Bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thế Kha Anh Thế

(Dân trí) - Chiều tối nay 30/1, các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bo phieu bau Ban chap hanh trung uong.JPG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (Ảnh: Quốc Chính).

Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, gồm các đoàn của 63 tỉnh, thành và 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 2

Công tác bỏ phiếu được tiến hành vào 17h ngày 30/1.

Bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: Quốc Chính)

Trước đó, Đoàn Chủ tịch đã nghe các Trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đoàn Chủ tịch đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) đến các đoàn. Các đại biểu đã ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đến các đoàn. Sau đó, Đoàn Chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Sau đó đã bầu ban kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên; biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại cuộc họp báo trước Đại hội, ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết, các Ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên.

Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%. Ứng viên để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10-15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.