Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 1 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 772,437,357 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   12 đến 18/1/2020

 

13/1

Lê   Huỳnh- 22 Hùng Vương-HN giúp Ms3617

200,000

15/1

Chị Oanh- SN4- khu 671 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình-HN giúp Ms3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619, 3621 mỗi hc- 100k

800,000

 

Hội Phụng sự Xã hội- USA giúp Ms3614, 3615, 3616, 3618, 3619, 3620, 3621 mỗi hc- 1,000,000 đ; Ms3617- 2,000,000 đ

9,000,000

 

Gia đình Nguyễn Xuân Vinh- số 1 ngõ 23 Giang Văn Minh- Hà Nội ủng hộ QNA

500,000

16/1

Bạn đọc Dân trí giúp Ms3621- 300k; Ms3622- 200k

500,000

18/1

Lưu Thị Thủy- 625 Hoàng Hoa Thám-Hà Nội giúp Ms3614, 3621 mỗi hc 100k

200,000

 

Vũ Trọng Hảo- 12 ngõ 591 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình-HN ủng hộ QNA

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12/01/2020 00:01:50

800039 DANTRI 200112735252952 VTBANK

1,000

12/01/2020 00:04:33

800039 DANTRI 200112735272341 VTBANK

1,000

12/01/2020 00:58:39

800039 DANTRI 200112735779349 VTBANK

10,000

12/01/2020 01:16:38

800039 DANTRI 200112735840857 VTBANK

10,000

12/01/2020 01:31:40

800039 DANTRI 200112735888436 VTBANK

1,000

12/01/2020 01:32:16

800039 DANTRI 200112735890113 VTBANK

5,000

12/01/2020 01:43:54

800039 DANTRI 200112735924145 VTBANK

1,000

12/01/2020 02:31:28

800039 DANTRI 200112736039606 VTBANK

10,000

12/01/2020 02:57:37

800039 DANTRI 200112736091514 VTBANK

50,000

12/01/2020 03:05:46

800039 DANTRI 200112736109059 VTBANK

2,000

12/01/2020 03:42:24

800039 DANTRI 200112736173251 VTBANK

6,000

12/01/2020 03:51:28

800039 DANTRI 200112736189874 VTBANK

1,000

12/01/2020 06:13:46

800039 DANTRI 200112736519925 VTBANK

1,000

12/01/2020 06:16:01

800039 DANTRI 200112736529342 VTBANK

1,000

12/01/2020 06:17:00

800039 DANTRI 200112736533064 VTBANK

1,000

12/01/2020 06:26:05

800039 DANTRI 200112736571104 VTBANK

20,000

12/01/2020 06:30:36

800039 DANTRI 200112736591123 VTBANK

40,000

12/01/2020 06:34:25

800039 DANTRI 200112736609384 VTBANK

10,000

12/01/2020 07:03:34

800039 DANTRI 200112736778765 VTBANK

30,000

12/01/2020 07:51:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200112 200112196280752

