36.402 tin tức, video về "

huỷ kết quả đấu giá

"
Kiến nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, có hình thức xử lý phù hợp với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; thu hồi nhiều tài sản lớn trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp; chỉ đạo khởi kiện ra toà án huỷ kết quả đấu giá tài sản do có nhiều vi phạm.