6.016 tin tức, video về "

lê thị nga

"
Nên tiếp thu ý kiến của đại biểu Lê Thị Nga

Nên tiếp thu ý kiến của đại biểu Lê Thị Nga

“Sau cả năm thực thi nhiệm vụ, có những lĩnh vực chuyến biến tích cực, có lĩnh vực chưa chuyển biến nhiều, thậm chí một số mặt có dấu hiệu đi xuống, vậy thì dựa trên căn cứ thực tiễn nào, căn cứ khoa học và pháp lý nào mà Quốc hội lại ấn định là tất cả những người đứng đầu đều mặc nhiên được tín nhiệm trước khi lấy phiếu” –