Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế

(Dân trí) - Trước khi làm cha mẹ, chúng ta có cả ngàn kỳ vọng về việc điều tuyệt vời này sẽ diễn ra như thế nào, song thực tế không như là mơ, thực tế đẹp hơn nhiều, theo một cách khác...

Lúc ngủ:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 1

Cùng con sáng tạo:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 2

Thời gian riêng tư của mẹ:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 3

Giờ ăn sáng:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 4

Ảnh gia đình:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 5

Cùng chia sẻ thời gian tĩnh lặng bên nhau:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 6

Mặc đồ đi chơi:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 7

Phòng của con - tận hưởng dù không như ta tưởng:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 8

Chơi cát:

Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế - 9

Huyền Anh
Theo Boredpanda