50,000

12/01/2020 08:31:43

800039 DANTRI 200112737539678 VTBANK

5,000

12/01/2020 08:41:26

800039 DANTRI 200112737640340 VTBANK

10,000

12/01/2020 08:43:03

800039 DANTRI 200112737656520 VTBANK

10,000

12/01/2020 08:44:17

800039 DANTRI 200112737669678 VTBANK

10,000

12/01/2020 08:51:49

800039 DANTRI 200112737747643 VTBANK

1,000

12/01/2020 08:53:27

800039 DANTRI 200112737765700 VTBANK

1,000

12/01/2020 08:55:22

800039 DANTRI 200112737785086 VTBANK

1,000

12/01/2020 09:12:02

800039 DANTRI 200112737980481 VTBANK

5,000

12/01/2020 09:28:33

800039 DANTRI 200112738178996 VTBANK

10,000

12/01/2020 10:05:55

800039 DANTRI 200112738621262 VTBANK

10,000

12/01/2020 10:24:24

Ngac Van Thanh; 0933326689;   100000; Ma so 3617: 100000

100,000

12/01/2020 10:29:09

Ngac Van Thanh; 0933326689;   100000; Ma so 3618: 100000

100,000

12/01/2020 10:55:44

800039 DANTRI 200112739209105 VTBANK

4,000

12/01/2020 11:21:42

800039 DANTRI 200112739521396 VTBANK

1,000

12/01/2020 12:11:46

800039 DANTRI 200112740075310 VTBANK

5,000

12/01/2020 12:16:52

800039 DANTRI 200112740132700 VTBANK

10,000

12/01/2020 12:34:17

800039 DANTRI 200112740315939 VTBANK

400,000

12/01/2020 12:43:05

800039 DANTRI 200112740405330 VTBANK

400,000

12/01/2020 12:44:17

800039 DANTRI 200112740417582 VTBANK

50,000

12/01/2020 13:21:25

800039 DANTRI 200112740792884 VTBANK

50,000

12/01/2020 13:28:23

800039 DANTRI 200112740858908 VTBANK

5,000

12/01/2020 13:47:52

800039 DANTRI 200112741039075 VTBANK

10,000

12/01/2020 14:30:28

800039 DANTRI 200112741460404 VTBANK

5,000

12/01/2020 15:06:52

800039 DANTRI 200112741836206 VTBANK

10,000

12/01/2020 15:29:37

800039 DANTRI 200112742077527 VTBANK

10,000

12/01/2020 16:12:07

800039 DANTRI 200112742534646 VTBANK

5,000

12/01/2020 16:26:18

800039 DANTRI 200112742688433 VTBANK

10,000

12/01/2020 17:26:19

800039 DANTRI 200112743345615 VTBANK

10,000

12/01/2020 18:10:56

800039 DANTRI 200112743828523 VTBANK

1,000

12/01/2020 18:17:30

800039 DANTRI 200112743900748 VTBANK

50,000

12/01/2020 18:37:12

800039 DANTRI 200112744107039 VTBANK

1,000

12/01/2020 18:56:30

800039 DANTRI 200112744304417 VTBANK

2,000

12/01/2020 18:57:52

800039 DANTRI 200112744318748 VTBANK

10,000

12/01/2020 18:59:55

Xem noi dung trong CMS

200,000

12/01/2020 19:05:30

800039 DANTRI 200112744409788 VTBANK

10,000

12/01/2020 19:26:01

800039 DANTRI 200112744649301 VTBANK

100,000

12/01/2020 19:34:06

800039 DANTRI 200112744739245 VTBANK

10,000

12/01/2020 19:43:47

800039 DANTRI 200112744845806 VTBANK

5,000

12/01/2020 20:04:11

800039 DANTRI 200112745084184 VTBANK

10,000

12/01/2020 20:12:31

800039 DANTRI 200112745189966 VTBANK

5,000

12/01/2020 20:19:19

800039 DANTRI 200112745269609 VTBANK

50,000

12/01/2020 20:43:53

800039 DANTRI 200112745545781 VTBANK

10,000

12/01/2020 21:04:30

800039 DANTRI 200112745787419 VTBANK

1,000

12/01/2020 21:12:44

800039 DANTRI 200112745895485 VTBANK

200,000

12/01/2020 21:20:02

800039 DANTRI 200112745978932 VTBANK

100,000

12/01/2020 21:40:31

800039 DANTRI 200112746191164 VTBANK

10,000

12/01/2020 22:09:30

800039 DANTRI 200112746502503 VTBANK

7,000

12/01/2020 22:12:57

800039 DANTRI 200112746538038 VTBANK

100,000

12/01/2020 22:52:35

800039 DANTRI 200112746856121 VTBANK

13,000

12/01/2020 23:15:24

800039 DANTRI 200112747025504 VTBANK

10,000

12/01/2020 23:26:11

800039 DANTRI 200112747088807 VTBANK

30,000

12/01/2020 23:34:20

800039 DANTRI 200112747132005 VTBANK

50,000

13/01/2020 00:02:22

800039 DANTRI 200113747263222 VTBANK

2,000

13/01/2020 00:04:42

800039 DANTRI 200113747277093 VTBANK

10,000

13/01/2020 00:18:41

800039 DANTRI 200113747341248 VTBANK

5,000

13/01/2020 00:24:36

800039 DANTRI 200113747362755 VTBANK

5,000

13/01/2020 00:52:21

800039 DANTRI 200113747446527 VTBANK

20,000

13/01/2020 01:35:49

800039 DANTRI 200113747555882 VTBANK

3,000

13/01/2020 01:47:50

800039 DANTRI 200113747578945 VTBANK

3,000

13/01/2020 02:01:52

800039 DANTRI 200113747607715 VTBANK

5,000

13/01/2020 05:30:23

800039 DANTRI 200113747978662 VTBANK

3,000

13/01/2020 07:49:19

800039 DANTRI 200113748787255 VTBANK

100,000

13/01/2020 08:02:39

800039 DANTRI 200113748925786 VTBANK

40,000

13/01/2020 08:09:27

800039 DANTRI 200113749011330 VTBANK

20,000

13/01/2020 09:02:39

800039 DANTRI 200113749709584 VTBANK

100,000

13/01/2020 09:03:18

Truong Thanh Tung; 0986010509;   200000; Ma so 3619: 200000

200,000

13/01/2020 09:19:26

800039 DANTRI 200113749959346 VTBANK

15,000

13/01/2020 09:20:02

800039 DANTRI 200113749968430 VTBANK

5,000

13/01/2020 09:27:55

800039 DANTRI 200113750082387 VTBANK

1,000

13/01/2020 09:30:53

800039 DANTRI 200113750123343 VTBANK

1,000

13/01/2020 09:36:45

Xem noi dung trong CMS

300,000

13/01/2020 09:51:42

800039 DANTRI 200113750421500 VTBANK

10,000

13/01/2020 09:54:00

800039 DANTRI 200113750453973 VTBANK

20,000

13/01/2020 10:08:11

800039 DANTRI 200113750674318 VTBANK

10,000

13/01/2020 10:17:12

800039 DANTRI 200113750815148 VTBANK

50,000

13/01/2020 10:26:05

800039 DANTRI 200113750948896 VTBANK

2,000

13/01/2020 10:33:20

800039 DANTRI 200113751059580 VTBANK

10,000

13/01/2020 10:34:24

800039 DANTRI 200113751075468 VTBANK

100,000

13/01/2020 10:39:43

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3619: 200000

200,000

13/01/2020 10:45:28

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3619: 100000

100,000

13/01/2020 11:10:44

800039 DANTRI 200113751627937 VTBANK

200,000

13/01/2020 11:17:46

800039 DANTRI 200113751738455 VTBANK

5,000

13/01/2020 11:19:44

800039 DANTRI 200113751767607 VTBANK

50,000

13/01/2020 11:31:27

800039 DANTRI 200113751946595 VTBANK

10,000

13/01/2020 12:13:48

800039 DANTRI 200113752560308 VTBANK

50,000

13/01/2020 12:25:59

800039 DANTRI 200113752723829 VTBANK

5,000

13/01/2020 12:28:10

800039 DANTRI 200113752753802 VTBANK

200,000

13/01/2020 12:33:45

800039 DANTRI 200113752826943 VTBANK

1,000

13/01/2020 12:40:43

Xem noi dung trong CMS

200,000

13/01/2020 12:49:22

800039 DANTRI 200113753030055 VTBANK

10,000

13/01/2020 12:55:55

800039 DANTRI 200113753109837 VTBANK

20,000

13/01/2020 12:55:55

Hao Le; 0987039738; 100000; Ma so 3619: 100000

100,000

13/01/2020 13:07:49

800039 DANTRI 200113753265961 VTBANK

16,000

13/01/2020 13:09:32

800039 DANTRI 200113753286283 VTBANK

1,000

13/01/2020 13:12:05

800039 DANTRI 200113753315726 VTBANK

200,000

13/01/2020 13:18:19

800039 DANTRI 200113753387461 VTBANK

50,000

13/01/2020 13:19:11

800039 DANTRI 200113753397067 VTBANK

10,000

13/01/2020 13:37:56

800039 DANTRI 200113753612821 VTBANK

2,000

13/01/2020 13:55:50

800039 DANTRI 200113753834976 VTBANK

10,000

13/01/2020 14:20:38

800039 DANTRI 200113754163737 VTBANK

5,000

13/01/2020 14:30:08

Nhan; 0903342742; 200000; Ma so 3619: 200000

200,000

13/01/2020 14:32:57

800039 DANTRI 200113754325641 VTBANK

1,000

13/01/2020 14:36:37

Nhan; 0903342742; 200000; Ma so 3617: 200000

200,000

13/01/2020 14:41:43

800039 DANTRI 200113754443777 VTBANK

1,000

13/01/2020 15:04:13

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3618: 100000

100,000

13/01/2020 15:07:10

800039 DANTRI 200113754832940 VTBANK

15,000

13/01/2020 15:24:03

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3617: 50000

50,000

13/01/2020 15:25:32

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3618: 50000

50,000

13/01/2020 15:26:27

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3619: 50000

50,000

13/01/2020 15:37:40

800039 DANTRI 200113755296549 VTBANK

3,000

13/01/2020 15:50:43

Nguyen Van Su; 0977785361; 100000; Ma so 3619: 100000

100,000

13/01/2020 16:16:46

800039 DANTRI 200113755881149 VTBANK

1,000

13/01/2020 16:29:11

800039 DANTRI 200113756095772 VTBANK

10,000

13/01/2020 16:39:12

800039 DANTRI 200113756279227 VTBANK

1,000

13/01/2020 17:04:29

800039 DANTRI 200113756675825 VTBANK

10,000

13/01/2020 17:58:48

800039 DANTRI 200113757634116 VTBANK

100,000

13/01/2020 18:34:22

800039 DANTRI 200113758191307 VTBANK

10,000

13/01/2020 18:46:56

Anh; 0333805394; 200000; Ma so 3616: 200000

200,000

13/01/2020 18:55:57

800039 DANTRI 200113758482785 VTBANK

1,000

13/01/2020 18:56:40

800039 DANTRI 200113758491726 VTBANK

10,000

13/01/2020 19:03:45

800039 DANTRI 200113758594813 VTBANK

100,000

13/01/2020 19:17:03

800039 DANTRI 200113758792914 VTBANK

100,000

13/01/2020 19:19:01

800039 DANTRI 200113758820348 VTBANK

100,000

13/01/2020 19:27:21

Xem noi dung trong CMS

50,000

13/01/2020 19:41:23

800039 DANTRI 200113759129382 VTBANK

1,000

13/01/2020 19:44:08

800039 DANTRI 200113759168461 VTBANK

10,000

13/01/2020 19:46:59

800039 DANTRI 200113759207654 VTBANK

5,000

13/01/2020 19:47:01

800039 DANTRI 200113759207963 VTBANK

1,000

13/01/2020 19:57:26

800039 DANTRI 200113759355891 VTBANK

1,000

13/01/2020 20:32:27

800039 DANTRI 200113759803643 VTBANK

1,000

13/01/2020 20:42:43

800039 DANTRI 200113759954840 VTBANK

1,000

13/01/2020 20:44:16

800039 DANTRI 200113759974222 VTBANK

1,000

13/01/2020 21:10:22

800039 DANTRI 200113760364651 VTBANK

10,000

13/01/2020 21:16:50

800039 DANTRI 200113760474616 VTBANK

10,000

13/01/2020 21:17:33

800039 DANTRI 200113760485648 VTBANK

1,000

13/01/2020 21:36:05

800039 DANTRI 200113760700952 VTBANK

4,000

13/01/2020 21:45:35

800039 DANTRI 200113760797883 VTBANK

10,000

13/01/2020 21:53:04

800039 DANTRI 200113760872489 VTBANK

10,000

13/01/2020 22:04:20

800039 DANTRI 200113760981625 VTBANK

2,000

13/01/2020 22:23:02

800039 DANTRI 200113761248536 VTBANK

1,000

13/01/2020 22:25:44

800039 DANTRI 200113761281071 VTBANK

1,000

13/01/2020 22:33:53

800039 DANTRI 200113761370213 VTBANK

10,000

13/01/2020 22:39:34

800039 DANTRI 200113761430490 VTBANK

1,000

13/01/2020 22:40:40

800039 DANTRI 200113761440431 VTBANK

1,000

13/01/2020 23:10:12

800039 DANTRI 200113761717857 VTBANK

5,000

13/01/2020 23:11:33

800039 DANTRI 200113761729194 VTBANK

10,000

13/01/2020 23:29:52

Ngo Hong Duong; 0919168163; 200000; Ma so 3618: Dau that long canh chi em mo coi bo vo giua dong doi!

200,000

13/01/2020 23:42:05

800039 DANTRI 200113761932743 VTBANK

1,000

14/01/2020 00:14:50

LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 3619: 1000000

1,000,000

14/01/2020 04:15:25

800039 DANTRI 200114762277623 VTBANK

3,000

14/01/2020 04:24:40

800039 DANTRI 200114762291715 VTBANK

10,000

14/01/2020 05:07:22

800039 DANTRI 200114762367155 VTBANK

1,000

14/01/2020 05:09:21

800039 DANTRI 200114762371977 VTBANK

1,000

14/01/2020 05:55:22

800039 DANTRI 200114762499307 VTBANK

50,000

14/01/2020 06:37:45

800039 DANTRI 200114762722089 VTBANK

20,000

14/01/2020 06:48:01

800039 DANTRI 200114762787265 VTBANK

1,000

14/01/2020 06:57:24

800039 DANTRI 200114762850463 VTBANK

40,000

14/01/2020 07:25:41

800039 DANTRI 200114763100183 VTBANK

2,000

14/01/2020 07:55:46

Nguyen Thi Thanh Mai; 0969301079; 200000; Ma so 3619: 200000

200,000

14/01/2020 07:58:18

Luu Ngoc Anh; 0903513648; 300000; Ma so 3620: Nguoi cha dau don vi vet xich noi co chan con

