3.321 tin tức, video về "

vốn hoá nhỏ

"
Nhiều sai phạm trong cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngành y tế

Nhiều sai phạm trong cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngành y tế

Thanh tra Chính phủ khẳng định việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam- Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình cổ phần hoá Tổng công ty này giai đoạn 2007-2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hoá.