81.869 tin tức, video về "

chất lượng đường bot

"
Nhà nước khó kiểm soát giá thành, chất lượng đường BOT

Nhà nước khó kiểm soát giá thành, chất lượng đường BOT

Báo cáo kết quả cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, đoàn giám sát của UB Thường vụ Quốc hội nêu 13 điểm hạn chế, bất cập, từ việc chỉ định thầu, quy định lợi nhuận nhà đầu tư, xác định mức phí, trạm thu phí... còn thiếu minh bạch, khó kiểm soát.