300,000

14/01/2020 08:01:28

Xem noi dung trong CMS

200,000

14/01/2020 09:18:32

800039 DANTRI 200114764636543 VTBANK

100,000

14/01/2020 09:22:10

800039 DANTRI 200114764699595 VTBANK

100,000

14/01/2020 09:38:09

800039 DANTRI 200114764960560 VTBANK

20,000

14/01/2020 09:39:30

800039 DANTRI 200114764982667 VTBANK

20,000

14/01/2020 10:46:15

800039 DANTRI 200114766108855 VTBANK

50,000

14/01/2020 11:18:42

800039 DANTRI 200114766640891 VTBANK

100,000

14/01/2020 12:28:44

800039 DANTRI 200114767689922 VTBANK

200,000

14/01/2020 12:42:14

800039 DANTRI 200114767869466 VTBANK

10,000

14/01/2020 12:47:52

800039 DANTRI 200114767937495 VTBANK

10,000

14/01/2020 12:48:31

800039 DANTRI 200114767946331 VTBANK

5,000

14/01/2020 12:57:28

800039 DANTRI 200114768051925 VTBANK

20,000

14/01/2020 13:49:09

800039 DANTRI 200114768711616 VTBANK

10,000

14/01/2020 13:50:45

800039 DANTRI 200114768732829 VTBANK

50,000

14/01/2020 14:01:00

800039 DANTRI 200114768872320 VTBANK

50,000

14/01/2020 14:13:37

800039 DANTRI 200114769138630 VTBANK

10,000

14/01/2020 14:32:55

800039 DANTRI 200114769452608 VTBANK

10,000

14/01/2020 14:52:51

800039 DANTRI 200114769750692 VTBANK

10,000

14/01/2020 14:52:59

800039 DANTRI 200114769752717 VTBANK

1,000

14/01/2020 15:16:12

800039 DANTRI 200114770134651 VTBANK

1,000

14/01/2020 15:17:25

800039 DANTRI 200114770154753 VTBANK

1,000

14/01/2020 15:18:32

800039 DANTRI 200114770171995 VTBANK

1,000

14/01/2020 15:20:33

800039 DANTRI 200114770203576 VTBANK

2,000

14/01/2020 15:31:32

800039 DANTRI 200114770378831 VTBANK

5,000

14/01/2020 15:51:26

800039 DANTRI 200114770695647 VTBANK

2,000

14/01/2020 16:33:55

800039 DANTRI 200114771442393 VTBANK

20,000

14/01/2020 16:51:57

800039 DANTRI 200114771737906 VTBANK

30,000

14/01/2020 17:44:24

800039 DANTRI 200114772625116 VTBANK

50,000

14/01/2020 17:54:12

800039 DANTRI 200114772768556 VTBANK

6,000

14/01/2020 17:56:13

800039 DANTRI 200114772797011 VTBANK

4,000

14/01/2020 18:02:37

800039 DANTRI 200114772894502 VTBANK

4,000

14/01/2020 18:08:51

800039 DANTRI 200114772995501 VTBANK

6,000

14/01/2020 18:25:40

800039 DANTRI 200114773241314 VTBANK

10,000

14/01/2020 18:39:56

gia dinh a 2 May; 0985860452; 500000; Ma so 3617: 500000

500,000

14/01/2020 18:56:16

800039 DANTRI 200114773665284 VTBANK

2,000

14/01/2020 19:10:54

800039 DANTRI 200114773890194 VTBANK

10,000

14/01/2020 19:15:54

800039 DANTRI 200114773967364 VTBANK

10,000

14/01/2020 19:16:24

800039 DANTRI 200114773973644 VTBANK

3,000

14/01/2020 19:16:54

800039 DANTRI 200114773981646 VTBANK

10,000

14/01/2020 19:19:57

800039 DANTRI 200114774027375 VTBANK

50,000

14/01/2020 19:37:13

800039 DANTRI 200114774275006 VTBANK

50,000

14/01/2020 19:44:11

800039 DANTRI 200114774374739 VTBANK

200,000

14/01/2020 19:57:42

800039 DANTRI 200114774574693 VTBANK

200,000

14/01/2020 20:06:15

800039 DANTRI 200114774714229 VTBANK

3,000

14/01/2020 20:23:47

800039 DANTRI 200114774985513 VTBANK

10,000

14/01/2020 20:37:54

800039 DANTRI 200114775188692 VTBANK

50,000

14/01/2020 21:00:55

800039 DANTRI 200114775513360 VTBANK

20,000

14/01/2020 21:49:07

800039 DANTRI 200114776210418 VTBANK

10,000

14/01/2020 22:12:04

800039 DANTRI 200114776508488 VTBANK

1,000

14/01/2020 22:13:56

800039 DANTRI 200114776535724 VTBANK

20,000

14/01/2020 22:24:45

800039 DANTRI 200114776670463 VTBANK

50,000

14/01/2020 22:26:26

800039 DANTRI 200114776689517 VTBANK

10,000

14/01/2020 22:59:45

800039 DANTRI 200114777009958 VTBANK

500,000

14/01/2020 23:40:45

800039 DANTRI 200114777326900 VTBANK

10,000

15/01/2020 00:13:11

800039 DANTRI 200115777518212 VTBANK

1,000

15/01/2020 00:29:46

800039 DANTRI 200115777591120 VTBANK

5,000

15/01/2020 00:31:35

800039 DANTRI 200115777598240 VTBANK

100,000

15/01/2020 05:27:39

800039 DANTRI 200115778223836 VTBANK

30,000

15/01/2020 05:33:09

800039 DANTRI 200115778240058 VTBANK

5,000

15/01/2020 06:10:49

800039 DANTRI 200115778395053 VTBANK

500,000

15/01/2020 06:49:41

800039 DANTRI 200115778640667 VTBANK

9,000

15/01/2020 06:58:58

800039 DANTRI 200115778710595 VTBANK

10,000

15/01/2020 07:00:51

800039 DANTRI 200115778726530 VTBANK

10,000

15/01/2020 07:11:09

800039 DANTRI 200115778826472 VTBANK

10,000

15/01/2020 07:18:52

800039 DANTRI 200115778898919 VTBANK

1,000

15/01/2020 07:20:11

800039 DANTRI 200115778910786 VTBANK

1,000

15/01/2020 07:26:03

800039 DANTRI 200115778965037 VTBANK

2,000

15/01/2020 08:00:32

800039 DANTRI 200115779338101 VTBANK

50,000

15/01/2020 08:08:30

800039 DANTRI 200115779458771 VTBANK

3,000

15/01/2020 08:46:10

800039 DANTRI 200115780030088 VTBANK

50,000

15/01/2020 09:03:21

800039 DANTRI 200115780303123 VTBANK

30,000

15/01/2020 09:24:31

800039 DANTRI 200115780676471 VTBANK

100,000

15/01/2020 09:39:06

800039 DANTRI 200115780927048 VTBANK

10,000

15/01/2020 09:51:03

800039 DANTRI 200115781127862 VTBANK

20,000

15/01/2020 09:56:47

800039 DANTRI 200115781222759 VTBANK

3,000

15/01/2020 10:12:05

800039 DANTRI 200115781505516 VTBANK

10,000

15/01/2020 10:25:20

800039 DANTRI 200115781742417 VTBANK

10,000

15/01/2020 10:29:15

800039 DANTRI 200115781809091 VTBANK

2,000

15/01/2020 10:34:09

Le Thi Phuong; 0904526969; 100000; Ma so 3620: 100000

100,000

15/01/2020 10:42:06

800039 DANTRI 200115782019387 VTBANK

10,000

15/01/2020 10:50:32

800039 DANTRI 200115782159004 VTBANK

2,000

15/01/2020 11:13:57

Dinh Tram Anh; 0972735575; 2000000; Ma so 3619: 2000000

2,000,000

15/01/2020 11:28:40

800039 DANTRI 200115782815169 VTBANK

10,000

15/01/2020 11:30:56

800039 DANTRI 200115782858380 VTBANK

10,000

15/01/2020 11:36:38

800039 DANTRI 200115782967001 VTBANK

1,000

15/01/2020 11:58:12

800039 DANTRI 200115783393497 VTBANK

20,000

15/01/2020 12:17:36

800039 DANTRI 200115783739430 VTBANK

10,000

15/01/2020 12:21:46

800039 DANTRI 200115783806569 VTBANK

20,000

15/01/2020 12:24:51

800039 DANTRI 200115783856806 VTBANK

50,000

15/01/2020 13:01:11

800039 DANTRI 200115784362013 VTBANK

10,000

15/01/2020 13:06:11

800039 DANTRI 200115784439821 VTBANK

10,000

15/01/2020 13:38:28

800039 DANTRI 200115784871013 VTBANK

20,000

15/01/2020 13:49:16

800039 DANTRI 200115785017676 VTBANK

10,000

15/01/2020 14:17:53

800039 DANTRI 200115785449972 VTBANK

10,000

15/01/2020 14:20:26

800039 DANTRI 200115785490046 VTBANK

1,000

15/01/2020 14:24:19

800039 DANTRI 200115785553522 VTBANK

10,000

15/01/2020 14:24:42

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3620: 50000

50,000

15/01/2020 15:13:27

Xem noi dung trong CMS

700,000

15/01/2020 15:14:31

800039 DANTRI 200115786412066 VTBANK

1,000

15/01/2020 15:16:24

800039 DANTRI 200115786444727 VTBANK

1,000

15/01/2020 15:17:38

800039 DANTRI 200115786466457 VTBANK

1,000

15/01/2020 15:18:08

800039 DANTRI 200115786475561 VTBANK

20,000

15/01/2020 15:51:44

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3620: 50000

50,000

15/01/2020 15:54:10

800039 DANTRI 200115787073184 VTBANK

50,000

15/01/2020 15:58:27

800039 DANTRI 200115787139554 VTBANK

5,000

15/01/2020 16:00:31

800039 DANTRI 200115787172588 VTBANK

1,000,000

15/01/2020 16:26:46

800039 DANTRI 200115787713939 VTBANK

500,000

15/01/2020 17:49:50

800039 DANTRI 200115789138492 VTBANK

10,000

15/01/2020 18:26:29

800039 DANTRI 200115789737975 VTBANK

1,000

15/01/2020 18:28:37

800039 DANTRI 200115789772787 VTBANK

100,000

15/01/2020 18:31:18

800039 DANTRI 200115789817355 VTBANK

20,000

15/01/2020 19:07:19

800039 DANTRI 200115790438085 VTBANK

1,000

15/01/2020 19:20:24

800039 DANTRI 200115790658092 VTBANK

100,000

15/01/2020 19:23:42

800039 DANTRI 200115790712216 VTBANK

50,000

15/01/2020 19:37:02

800039 DANTRI 200115790918490 VTBANK

10,000

15/01/2020 19:38:27

800039 DANTRI 200115790939680 VTBANK

20,000

15/01/2020 19:54:57

800039 DANTRI 200115791192581 VTBANK

10,000

15/01/2020 19:55:21

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200115 200115169374483

200,000

15/01/2020 20:16:29

800039 DANTRI 200115791550744 VTBANK

100,000

15/01/2020 20:37:41

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200115 200115169666816

50,000

15/01/2020 20:52:19

800039 DANTRI 200115792113864 VTBANK

5,000

15/01/2020 21:24:21

800039 DANTRI 200115792628135 VTBANK

20,000

15/01/2020 22:06:45

800039 DANTRI 200115793223658 VTBANK

10,000

15/01/2020 22:17:59

800039 DANTRI 200115793380030 VTBANK

20,000

15/01/2020 22:24:51

800039 DANTRI 200115793464670 VTBANK

10,000

15/01/2020 22:39:27

800039 DANTRI 200115793628556 VTBANK

1,000

15/01/2020 22:49:01

800039 DANTRI 200115793725203 VTBANK

50,000

15/01/2020 22:52:05

800039 DANTRI 200115793753795 VTBANK

10,000

15/01/2020 22:58:44

800039 DANTRI 200115793814835 VTBANK

10,000

16/01/2020 03:03:50

800039 DANTRI 200116794668172 VTBANK

2,000

16/01/2020 05:06:48

800039 DANTRI 200116794900526 VTBANK

2,000

16/01/2020 07:06:48

800039 DANTRI 200116795572636 VTBANK

40,000

16/01/2020 07:08:19

800039 DANTRI 200116795589309 VTBANK

40,000

16/01/2020 07:39:41

Xem noi dung trong CMS

200,000

16/01/2020 08:05:31

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200116 200116171686099

200,000

16/01/2020 08:40:49

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200116 200116171927102

300,000

16/01/2020 09:09:29

800039 DANTRI 200116797294032 VTBANK

10,000

16/01/2020 09:17:01

Hoang Ngoc Bich; 0904288233; 200000; Ma so 3622: 200000

200,000

16/01/2020 09:26:28

800039 DANTRI 200116797588653 VTBANK

10,000

16/01/2020 09:31:50

800039 DANTRI 200116797686335 VTBANK

200,000

16/01/2020 09:38:36

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3622: 50000

50,000

16/01/2020 09:39:34

800039 DANTRI 200116797832697 VTBANK

1,000,000

16/01/2020 09:42:42

800039 DANTRI 200116797890634 VTBANK

500,000

16/01/2020 09:44:15

800039 DANTRI 200116797919794 VTBANK

3,000

16/01/2020 09:49:04

800039 DANTRI 200116798004947 VTBANK

500,000

16/01/2020 09:52:28

800039 DANTRI 200116798064994 VTBANK

500,000

16/01/2020 10:02:27

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200116 200116172536942

100,000

16/01/2020 10:05:11

800039 DANTRI 200116798301497 VTBANK

10,000

16/01/2020 10:09:45

800039 DANTRI 200116798389528 VTBANK

10,000

16/01/2020 10:10:56

800039 DANTRI 200116798413246 VTBANK

5,000

16/01/2020 10:11:09

800039 DANTRI 200116798416948 VTBANK

500,000

16/01/2020 10:14:35

Xem noi dung trong CMS

300,000

16/01/2020 10:45:17

Xem noi dung trong CMS

50,000

16/01/2020 10:50:16

800039 DANTRI 200116799109274 VTBANK

100,000

16/01/2020 11:00:23

800039 DANTRI 200116799286961 VTBANK

10,000

16/01/2020 11:55:35

800039 DANTRI 200116700255436 VTBANK

1,000

