiết kiệm còn lớn hơn cả hậu quả của tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đề nghị đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, "cố gắng thành đoàn giám sát kiểu mẫu".

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, quá trình giám sát phải gắn được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Đoàn giám sát phải kiến nghị được hình thức thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan những vấn đề có sai phạm, chậm trễ, cản trở công tác trong thi hành pháp luật.

"Chúng ta phải nghe nhiều tai, nhiều kênh, có tính chất độc lập với nhau thì mới có thể "gạn đục khơi trong" được. Nguyên lý của kiểm tra, giám sát là nguyên tắc 4 mắt, người này làm cái gì thì có người khác giám sát", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đang được quan tâm