129.369 tin tức, video về "

tổng động viên

"
Đến lượt Bộ Tài chính tổng động viên ăn thịt lợn "cứu" ngành chăn nuôi

Đến lượt Bộ Tài chính tổng động viên ăn thịt lợn "cứu" ngành chăn nuôi

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các Sở Tài chính địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp chế biến, các hộ tiêu thụ lớn về thịt (đặc biệt các khu công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang) để đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trong nước nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người chăn nuôi.