16/01/2020 12:04:40

800039 DANTRI 200116700408031 VTBANK

20,000

16/01/2020 12:10:52

800039 DANTRI 200116700512980 VTBANK

10,000

16/01/2020 12:28:07

800039 DANTRI 200116700795926 VTBANK

20,000

16/01/2020 12:35:46

800039 DANTRI 200116700912803 VTBANK

1,000

16/01/2020 12:35:47

Cong ty TNHH Bep XANH Family; 0915431433; 200000; Ma so 3622: 200000

200,000

16/01/2020 12:42:20

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200116 200116173695161

200,000

16/01/2020 12:43:08

800039 DANTRI 200116701016455 VTBANK

10,000

16/01/2020 13:03:27

800039 DANTRI 200116701292181 VTBANK

10,000

16/01/2020 13:04:52

Nguyen Tu Quyen; 0913043860; 300000; Ma so 3622: 300000

300,000

16/01/2020 13:48:47

Xem noi dung trong CMS

3,000,000

16/01/2020 14:23:46

800039 DANTRI 200116702559476 VTBANK

50,000

16/01/2020 14:25:00

Thu; ; 300000; Ma so 3618: 300000

300,000

16/01/2020 14:35:53

800039 DANTRI 200116702819807 VTBANK

20,000

16/01/2020 14:48:49

800039 DANTRI 200116703047813 VTBANK

1,000

16/01/2020 14:55:03

Thu; 0943887407; 300000; Ma so 3619: 300000

300,000

16/01/2020 15:00:19

800039 DANTRI 200116703238062 VTBANK

1,000

16/01/2020 15:01:49

Thu; 0943887407; 200000; Ma so 3580: 200000

200,000

16/01/2020 15:02:42

800039 DANTRI 200116703285491 VTBANK

200,000

16/01/2020 15:03:28

800039 DANTRI 200116703300142 VTBANK

1,000

16/01/2020 15:14:00

Thu; 0943887407; 300000; Ma so 3606: 300000

300,000

16/01/2020 15:19:38

800039 DANTRI 200116703599017 VTBANK

100,000

16/01/2020 15:22:00

800039 DANTRI 200116703638997 VTBANK

200,000

16/01/2020 15:29:10

800039 DANTRI 200116703765318 VTBANK

200,000

16/01/2020 16:19:20

800039 DANTRI 200116704717293 VTBANK

50,000

16/01/2020 16:25:09

800039 DANTRI 200116704815134 VTBANK

10,000

16/01/2020 16:40:49

800039 DANTRI 200116705060539 VTBANK

1,000

16/01/2020 16:49:38

800039 DANTRI 200116705196138 VTBANK

10,000

16/01/2020 16:50:46

800039 DANTRI 200116705214525 VTBANK

1,000

16/01/2020 17:03:49

800039 DANTRI 200116705425709 VTBANK

5,000

16/01/2020 17:22:26

800039 DANTRI 200116705723626 VTBANK

10,000

16/01/2020 18:10:06

800039 DANTRI 200116706451463 VTBANK

10,000

16/01/2020 18:17:57

800039 DANTRI 200116706590472 VTBANK

200,000

16/01/2020 18:23:33

800039 DANTRI 200116706690942 VTBANK

5,000

16/01/2020 18:24:21

800039 DANTRI 200116706705369 VTBANK

100,000

16/01/2020 18:24:46

800039 DANTRI 200116706712792 VTBANK

1,000

16/01/2020 18:34:01

800039 DANTRI 200116706886046 VTBANK

15,000

16/01/2020 18:49:33

800039 DANTRI 200116707154329 VTBANK

5,000

16/01/2020 18:55:06

800039 DANTRI 200116707236198 VTBANK

30,000

16/01/2020 19:52:42

800039 DANTRI 200116708198293 VTBANK

10,000

16/01/2020 19:56:54

800039 DANTRI 200116708261578 VTBANK

10,000

16/01/2020 19:57:42

800039 DANTRI 200116708273942 VTBANK

10,000

16/01/2020 19:58:50

800039 DANTRI 200116708291411 VTBANK

10,000

16/01/2020 19:59:33

800039 DANTRI 200116708303187 VTBANK

10,000

16/01/2020 20:07:41

800039 DANTRI 200116708449516 VTBANK

10,000

16/01/2020 20:12:38

800039 DANTRI 200116708531572 VTBANK

10,000

16/01/2020 20:26:17

800039 DANTRI 200116708723012 VTBANK

10,000

16/01/2020 20:40:31

800039 DANTRI 200116708904426 VTBANK

50,000

16/01/2020 20:46:13

800039 DANTRI 200116708975023 VTBANK

28,000

16/01/2020 20:52:11

800039 DANTRI 200116709053870 VTBANK

10,000

16/01/2020 21:12:07

800039 DANTRI 200116709390054 VTBANK

1,000

16/01/2020 21:16:27

800039 DANTRI 200116709466140 VTBANK

7,000

16/01/2020 21:34:46

800039 DANTRI 200116709718335 VTBANK

10,000

16/01/2020 21:39:38

800039 DANTRI 200116709779116 VTBANK

1,000

16/01/2020 21:42:59

800039 DANTRI 200116709819159 VTBANK

200,000

16/01/2020 21:45:11

800039 DANTRI 200116709846504 VTBANK

50,000

16/01/2020 21:46:12

800039 DANTRI 200116709858533 VTBANK

50,000

16/01/2020 21:48:27

800039 DANTRI 200116709885604 VTBANK

10,000

16/01/2020 22:12:35

800039 DANTRI 200116710225843 VTBANK

50,000

16/01/2020 22:26:31

800039 DANTRI 200116710431598 VTBANK

50,000

16/01/2020 22:40:38

800039 DANTRI 200116710605426 VTBANK

10,000

16/01/2020 22:42:30

800039 DANTRI 200116710627565 VTBANK

10,000

16/01/2020 22:46:47

800039 DANTRI 200116710676570 VTBANK

300,000

16/01/2020 22:51:55

800039 DANTRI 200116710734084 VTBANK

10,000

16/01/2020 22:58:06

800039 DANTRI 200116710798650 VTBANK

10,000

16/01/2020 22:59:46

800039 DANTRI 200116710815776 VTBANK

100,000

16/01/2020 23:55:51

800039 DANTRI 200116711299106 VTBANK

50,000

17/01/2020 05:08:59

800039 DANTRI 200117712562145 VTBANK

30,000

17/01/2020 05:50:01

800039 DANTRI 200117712717269 VTBANK

10,000

17/01/2020 05:54:19

800039 DANTRI 200117712737796 VTBANK

100,000

17/01/2020 06:03:42

800039 DANTRI 200117712794238 VTBANK

100,000

17/01/2020 06:05:36

800039 DANTRI 200117712807504 VTBANK

10,000

17/01/2020 06:05:53

800039 DANTRI 200117712809194 VTBANK

40,000

17/01/2020 06:32:17

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3623: 50000

50,000

17/01/2020 06:46:25

800039 DANTRI 200117713108465 VTBANK

50,000

17/01/2020 07:09:09

800039 DANTRI 200117713331987 VTBANK

1,000

17/01/2020 07:31:52

800039 DANTRI 200117713584872 VTBANK

30,000

17/01/2020 08:08:34

Vinh; 0913421968; 500000; Ma so 3623: 500000

500,000

17/01/2020 08:19:49

800039 DANTRI 200117714269180 VTBANK

50,000

17/01/2020 08:50:20

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200117 200117179674457

100,000

17/01/2020 10:32:41

800039 DANTRI 200117717138815 VTBANK

20,000

17/01/2020 10:33:54

800039 DANTRI 200117717171671 VTBANK

10,000

17/01/2020 10:37:40

800039 DANTRI 200117717289993 VTBANK

50,000

17/01/2020 11:04:30

800039 DANTRI 200117718101823 VTBANK

10,000

17/01/2020 11:04:55

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3623: 100000

100,000

17/01/2020 11:05:17

800039 DANTRI 200117718132502 VTBANK

10,000

17/01/2020 11:06:15

800039 DANTRI 200117718169181 VTBANK

10,000

17/01/2020 11:10:15

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3622: 100000

100,000

17/01/2020 11:13:00

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3621: 100000

100,000

17/01/2020 11:15:19

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3620: 100000

100,000

17/01/2020 12:08:53

800039 DANTRI 200117719968246 VTBANK

1,000

17/01/2020 12:18:12

800039 DANTRI 200117720262868 VTBANK

10,000

17/01/2020 12:21:59

800039 DANTRI 200117720409667 VTBANK

10,000

17/01/2020 12:23:50

800039 DANTRI 200117720480029 VTBANK

1,000

17/01/2020 12:31:10

800039 DANTRI 200117720702945 VTBANK

1,000

17/01/2020 12:35:25

800039 DANTRI 200117720829465 VTBANK

1,000

17/01/2020 12:35:47

800039 DANTRI 200117720840168 VTBANK

10,000

17/01/2020 12:40:40

800039 DANTRI 200117720977686 VTBANK

50,000

17/01/2020 12:50:33

800039 DANTRI 200117721248496 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:04:24

800039 DANTRI 200117721625068 VTBANK

1,000

17/01/2020 13:07:18

800039 DANTRI 200117721705835 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:08:28

800039 DANTRI 200117721744744 VTBANK

1,000

17/01/2020 13:08:33

800039 DANTRI 200117721742215 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:11:59

800039 DANTRI 200117721838157 VTBANK

5,000

17/01/2020 13:12:47

800039 DANTRI 200117721854074 VTBANK

2,000

17/01/2020 13:13:04

800039 DANTRI 200117721867751 VTBANK

2,000

17/01/2020 13:18:48

800039 DANTRI 200117722015899 VTBANK

100,000

17/01/2020 13:19:11

800039 DANTRI 200117722013914 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:25:39

800039 DANTRI 200117722193147 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:28:09

800039 DANTRI 200117722245366 VTBANK

5,000

17/01/2020 13:32:05

800039 DANTRI 200117722365230 VTBANK

20,000

17/01/2020 13:38:12

800039 DANTRI 200117722524290 VTBANK

30,000

17/01/2020 13:38:35

800039 DANTRI 200117722518961 VTBANK

30,000

17/01/2020 13:41:20

Pham Tran Quynh Tran; 0363060260; 100000; Ma so 3577: 100000

100,000

17/01/2020 13:45:09

800039 DANTRI 200117722703394 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:45:13

800039 DANTRI 200117722706967 VTBANK

10,000

17/01/2020 13:53:06

800039 DANTRI 200117722837184 VTBANK

10,000

17/01/2020 14:04:11

800039 DANTRI 200117723163312 VTBANK

10,000

17/01/2020 14:42:56

800039 DANTRI 200117724127320 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:08:43

800039 DANTRI 200117724856660 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:09:18

800039 DANTRI 200117724870963 VTBANK

1,000

17/01/2020 15:15:41

800039 DANTRI 200117725026469 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:18:42

800039 DANTRI 200117725096735 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:34:11

800039 DANTRI 200117725445059 VTBANK

20,000

17/01/2020 15:34:30

800039 DANTRI 200117725453488 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:39:30

800039 DANTRI 200117725563897 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:44:38

800039 DANTRI 200117725680205 VTBANK

1,000

17/01/2020 15:44:46

800039 DANTRI 200117725685268 VTBANK

10,000

17/01/2020 15:44:50

800039 DANTRI 200117725685766 VTBANK

50,000

17/01/2020 15:46:13

800039 DANTRI 200117725715968 VTBANK

1,000

17/01/2020 15:47:31

800039 DANTRI 200117725743923 VTBANK

10,000

17/01/2020 16:06:06

800039 DANTRI 200117726160655 VTBANK

1,000

17/01/2020 16:14:19

800039 DANTRI 200117726345326 VTBANK

1,000

17/01/2020 16:31:26

800039 DANTRI 200117726735662 VTBANK

10,000

17/01/2020 16:42:26

800039 DANTRI 200117726986866 VTBANK

200,000

17/01/2020 17:00:23

800039 DANTRI 200117727382219 VTBANK

2,000

17/01/2020 17:02:06

800039 DANTRI 200117727421351 VTBANK

100,000

17/01/2020 17:04:35

800039 DANTRI 200117727476705 VTBANK

4,000

17/01/2020 17:21:26

Xem noi dung trong CMS

600,000

17/01/2020 17:43:29

800039 DANTRI 200117728303790 VTBANK

5,000

17/01/2020 18:01:14

800039 DANTRI 200117728645195 VTBANK

10,000

17/01/2020 18:04:55

800039 DANTRI 200117728721062 VTBANK

10,000

17/01/2020 18:05:57

800039 DANTRI 200117728741994 VTBANK

10,000

17/01/2020 18:07:57

PHUNG QUOC DAT; 0902185176; 1000000; Ma so 3621: 1000000

1,000,000

17/01/2020 18:08:50

800039 DANTRI 200117728800722 VTBANK

100,000

17/01/2020 18:18:36

800039 DANTRI 200117728989084 VTBANK

5,000

17/01/2020 18:26:22

800039 DANTRI 200117729131669 VTBANK

20,000

17/01/2020 18:28:09

800039 DANTRI 200117729164809 VTBANK

10,000

17/01/2020 18:33:58

800039 DANTRI 200117729270646 VTBANK

1,000

17/01/2020 18:35:26

PHUNG QUOC DAT; 0902185176; 1000000; Ma so 3618: 1000000

1,000,000

17/01/2020 18:41:34

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3623: Co gai nghen ngao "muon" nha lap ban tho cho cha

