2.319 tin tức, video về "

đặng hùng võ

"
GS Đặng Hùng Võ: Đất quốc phòng không được mang ra kinh doanh

GS Đặng Hùng Võ: Đất quốc phòng không được mang ra kinh doanh

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, hiện đang có 3 lỗ hổng trong hệ thống quản lý đất đai. Trong đó gồm những vấn đề về chế độ công hữu đất đai trong cơ chế thị trường, cơ chế thu hồi và bồi thường hỗ trợ tái định cư, và các quyết định hành chính về đất đai. Đáng chú ý, ông nói: Đất quốc phòng chỉ được sử dụng trong mục đích bảo vệ đất nước, không được mang ra kinh doanh.