300 tin tức, video về "

sản phẩm ocop

"
Phát triển sản phẩm OCOP ở Quảng Yên: Còn nhiều khó khăn, hạn chế

Phát triển sản phẩm OCOP ở Quảng Yên: Còn nhiều khó khăn, hạn chế

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, TX Quảng Yên đã tích cực tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Từ chương trình này, nhiều nông sản của thị xã đã có thương hiệu được khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Tuy nhiên, để giữ vững uy tín và phát huy giá trị của thương hiệu đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn của chính quyền, doanh nghiệp và người sản xuất.