50,000

17/01/2020 18:43:31

PHUNG QUOC DAT; 0902185176; 1000000; Ma so 3615: 1000000

1,000,000

17/01/2020 18:47:53

PHUNG QUOC DAT; 0902185176; 1000000; Ma so 3616: 1000000

1,000,000

17/01/2020 18:51:43

800039 DANTRI 200117729611069 VTBANK

20,000

17/01/2020 19:06:38

800039 DANTRI 200117729907901 VTBANK

10,000

17/01/2020 19:11:06

800039 DANTRI 200117730006745 VTBANK

5,000

17/01/2020 19:11:21

800039 DANTRI 200117730011717 VTBANK

10,000

17/01/2020 19:11:43

800039 DANTRI 200117730019300 VTBANK

1,000

17/01/2020 19:28:02

800039 DANTRI 200117730389445 VTBANK

100,000

17/01/2020 19:36:58

800039 DANTRI 200117730585392 VTBANK

5,000

17/01/2020 19:42:52

800039 DANTRI 200117730729418 VTBANK

30,000

17/01/2020 19:44:47

800039 DANTRI 200117730774729 VTBANK

10,000

17/01/2020 19:47:46

800039 DANTRI 200117730850295 VTBANK

2,000

17/01/2020 19:48:55

800039 DANTRI 200117730880260 VTBANK

20,000

17/01/2020 19:50:07

800039 DANTRI 200117730907918 VTBANK

10,000

17/01/2020 19:51:17

800039 DANTRI 200117730934119 VTBANK

20,000

17/01/2020 19:53:45

800039 DANTRI 200117730989523 VTBANK

20,000

17/01/2020 19:57:49

800039 DANTRI 200117731073028 VTBANK

30,000

17/01/2020 20:14:07

800039 DANTRI 200117731413661 VTBANK

50,000

17/01/2020 20:30:12

800039 DANTRI 200117731726044 VTBANK

6,000

17/01/2020 21:03:45

800039 DANTRI 200117732347537 VTBANK

20,000

17/01/2020 21:10:36

800039 DANTRI 200117732480686 VTBANK

50,000

17/01/2020 21:13:59

800039 DANTRI 200117732543508 VTBANK

50,000

17/01/2020 21:37:10

800039 DANTRI 200117732975253 VTBANK

5,000

17/01/2020 21:40:34

800039 DANTRI 200117733036360 VTBANK

10,000

17/01/2020 21:43:59

800039 DANTRI 200117733094265 VTBANK

4,000

17/01/2020 21:46:44

800039 DANTRI 200117733142928 VTBANK

8,000

17/01/2020 21:47:52

800039 DANTRI 200117733163016 VTBANK

10,000

17/01/2020 22:08:39

800039 DANTRI 200117733514280 VTBANK

10,000

17/01/2020 22:28:09

800039 DANTRI 200117733886304 VTBANK

200,000

17/01/2020 22:45:12

800039 DANTRI 200117734160905 VTBANK

5,000

17/01/2020 23:03:12

800039 DANTRI 200117734428310 VTBANK

200,000

18/01/2020 03:07:39

800039 DANTRI 200118735597734 VTBANK

10,000

18/01/2020 03:49:27

800039 DANTRI 200118735700353 VTBANK

2,000

18/01/2020 03:54:26

800039 DANTRI 200118735712006 VTBANK

1,000

18/01/2020 03:55:09

800039 DANTRI 200118735713970 VTBANK

1,000

18/01/2020 04:29:35

800039 DANTRI 200118735799256 VTBANK

10,000

18/01/2020 04:59:08

800039 DANTRI 200118735874794 VTBANK

10,000

18/01/2020 05:32:53

800039 DANTRI 200118735992020 VTBANK

3,000

18/01/2020 05:37:50

800039 DANTRI 200118736011910 VTBANK

20,000

18/01/2020 05:56:23

800039 DANTRI 200118736094421 VTBANK

1,000

18/01/2020 06:20:50

800039 DANTRI 200118736247395 VTBANK

200,000

18/01/2020 06:36:38

800039 DANTRI 200118736365042 VTBANK

3,000

18/01/2020 07:10:11

800039 DANTRI 200118736682128 VTBANK

10,000

18/01/2020 07:22:16

800039 DANTRI 200118736818006 VTBANK

10,000

18/01/2020 08:04:04

800039 DANTRI 200118737341786 VTBANK

10,000

18/01/2020 08:06:22

800039 DANTRI 200118737378014 VTBANK

10,000

18/01/2020 08:16:07

800039 DANTRI 200118737531884 VTBANK

2,000

18/01/2020 08:17:10

800039 DANTRI 200118737550205 VTBANK

1,000

18/01/2020 08:18:34

800039 DANTRI 200118737572223 VTBANK

1,000

18/01/2020 08:23:47

800039 DANTRI 200118737657927 VTBANK

20,000

18/01/2020 08:33:21

800039 DANTRI 200118737812221 VTBANK

100,000

18/01/2020 08:50:46

800039 DANTRI 200118738100026 VTBANK

10,000

18/01/2020 08:58:12

800039 DANTRI 200118738220489 VTBANK

1,000

18/01/2020 09:11:15

800039 DANTRI 200118738439488 VTBANK

200,000

18/01/2020 09:24:07

800039 DANTRI 200118738651124 VTBANK

10,000

18/01/2020 09:26:11

800039 DANTRI 200118738697523 VTBANK

50,000

18/01/2020 09:49:52

800039 DANTRI 200118739169216 VTBANK

100,000

18/01/2020 11:13:48

800039 DANTRI 200118740615900 VTBANK

200,000

18/01/2020 11:23:19

800039 DANTRI 200118740762020 VTBANK

30,000

18/01/2020 11:34:40

800039 DANTRI 200118740933147 VTBANK

1,000

18/01/2020 11:49:01

800039 DANTRI 200118741142848 VTBANK

1,000

18/01/2020 12:12:34

800039 DANTRI 200118741487365 VTBANK

20,000

18/01/2020 12:14:46

800039 DANTRI 200118741517649 VTBANK

10,000

18/01/2020 12:25:53

800039 DANTRI 200118741671605 VTBANK

50,000

18/01/2020 12:40:25

800039 DANTRI 200118741866616 VTBANK

10,000

18/01/2020 12:41:00

800039 DANTRI 200118741874675 VTBANK

100,000

18/01/2020 12:50:45

800039 DANTRI 200118742001988 VTBANK

10,000

18/01/2020 13:20:26

800039 DANTRI 200118742376057 VTBANK

10,000

18/01/2020 13:36:34

800039 DANTRI 200118742572098 VTBANK

100,000

18/01/2020 13:44:46

800039 DANTRI 200118742666611 VTBANK

1,000

18/01/2020 14:08:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200118 200118190593461

