130.845 tin tức, video về "

ông nguyễn đình cung

"
Loại bỏ điều kiện kinh doanh trái luật: Các bộ trưởng đóng vai trò “mắt xích”

Loại bỏ điều kiện kinh doanh trái luật: Các bộ trưởng đóng vai trò “mắt xích”

Mặc dù Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đều đồng thuận và quyết tâm phải loại bỏ tất cả những rào cản, những điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh, cho DN phát triển… nhưng theo ông Nguyễn Đình Cung, để hiện thực hóa được mục tiêu trên, các bộ trưởng đóng vai trò là “mắt xích” quyết định.