111.853 tin tức, video về "

dịch vụ mới

"
Tư duy đổi mới sẽ giúp các dịch vụ mới như Mobile Money đi vào đời sống

Tư duy đổi mới sẽ giúp các dịch vụ mới như Mobile Money đi vào đời sống

Ông Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin &Truyền thông (TT&TT), một trong những người mở đường cho Internet Việt Nam, cho rằng: Cách mạng 4.0 đang diễn ra rất mạnh làm thay đổi các mô hình kinh tế nên Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm những mô hình dịch vụ mới để không bị chậm chân so với các nước khác trên thế giới.