200,000

18/01/2020 14:12:28

800039 DANTRI 200118743013917 VTBANK

2,000

18/01/2020 14:41:27

800039 DANTRI 200118743387827 VTBANK

10,000

18/01/2020 14:42:15

800039 DANTRI 200118743398099 VTBANK

10,000

18/01/2020 14:43:00

800039 DANTRI 200118743409461 VTBANK

10,000

18/01/2020 14:45:25

800039 DANTRI 200118743443960 VTBANK

10,000

18/01/2020 14:46:04

800039 DANTRI 200118743452553 VTBANK

2,000

18/01/2020 14:47:51

800039 DANTRI 200118743477745 VTBANK

10,000

18/01/2020 14:59:41

800039 DANTRI 200118743650201 VTBANK

5,000

18/01/2020 15:11:10

800039 DANTRI 200118743833620 VTBANK

2,000

18/01/2020 15:18:07

800039 DANTRI 200118743948057 VTBANK

1,000

18/01/2020 15:23:33

800039 DANTRI 200118744030219 VTBANK

1,000

18/01/2020 15:25:03

800039 DANTRI 200118744051516 VTBANK

1,000

18/01/2020 15:38:01

800039 DANTRI 200118744240275 VTBANK

1,000

18/01/2020 15:55:34

800039 DANTRI 200118744482153 VTBANK

10,000

18/01/2020 16:36:50

800039 DANTRI 200118745079983 VTBANK

50,000

18/01/2020 17:09:54

800039 DANTRI 200118745529709 VTBANK

2,000

18/01/2020 17:12:38

TinTin TukTuk; 0984890768; 200000; Ma so 3621: 200000

200,000

18/01/2020 17:14:09

TinTin TukTuk; 0984890768; 200000; Ma so 3619: 200000

200,000

18/01/2020 17:15:36

TinTin TukTuk; 0984890768; 100000; Ma so 3620: 100000

100,000

18/01/2020 17:16:48

TinTin TukTuk; 0984890768; 100000; Ma so 3616: 100000

100,000

18/01/2020 17:49:46

800039 DANTRI 200118746053019 VTBANK

10,000

18/01/2020 17:52:21

800039 DANTRI 200118746086657 VTBANK

4,000

18/01/2020 18:35:55

800039 DANTRI 200118746637028 VTBANK

5,000

18/01/2020 18:42:35

800039 DANTRI 200118746719366 VTBANK

10,000

18/01/2020 19:10:10

800039 DANTRI 200118747049193 VTBANK

5,000

18/01/2020 19:17:06

800039 DANTRI 200118747139243 VTBANK

50,000

18/01/2020 19:29:35

800039 DANTRI 200118747299860 VTBANK

20,000

18/01/2020 19:59:33

800039 DANTRI 200118747680490 VTBANK

100,000

18/01/2020 20:24:36

800039 DANTRI 200118748017379 VTBANK

10,000

18/01/2020 20:25:48

800039 DANTRI 200118748032646 VTBANK

5,000

18/01/2020 20:37:16

800039 DANTRI 200118748180769 VTBANK

10,000

18/01/2020 21:01:06

800039 DANTRI 200118748472721 VTBANK

50,000

18/01/2020 21:01:13

800039 DANTRI 200118748474878 VTBANK

20,000

18/01/2020 21:02:10

800039 DANTRI 200118748487871 VTBANK

2,000

18/01/2020 21:15:56

800039 DANTRI 200118748666677 VTBANK

5,000

18/01/2020 21:18:58

800039 DANTRI 200118748705729 VTBANK

1,000

18/01/2020 21:21:13

800039 DANTRI 200118748736267 VTBANK

10,000

18/01/2020 21:49:10

800039 DANTRI 200118749072196 VTBANK

20,000

18/01/2020 21:50:25

800039 DANTRI 200118749087111 VTBANK

3,000

18/01/2020 21:50:27

800039 DANTRI 200118749087748 VTBANK

500,000

18/01/2020 22:06:21

800039 DANTRI 200118749263711 VTBANK

200,000

18/01/2020 22:13:06

800039 DANTRI 200118749337126 VTBANK

30,000

18/01/2020 22:21:53

800039 DANTRI 200118749426423 VTBANK

50,000

18/01/2020 22:24:51

800039 DANTRI 200118749454393 VTBANK

1,000

18/01/2020 22:35:04

800039 DANTRI 200118749550325 VTBANK

10,000

18/01/2020 22:50:34

800039 DANTRI 200118749682401 VTBANK

50,000

18/01/2020 23:01:42

800039 DANTRI 200118749778783 VTBANK

10,000

18/01/2020 23:10:43

800039 DANTRI 200118749860376 VTBANK

20,000

18/01/2020 23:12:52

800039 DANTRI 200118749878103 VTBANK

10,000

18/01/2020 23:13:02

800039 DANTRI 200118749879525 VTBANK

20,000

18/01/2020 23:15:12

800039 DANTRI 200118749897108 VTBANK

10,000

18/01/2020 23:21:36

800039 DANTRI 200118749950370 VTBANK

200,000

18/01/2020 23:32:46

800039 DANTRI 200118750035263 VTBANK

10,000

18/01/2020 23:55:53

800039 DANTRI 200118750173631 VTBANK

10,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

15/1

Anh Thái, chị Phương giúp MS 3616, 3610, 3609, 3608

6,000,000

 

Bà Đào Thị Vui giúp MS 3618

2,000,000

16/1

Phạm Văn Kiệt giúp 10 MS, từ 3613 - 3622

5,000,000

 

Thái Ngọc Hùng giúp MS 3617, 3620, 3621, 3622

2,000,000

 

Trịnh Thiện Nhân giúp MS 3622, 3621, 3619, 3618, 3617, 3613, 3610, 3602

2,400,000

17/1

Lê Văn Lượng giúp MS 3623

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

1/14/2020

Võ Thị Minh Tâm (Đà Nẵng) giúp đỡ 3 trường hợp: MS 3618, MS 3617, MS 3613 (mỗi trường hợp 400.000đ)

             1,200,000

1/14/2020

Bạch Hồng Sơn (59 Nguyễn Xuân Ôn, Đà Nẵng) giúp đỡ 5 trường hợp: MS 3613, MS 3614, MS 3616, MS 3617, MS 3618 (mỗi trường hợp 200.0000đ)

             1,000,000

1/16/2020

Nguyễn Văn Kiệt (74/6 Lê Đình Lý, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3619

                 500,000

1/17/2020

Vũ Văn Tuệ (582/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp: MS 3621, MS 3623 (mỗi trường hợp 300.000đ)

                 600,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12/1/2020

MBVCB317822874. 3615 3616 LUYEN THU ANH TAY HO HN GIUP DO 2GD. CT tu 0611001928568 NGUYEN THI LIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

             1,000,000

12/1/2020

MBVCB317688978. ma so 3618. CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

12/1/2020

921525. 120120. 072555. Ung ho chau Dat con anh Tron

                 100,000

12/1/2020

180579. 120120. 080400. TRAN QUANG NHAT GIUP MA SO 3610, 3617 MOI MS 500000 120120 08: 03: 59

             1,000,000

12/1/2020

207032. 120120. 105538. NGOC TUAN UNG HO MS 3617 120120 10: 55: 03

             1,200,000

12/1/2020

740181. 120120. 130254. ung ho ma so 3616

             1,000,000

12/1/2020

741041. 120120. 130435. ung ho ma so 3618

             1,000,000

12/1/2020

270415. 120120. 140343. Ung ho ma so 3618 FT20013899788632

             1,000,000

12/1/2020

316659. 120120. 163032. Cu dan P101118 ung ho MS 3617 ngay 12. 1. 2020 FT20013273246283

                 100,000

13/1/2020

PT. _. 20200113. 071950. 045100 1944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10006615. BO: VU KIEU ANH. VU KIEU ANH   LONG BIEN HN   UNG HO MS 3616

                 500,000

13/1/2020

Sender: 01309001. DD: 130120. SHGD: 10003018. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MA SO 3619

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10018053. BO: LUU THUY VAN. MA SO 3613

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318555253. ung ho quy khuyen hoc. CT tu 0011003740245 NGUYEN TUAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200864335001. BUI TRUNG NHUT. MS 3619 ,Ung ho Chau,Vo Thi Kim Tuyen ,huyen Lak,Tinh Daklak

                 300,000

13/1/2020

320308. 130120. 001047. UNG HO 250. 000 (MS 3616) + 250. 000 (MS 3614) 130120 00: 10: 22

                 500,000

13/1/2020

578276. 130120. 120619. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT20013307572226

                 100,000

13/1/2020

810270. 130120. 123840. Ung ho MS 3618 Mai Anh Van va Bao 200k, 3464 be Khanh Linh 200k, 3619 be Vo Thi Kim Tuyen 200k

                 600,000

13/1/2020

472958. 130120. 154824. Banh dau ngot ung ho bao khuyen hoc va dan tri FT20013154919310

                 100,000

13/1/2020

289846. 130120. 184534. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 13. 01

                 100,000

13/1/2020

545010. 130120. 191815. P12804 ung ho

                 100,000

13/1/2020

102209. 130120. 194648. Ung ho ma so 3619

                 500,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3608 LE THI HONG; HOANG CHAU,HOANG H OA, THANH HOA GD TIEN MAT

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3602   NGUYEN THI NGOC ; CAU GIAY,HA NOI;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO :   3612 NGUYEN DI NH TINH : HUNG HA,THAI BINH;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO: 3617 HA VAN CAT:   BINH GIANG, HAI DUONG;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO: 3610 HO MAI THAN G; VINH LINH,QUANG TRI;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO: 3611 LE THAO NGUY EN AN NHON,BINH DINH;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO: 3616 BUI THI TH OM VIET LAP,TAN YEN,BAC GIANG;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO: 3614 DAO THI VIN H HAI HA,TINH GIA,THANH HOA;

                 100,000

13/1/2020

NGO DINH KHANH TRAN;NGO DINH KHANH TRAN NT// VO THI TUYET HANH NOP MA SO: 3615 LE THI HANG   XOM 5,HAI ANH,HAI HAU,NAMDINH;

                 100,000

13/1/2020

Sender: 79302001. DD: 130120. SHGD: 10000079. BO: NGUYEN THANH SON. (CKRMNO:   030220011189404)GIUP DO MA SO 3617 (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 100,000

13/1/2020

Sender: 79202002. DD: 130120. SHGD: 10004938. BO: NGUYEN THI NGOC ANH. 995220011358550     CHUYEN TI EN UNG HO QUY

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01307001. DD: 130120. SHGD: 10015119. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3616

                 100,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10014517. BO: GIAP VAN CHUNG. UNG HO MA SO 3617 HA VAN CAT

                   50,000

13/1/2020

Sender: 01310012. DD: 130120. SHGD: 10008003. BO: NGUYEN ANH VU. UNG HO MS3617

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10032565. BO: HA HONG HANH. UNG HO MA SO 3619

                 200,000

14/1/2020

Sender: 79310001. DD: 140120. SHGD: 10003794. BO: TRAN MINH LAN. MA SO 3619 BE VO THI KIM TUYEN

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200982756002. DAO DUY LUAN. Maso 3619, be Vo Thi Kim Tuyen

                 400,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200421584003. DAO DUY LUAN. Maso 3610, Ho Mai Thang, Quang Tri

                 500,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200462030001. DO THI PHI PHUONG. giup Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh

                 200,000

14/1/2020

174256. 140120. 130143. ung ho 3615 va 3619 moi truong hop 200

                 400,000

14/1/2020

511017. 140120. 142921. QuanTH15 ung ho Ma so 3620 Ong Le Trong Hoat

                 200,000

14/1/2020

374665. 140120. 151141. HO TRO ONG LE TRONG HOAT, CAN LOC, HA TINH (MS: 3620) 140120 15: 11: 18

                 800,000

14/1/2020

310194. 140120. 092845. Ung ho ma so 3620 ong Hoat

                 300,000

14/1/2020

DO THU THUY;UNG HO MS 3618;

                 500,000

14/1/2020

Sender: 79302001. DD: 140120. SHGD: 10005554. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO:   030220011489871)MA S O 3619 BE VO THI KIM TUYEN. LOP 8C, TRUONG THCS NGUYEN TRAI, THI TRAN LIEN SON, HUYEN LAK, TINH DAK LAK   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 121,216

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12/1/2020

MBVCB317781076. Giup do gia dinh anh Dinh Van Tron. CT tu 0071000843091 NGUYEN BUI MINH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB317806495. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron. CT tu 0271000415425 TRUONG THI AI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317826492. ung ho ma so 3618. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB. 317827057. uhms3618, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06ms500n. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             6,000,000

12/1/2020

MBVCB. 317838557. ung ho ma so 3618, chau Tran Thi Mai Anh. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB. 317839261. MS 3618. CT tu Ton That Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB317843323. gui con Dinh Tien Dat . CT tu 0721000644707 LE THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317307738. ung ho be trai 8 tuoi ma 3577. CT tu 0281000337375 TRAN THI MY NUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317308614. Ung ho em Dinh Tien Dat. CT tu 0071002467416 NGUYEN NGOC HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317312806. Ung ho MS 3577. CT tu 0491000073662 NGUYEN THI MEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317314680. Ung ho ma so 3617 em HA VAN CAT. CT tu 0071000696289 TRINH VO ANH KIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/1/2020

MBVCB317329376. Giup ma so 3617, em Ha Van Cat. Thanks. CT tu 0071003501760 PHAM NGOC THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317345374. Ho tro chau Dat o Quang Ngai. CT tu 0061001103173 BUI MINH THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317348488. NN gui 3618. CT tu 0531002302581 NGUYEN THI NGOC SUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317352528. ung ho ma 3617. CT tu 0931004181827 PHAM THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               100,000

12/1/2020

MBVCB317369057. MS: 3577-Dinh Van Tron, Dinh Tien Dat. CT tu 0061001046272 LE THI THANH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

12/1/2020

MBVCB317372481. 3577 Dinh Van Tron. CT tu 0031000753712 DO THI NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317375007. Ung ho gia dinh anh Dinh Van Tron, Quang Ngai. CT tu 0301000359972 DINH NGOC TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317379320. ung ho ma so 3617 . CT tu 0821000146003 PHAM VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317380401. ung ho dinh van tron ma so 3577. CT tu 0461003954743 NGUYEN CANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317381152. ung ho ma so 3618. CT tu 0821000146003 PHAM VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317390479. Ung ho ma so 3617 , Em Ha Van Cat. CT tu 0071000838889 TRUONG THANH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

12/1/2020

MBVCB317395441. ha xuan duong xin ung ho cac gia dinh co ma so 3617, 3612, 3613,   3605 moi gd 250. 000. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

