63.000 tin tức, video về "

đại đoàn kết dân tộc

"
Tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

Tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

“Mặt trận các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; vận động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội”, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh.