Thứ sáu, 06/03/2020 - 14:11

2 đời Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương cùng sai phạm, gây bất bình!

Dân trí

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội suốt 2 đời Hiệu trưởng, kéo dài 15 năm...

Theo kết luận việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường Đại học Ngoại thương vừa được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 5/3, hàng loạt sai phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm cán bộ đã phát lộ.

2 đời Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương cùng sai phạm, gây bất bình! - 1

Trường Đại học Ngoại thương.

Trách nhiệm của nguyên Hiệu trưởng với sai phạm?

Kết quả xác minh của đoàn thanh tra cho thấy, giai đoạn 2005 - 2013, Đại học Ngoại thương không có quy định về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Đại học Ngoại thương.

Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương giai đoạn này là ông Hoàng Văn Châu ký Quyết định số 1796/QĐ-ĐHNT-TCHC vi phạm quy định về độ tuổi quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm ban hành theo Quyết định 27/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định 58/2010 của Thủ tướng Chính phủ…

“Từ 2005 - 2015, Đại học Ngoại thương không có quy hoạch đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng là chưa thực hiện quy định của Đảng về quy hoạch cán bộ. Trách nhiệm thuộc về Bí thư, Hiệu trưởng, Đảng ủy Đại học Ngoại thương giai đoạn 2005-2015 và Ban cán sự Đảng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ 2005-2015”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Trong giai đoạn 2005-2015, không tiến hành quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Đại học Ngoại thương; ban hành quyết định số 374 về việc quy hoạch cán bộ năm 2009 và Quyết định số 1135 về việc quy hoạch cán bộ năm 2012 không đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Trách nhiệm thuộc về Bí thư, Hiệu trưởng và Đảng ủy Đại học Ngoại thương giai đoạn 2005-2015.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm ông Bùi Anh Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương là đúng thẩm quyền, đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và phù hợp với thực tế công tác cán bộ tại Đại học Ngoại thương.

Hiệu trưởng và Đảng ủy Đại học Ngoại thương đã thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 khi bà Đào Thị Thu Giang không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010- 2015; vi phạm quy định về điều kiện bổ nhiệm lại công chức trong thời gian giữ chức vụ tại Quyết định số 5099/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Khoản 1 Điều 9 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ban hành theo của Quyết định số 27/2003 của Chính phủ.

“Hiệu trưởng và Đảng ủy Đại học Ngoại thương đã thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 khi bà Lê Thị Thu Thủy không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010-2015”- kết luận nêu rõ.

2 đời Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương cùng sai phạm, gây bất bình! - 2

Ông Hoàng Văn Châu.

Hàng loạt vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ phát hiện, giai đoạn từ năm 2006 - 2015, trường đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 190 lượt người (153 lượt người bổ nhiệm mới và 37 lượt người được bổ nhiệm lại) đối với các chức danh quản lý của Đại học Ngoại thương.

Trong đó, 148/153 cán bộ được bổ nhiệm không có quy hoạch; 90/153 trường hợp không có tờ trình của đơn vị; 67/153 trường hợp không có tờ trình của Phòng Tổ chức hành chính; 120/153 trường hợp không thông qua Đảng ủy; 116/153 trường hợp không thông qua Hội nghị viên chức lấy giới thiệu; 109/153 trường hợp không thông qua Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lần 1; có 120/153 trường hợp không tổ chức Hội nghị liên tịch Ban giám hiệu - Đảng ủy để lấy phiếu tín nhiệm lần 2.

37/37 trường hợp bổ nhiệm lại không tiến hành đánh giá nhận xét cán bộ trước khi bổ nhiệm lại, không có tờ trình đơn vị, không lấy phiếu tín nhiệm, không thông qua Đảng ủy, không họp bàn Ban giám hiệu trước khi bổ nhiệm vi phạm nghiêm trọng về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ nhiệm 8 trưởng khoa, trưởng bộ môn không có bằng tiến sĩ - không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 41, 42, 43 Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018, tổng số lượt người được bổ nhiệm là 145 lượt bao gồm 107 quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới và 38 quyết định bổ nhiệm lại. Trong đó, có 34 trường hợp bổ nhiệm trước khi có quy hoạch được duyệt; 14 trường hợp không có quy hoạch; 5 trường hợp điều động bổ nhiệm mới không thông qua Hội nghị viên chức lấy phiếu tín nhiệm lần 1;

12 trường hợp đã có khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 được nêu tại Kết luận 109/2015 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, tiến hành quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Mai Thị Thu Hiền đánh giá hàng năm và toàn nhiệm kỳ thiếu thống nhất, đã phát sinh khiếu nại kéo dài 2 năm 3 tháng.

Truy trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ khẳng định, nội dung tố cáo về vi phạm trong ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và vi phạm trong công tác quy hoạch cán bộ là tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vi phạm trong bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng đối với bà Đào Thị Thu Giang và bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng đối với bà Lê Thị Thu Thủy là tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo ông Hoàng Văn Châu vi phạm trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Đại học Ngoại thương là tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo ông Bùi Anh Tuấn vi phạm trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Đại học Ngoại thương là tố cáo đúng một phần.

Cơ quan thanh tra nhấn mạnh, công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ vi phạm quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự độc đoán của Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương. Những sai phạm trên là nguyên nhân chính gây ra bất bình trong cán bộ, viên chức và mất đoàn kết trong Ban giám hiệu của Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2010-2015.

Vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật giai đoạn từ 2015-2017 thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính giai đoạn từ 2015-2017.

Thế Kha