Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 04 tháng 01/2023

(Dân trí) - Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 1.381.648.333 đồng mà bạn đọc gửi về Báo điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần qua đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 04 tháng 01/2023 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (từ ngày 22/01/2023 đến ngày 28/01/2023) tại đây.