12/1/2020

MBVCB317415450. Chia se. CT tu 0231000471223 Y WEN MLO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317440872. giup do ma so 3618 . CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB317448445. UngHo MS 3618 chau Tran Thi Mai. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317532885. ung ho ma so 3618. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/1/2020

MBVCB317533280. be hd ct ung ho ms 3577 Dinh Van Tron. CT tu 0071003232774 VO THI TUYET TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317533810. ung ho ma so 3617. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/1/2020

MBVCB317539720. ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh bao dantri. CT tu 0451000382229 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/1/2020

MBVCB317560902. Giup do em DINH TIEN DAT. CT tu 0071001033338 LE THI NHU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB317576371. Ung ho be Dinh Tien Dat - Ma so 3577. CT tu 0331000414445 HOANG KHANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317603099. ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh, khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, Tx Thai Hoa, Nghe An. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB317634215. ma so 3618: Ung ho chau Mai Anh. CT tu 0301000401169 BUI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB. 317636232. MS 3617. CT tu Truong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB317645575. Giup ma so 3615, chi Le Thi Hang. Thanks. CT tu 0071003501760 PHAM NGOC THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/1/2020

MBVCB317653414. giup chau Mai Anh , nghe An . CT tu 0381000378543 VUONG DINH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/1/2020

MBVCB317660052. Dieu My ck tu thien dantri. CT tu 0491001898105 PHAM THI DIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/1/2020

MBVCB. 317679269. MS 3618. CT tu Son Bong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB. 317681232. MS 3617. CT tu Son Bong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

12/1/2020

MBVCB. 317692088. tuy hy cong duc. CT tu vu ngoc tuan sn 70 to 5 tt dong anh ha noi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/1/2020

IBVCB. 1101200369811002. Lieu Duc Tuyen Sai Gon ung ho MS 3612, 3611, 3610, 3609, 3607. Moi h/c 300k

             1,500,000

12/1/2020

IBVCB. 1101200139979001. NGUYEN THI THUY DUONG. Giup be Dat con anh Dinh Van Tron - Quang Ngai

             1,000,000

12/1/2020

IBVCB. 1101200474639002. PHAM THI THANH THAO. Ma so 3302: Chi Le Thi Lien thon Thanh Long, xa Thach Ban, huyen Thach Ha, Ha Tinh.

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1101200479227001. DANG THI HUYEN TRANG. An Nhien, Minh Duc ung ho MS 3617

               500,000

12/1/2020

IBVCB. 1101200317387001. Vui Vui Ma so 3616 chi Thom

                 300,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200679633001. Vu Tuan Duong Ban dao linh dam, ha noi Ms 3617

                 200,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200339493002. BUI VAN ANH. BUI VAN ANH GIUP MS3616

                 100,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200796545002. phan ngoc hung Giup ma so:   3618(chau Tran Thi Mai Anh)

                 100,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200289337001. phan ngoc hung Giup ma so:   3617( em Ha van Cat)

                 100,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200082974001. NGUYEN TIEN VUONG. 3577 Dinh Van Tron

                 200,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200244832002. Long Tran 35 Hang Voi 3617 3618 3612 3613 3614 3616 3609 3610 3611 3615

             1,000,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200537784001. Tran Thi Lang, Ma so 3609 La Tien, xa Nguyen Hoa, huyen Phu Cu, Hung Yen Ma so 3609

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200492280002. Ho Mai Thang, Ma so 3610 Khu pho 8, thi tran Ho Xa, Vinh Linh,   Quang Tri Ma so 3610

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200088100003. Le Thao Nguyen, Ma so 3611 9A2 THCS Nhon Phong, Nhon Phong, An Nhon, Binh Dinh Ma so 3611

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200522544004. Nguyen Dinh Tinh, Ma so 3612 Duong Xuan, xa Thai Hung, huyen Hung Ha, Thai Binh Ma so 3612

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200879628005. Nguyen Thanh Tuan, Ma so 3613 Xuan Giang 2, Phan Ri Cua, Tuy Phong, Binh Thuan Ma so 3613

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200751628006. Le Thi Hang, Ma so 3615 xom 5, xa Hai Anh,   huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh Ma so 3615

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200682588007. Bui Thi Thom, Ma so 3616 Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, Bac Giang Ma so 3616

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200325540008. Ha Van Cat, Ma so 3617 Ba Hop, xa Long Xuyen, huyen Binh Giang, Hai Duong Ma so 3617

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200854472009. Tran Thi Mai Anh, Ma so 3618 Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An Ma so 3618

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200714914001. THIEU DINH TUNG. Ung ho tu thien Tran Thi Mai Anh (3618),   Truong Thi Thu Hoa (3464), Ha Van Cat (3617), Le Thi Hang (3615), moi nguoi 500 ngan

             2,000,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200306838002. DINH THU ANH. GUI CHI BUI THI THOM - MA SO 3616

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200107512002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3618: Chau Tran Thi Mai Anh, Nghe An

                 300,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200921016003. NGUYEN THI HONG DIEP. T183102 Time city ung ho MS3618 chau tran thi mai anh

                 100,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200533708002. Vo Huu Thanh Nhan Son, Do Luong, Nghe An Tre em ngheo hieu hoc

                 500,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200886044001. Nguyen Thi Van Ha Da Nang MS3612: Anh Nguyen Dinh Tinh

                 200,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200515368001. Luu Van Thuan Hnoi Ma so 3618:

                 100,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200044854001. LE VAN VINH QUYEN. Ma so 3617: Em Ha Van Cat. Dia chi:   Thon Ba Hop, xa Long Xuyen, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong

                200,000

12/1/2020

IBVCB. 1201200996622001. VU THANH THIEN. Giup do be DINH TIEN DAT dan toc Hre

                 200,000

12/1/2020

143275. 110120. 225642. Ung ho be Hung FT20013040001569

                 300,000

12/1/2020

146342. 110120. 231854. 3617 100 3616 200 FT20013760821708

                 300,000

12/1/2020

161811. 120120. 063644. Ung ho tu thien MS 3617 - em Ha Van Cat FT20013077560056

                 300,000

12/1/2020

001545. 120120. 080433. IBFTA 200112000003944 Ma so 3618

                 100,000

12/1/2020

171242. 120120. 081444. 3617 Ha Van Cat. Chuc anh mau binh phuc FT20013171217643

                 200,000

12/1/2020

633520. 120120. 083503. Ma so 3615

                 300,000

12/1/2020

177734. 120120. 084722. Ung ho ms 3611 FT20013650126294

                 100,000

12/1/2020

467142. 120120. 085757. Ung Ho Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh.

                 200,000

12/1/2020

204767. 120120. 092553. HoVanTung HaNoi

                 100,000

12/1/2020

195969. 120120. 095050. SANHSEACO GUI MA SO 3618-120120-09: 50: 49

                   50,000

12/1/2020

197698. 120120. 100059. MAI THIEN TAM GIUP MA SO 3617 HA VAN CAT -LONG XUYEN -BINH GIANG -HAI DUONG- 120120 -10: 00: 28

                 200,000

12/1/2020

201490. 120120. 102340. MA SO 3616 BUI THI THOM- 120120-10: 23: 39

                 500,000

12/1/2020

212728. 120120. 103819. ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi nguoi dan toc Hre

                 100,000

12/1/2020

860930. 120120. 123429. MS 3618 CHAU TRAN THI MAI ANH TINH NGHE AN

                   50,000

12/1/2020

861271. 120120. 123917. MS 3617 EM HA VAN CAT TINH HAI DUONG

                   50,000

12/1/2020

963772. 120120. 141122. gui chau dat

                   50,000

12/1/2020

006270. 120120. 141835. ma so 3577: anh Dinh Van Tron

                 500,000

12/1/2020

241449. 120120. 143715. MA SO 3609 CHI CHAN THI LANG-120120-14: 37: 13

                 500,000

12/1/2020

224339. 120120. 144324. be Trai 8 tuoi

                 150,000

12/1/2020

286246. 120120. 145709. Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron Quang Ngai FT20013017704822

                 500,000

12/1/2020

310763. 120120. 161343. GIUP MA SO 3618 Chau TRAN THI MAI ANH FT20013515047483

                 100,000

12/1/2020

314611. 120120. 162445. Ung ho em Dinh Tien Dat dan toc Hre FT20013103531443

                   50,000

12/1/2020

301491. 120120. 163000. Chuyen tien giup be DINH TIEN DAT

                 100,000

12/1/2020

371249. 120120. 191709. Ung ho chau Tran Thi Mai Anh - Ma so 3618 FT20013278265810

                 500,000

12/1/2020

497813. 120120. 193937. Ma so 3610 Anh Ho Mai Thang. Dia chi Khom Hai Binh (Nay la Khu pho 8), thi tran Ho Xa, huyen Vinh L

                 300,000

12/1/2020

498059. 120120. 194741. Ma so 3615 Chi Le Thi Hang, xom 5, xa Hai Anh,   huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh. DT 0852588562 Hien anh

                 300,000

12/1/2020

381461. 120120. 194715. Chuyen tien ung ho a Dinh van Tron ma so 3577

                   60,000

12/1/2020

384230. 120120. 195426. Chuyen tien

                 100,000

12/1/2020

406686. 120120. 201211. Ma so 3618

                 100,000

12/1/2020

388985. 120120. 201730. UH ma so 3615 FT20013999945234

                 200,000

12/1/2020

499087. 120120. 202600. Nho Quy bao chuyen ma so 3618

                 100,000

12/1/2020

394337. 120120. 203518. Ma so 3618 Chau Tran Thi Mai Anh. Dia chi Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An.   FT200

                 150,000

12/1/2020

395182. 120120. 203825. Ma so 3616 Chi Bui Thi Thom. Dia chi Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang FT2

                 150,000

12/1/2020

292560. 110120. 220654. Chuyen tien ung ho Anh Dinh Van Tron, ma so 3577, bao Dan tri

                 300,000

12/1/2020

139023. 110120. 223521. UNG HO BE DINH TIEN AT . BI VIEM CO TIM-110120-22: 35: 18

                 100,000

13/1/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 130120. SH: 10021069. BO: DUONG THI NGOC QUYNH. UNG HO MA SO 3616

                 200,000

13/1/2020

Tran Thi Thao ung ho chau Tran Thi Mai Anh ma so 3618

             1,000,000

13/1/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 130120. SH: 10002065. BO: CHU TUAN VIET. UNG HO MS 3616

                 500,000

13/1/2020

DANG THE TUNG - CTY CO PHAN O TO XE MAY HONG PHAT HP UNG HO GD TIEN MAT

             2,000,000

13/1/2020

IBPS/SE: 01310005. DD: 130120. SH: 10013664. BO: VO THI KIM ANH. UNG HO MA SO 3614 BA NOI DAO THI VINH

                 100,000

13/1/2020

PHAM VAN BAU                           GIUP DO CHAU TRAN THI MAI ANH MA SO 3618.

