66.755 tin tức, video về "

5 triệu hộ kinh doanh

"
Các hộ kinh doanh cá thể chưa mặn mà với việc chuyển đổi thành doanh nghiệp

Các hộ kinh doanh cá thể chưa mặn mà với việc chuyển đổi thành doanh nghiệp

Cả nước đang có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh (HKD), trong đó 3,5 triệu HKD được cấp mã số thuế, 2 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ. Đây là đối tượng chính để hoàn thành mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020. Tuy nhiên, việc chuyển đổi gặp không ít khó khăn xuất phát từ cơ chế, chính sách liên quan đến thủ tục hành chính, thuế,...