Thứ hai, 07/09/2020 - 07:02

Đời sống văn hóa tuần qua:

Cú cắn “đau nhớ đời” của fan cuồng dành cho… “Người vác tù và hàng tổng”