Bộ trưởng, Thứ trưởng Tư pháp tiếp dân định kỳ ngày 15 hàng tháng

(Dân trí) - Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tiếp dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

Theo Quyết định 267/QĐ-BTP/2015 về nội quy tiếp công dân của Bộ Tư pháp vừa được ban hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp (số 12 phố Chu Văn An, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội).

Trụ sở Bộ Tư pháp.
Trụ sở Bộ Tư pháp.

Nếu ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tư pháp được phân công không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác.

Ngoài ra, theo Quyết định 267, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp tiếp công dân vào thứ năm hàng tuần, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự tiếp công dân vào thứ ba hàng tuần; trường hợp trùng vào ngày tiếp công dân của Bộ trưởng hoặc vì lý do khách quan không thể trực tiếp tiếp công dân theo lịch đã định thì sẽ thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Bộ Tư pháp yêu cầu người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ hoặc phù hiệu theo quy định; yêu cầu công dân có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

"Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày"- Quyết định 267 nêu rõ.

Người được phân công tiếp công dân có quyền từ chối tiếp người đang trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình và các trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân.

Thời gian tiếp công dân của Bộ Tư pháp diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút (buổi sáng) và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (buổi chiều). Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ theo quy định.

Thế Kha