                 200,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10000460. BO: TRAN HONG NHUNG. MA SO 3616 CHI BUI THI THOM

                 500,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10020136. BO: TRAN VAN DONG. UNG HO MS 3618 CHAU TRAN THI MAI ANH KHOI TAN SON PHUONG HOA HIEU TX THAI HOA NGHE AN

             1,000,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10002284. BO: TRAN TRUNG THANH. MA SO 3616   CHI BUI THI THOM,   THON DONG KHOAT, XA VIET LAP, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG

                 500,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10006925. BO: NGUYEN DINH SOAI. UNG HO ANH DINH VAN TRON MA SO 3577

                 150,000

13/1/2020

Sender: 01310012. DD: 130120. SHGD: 10005391. BO: NGUYEN THI HA. TUNG LAM UNG HO 3616 BUI THI THOM

                 200,000

13/1/2020

Sender: 01604002. DD: 130120. SHGD: 10000015. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3616 BUI THI THOMMINH VA SO N GIUP MS3616 CON TRAI BENH UNG THU CAC CON NHOHO AN CANH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

13/1/2020

Sender: 01310012. DD: 130120. SHGD: 10006230. BO: NGUYEN THI KIM CUC. UNG HO MA SO 3577 ANH DINH V AN TRON

                 100,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10006058. BO: DUONG MINH TUAN. UNG HO MA SO 3616 CHI BUI THI T HOM THON DONG KHOAT XA VIET LAP HUYEN VIET YEN BAC GIANG

                   50,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10006801. BO: TRUONG TAN KIET. TTKIET UNG HO MASO 3616,   CHI BU I THI THOM   H. TAN YEN,   BAC GIANG

                 500,000

13/1/2020

Sender: 01341001. DD: 130120. SHGD: 10000224. BO: DO VAN QUANG. (2000000009060631)UNG HO MA SO 361 6: CHI BUI THI THOM. DIA CHI: THON DONG KHOAT, XA VIET LAP, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG.

                 100,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10007058. BO: LE THI HONG LY. GIUP CHAU HA VAN CAT , MA SO 3617

                 200,000

13/1/2020

Sender: 79310001. DD: 130120. SHGD: 10007982. BO: NGUYEN PHUONG LAN. 3617 E HA VAN CAT

                 200,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10007571. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3616

                 100,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10010978. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3617 EM HA VAN C AT

                 100,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10008699. BO: NGUYEN MANH THANG. CHUC CHAU DAT MAU KHOE

                 100,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10013884. BO: TRAN THANH TUAN. 3614 BA DAO THI VINH

                 500,000

13/1/2020

Sender: 01310012. DD: 130120. SHGD: 10017799. BO: NGUYEN THI BANG TAM. MA SO 3616 BUI THI THOM, TA N YEN,   BAC GIANG

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10022637. BO: NGO NHAT MINH. UNG HO MA SO 3619     VO THI KIM TU YEN

             3,000,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10020388. BO: TRAN THI DIEM HUONG. DIEM HUONG UN HO A TRON 357 7

                   50,000

13/1/2020

Sender: 01310005. DD: 130120. SHGD: 10020839. BO: PHAM XUAN QUANG. UNG HO BE VO THI KIEM TUYEN MA 3619

                 100,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10041225. BO: NGUYEN HIEN CHI. MA SO 3615 CHI LE THI HANG XOM 5 XA HAI ANH HUYEN HAI HAU TINH NAM DINH

                 200,000

13/1/2020

Sender: 79323001. DD: 130120. SHGD: 10003260. BO: TRAN THI LE HOA. UNG HO BE VO THI THI TUYEN MA   SO3619

                 300,000

13/1/2020

MBVCB317884441. 3618 : chau tran thi mai anh. CT tu 0071001891673 NGUYEN QUOC BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB317893317. ung ho ma 3618. CT tu 0011002764633 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB317907538. ung ho chi Le Thi Hang, MS 3615. CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB317912128. Ms 3618. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   30,000

13/1/2020

MBVCB317927816. ma so 3577- dinh van tron ( thon ha thanh xa son thanh huyen son tra ,   quang ngai). CT tu 0371000439605 NGUYEN THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB317967573. ung ho dinh van tron . CT tu 0031000304002 NGUYEN MANH HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB317969383. ung ho cho e nho. CT tu 0921000717781 PHAN CHAU VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB317969887. ung ho gd Le Thi Lien - Ng Ba Chau. CT tu 0551000246991 BUI KHANH PHUONG QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB317994388. UngHo MS 3619 be Vo Thi Kim Tuyen. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB318006103. Ung ho chau Dinh Tien Dat 8 tuoi, dan toc Hre. CT tu 0491000019444 NGUYEN THI NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318024764. ung ho hoan canh 3619. CT tu 0711000271336 NINH VAN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB. 318043074. ma so 3619. CT tu jejejej toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318043927. UH dinh tien dat . CT tu 0781000433684 LE THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB. 318079338. Ung ho ma so 3618. CT tu NGUYEN HUNG PHUONG toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB. 318104654. 3619. CT tu HIEU QUYNH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB318126810. ms 3619: Vo Thi Kim Tuyen. CT tu 0531002527461 DANG XUAN NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB. 318127716. MS 3619. CT tu Tu Bi Hy Xa toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB. 318129638. MS 3618. CT tu Tu Bi Hy Xa toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318139682. PHAN QUANG HUNG UNG HO BE VO THI KIM TUYEN MA SO 3619. CT tu 0031000143608 DIEP XUAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             3,000,000

13/1/2020

MBVCB. 318190446. 3619. CT tu Vo Thi Kim Tuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB318199436. ung ho 3619 be vo thi kim tuyen. CT tu 0021001822285 NGUYEN THI LE THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/1/2020

MBVCB. 318235932. mat nguy co bi mu. CT tu ma so 3619 vo thi kim tuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB. 318244045. 3603, 3606,   3611, 3612, 3616,   3618, 3613. CT tu ngo gia toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             7,000,000

13/1/2020

MBVCB318259885. fb Jess Nguyen ung ho bao dan tri. CT tu 0451000446542 NGUYEN THI MINH TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318273415. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. . CT tu 0011002389493 NGUYEN LE MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB318312696. ung ho con anh Tron. CT tu 0581000738774 NGUYEN PHAM XUAN NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318362068. ung ho ms 3618 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

13/1/2020

MBVCB318376125. mong con khoi benh. CT tu 0031000617580 PHAM VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB. 318420789. Ung ho ma so 3619. CT tu NGUYEN HUNG PHUONG toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/1/2020

MBVCB. 318427930. 3609, 3610, 3612 den 3619/ 200k - 1 hoan canh. CT tu phuong thao ,   hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             2,000,000

13/1/2020

MBVCB318429957. ung ho hoan canh be Vo Thi Kim Tuyen ma so 3619. CT tu 0721000605817 DUONG THUY THU MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB318434870. ung ho hoan canh chau Tran Thi Mai Anh 3618. CT tu 0721000605817 DUONG THUY THU MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB318444740. ung ho anh tinh ma so 3612. CT tu 0351000985280 LE PHU SON GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB318525405. Giup MS 3619. CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

13/1/2020

MBVCB. 318531850. Ung ho cac hoan canh kho khan. CT tu Thanh Mai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB. 318532959. be bi ung thu. CT tu ms 3616 chi Bui Thi Thom toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB318661114. Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen. CT tu 0591000381588 BUI NGOC HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

13/1/2020

MBVCB318665506. ung ho MS 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB. 318703855. Thoai hoa giac mac dai bang. CT tu Vo Thi Kim Tuyen, MS: 3619 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

13/1/2020

MBVCB318731501. ung ho be dat. CT tu 0091000647351 TRAN THI DIEM SUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB. 318744068. bi benh thoai hoa giac mac. CT tu MS 3619 Vo Thi Kim Tuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB318786102. nhan ai 3618 tran thi mai anh. CT tu 0931004205435 TRAN KHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/1/2020

MBVCB. 318843366. ms 3619, em Tuyen. CT tu Bui The Ky , Vu Hoang Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

13/1/2020

MBVCB. 318846744. ma so 3613, Nguyen Thanh Tuan. CT tu Nguyen Trung Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB. 318848005. ma so 3619, Vo Thi Kim Tuyen. CT tu Nguyen Trung Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/1/2020

MBVCB318848042. ung ho ma so: 3618. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/1/2020

/Ref: PA LPM000U OY{// }/Ref: PALPM00 0UOY{/ /}LP VNM000UOY GIUP MS 3619: BE VO THI KIM TUYEN DVC : MRS TRUONG THI HOANG THY

             2,000,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200211028002. PHAN NGA THUY. Phan Nga Thuy (Ha Noi) ung ho ma: 3619-Be Vo Thi Kim Tuyen

                 300,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200978420004. PHAN NGA THUY. Phan Nga Thuy (Ha noi) ung ho ma: 3618 be Tran Thi Mai Anh (Nghe An)

                 300,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200557373001. Hoang Thanh Thuy Ha Noi Ung ho 3hoan canh x100k: MS 3609, MS 3613, MS 3614

                 300,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200281973002. Hoang Thanh Thuy Ha Noi Ung ho 2 hoan canh x 100k: MS 3616, MS 3617

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200895563001. NGUYEN QUANG SANG. Ba Tran Thi Nga ba ngoai chau Tuyen

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200304675003. Ngan Pham TPHCM Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200465459004. Ngan Pham TPHCM Ma so 3614: Ba noi Dao Thi Vinh

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200425667005. Ngan Pham TPHCM Ma so 3613: Nguyen Thanh Tuan

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200139791007. Ngan Pham TPHCM Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301201037161004. NGUYEN QUANG SANG. Chuyen tien be Mai Anh

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200658589005. NGUYEN QUANG SANG. Gui den e Ha Van Cat

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200044607001. Nguyen Minh Tram Yen Hoa, Cau Giay,   Ha Noi MS 3619, em Tuyen

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200186885001. LE THI HUONG. Ung ho_Ma so 3616 _ BUI THI THOM

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200320693001. PHAM CAO DUC. Duc dong gop cho em Vo Thi Kim Tuyen (MS: 3619)

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301201003782001. NGUYEN KIM NGAN. Ung ho chau Tran thi Mai Anh ms 3618 chuc 2 chi em di hoc thanh tai

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200536780002. TRAN TUAN CUONG. Ung ho : Tran Thi Mai Anh. Dia chi: Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An.

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200210260003. TRAN TUAN CUONG. Ung ho: Chi Bui Thi Thom. Dia chi: Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200975020001. phan ngoc hung Giup ma so:   3619(be Vo thi Kim Tuyen)

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200878829001. NGUYEN THI THANH TU. Ung ho ma so 3619 Vo Thi Kim Tuyen

                 300,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200064381001. NGUYEN THANH SON. Ma so 3619

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200555467002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen.

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200178179001. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C,   Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son Cuoc song

                   60,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200327447001. Do Thi Mai Nhung 382 Minh Khai, Bac Giang Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200849791001. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom. Dia chi: Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200838603002. Nguyen Thi Hien Duong Quang Ham, P5, Go Vap,   HCM MS3619, MS3617, MS3615,   MS3613, MS3612, MS3611

             1,800,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200970659003. Nguyen Thi Quynh Hoa Hoc Mon Hcm Ma so 3607 -300K, Ma so 3616- 200k

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200304847001. be Vo Thi Kim Tuyen Dak Lak ma so 3619

                 110,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200922521001. BUI VUONG CUONG. Ung ho be Kim Tuyen

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200919231001. NGUYEN THI MINH. chuyen giup chau Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200711507001. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3617

                 600,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200270135006. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3619

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200087527002. Nguyen Dang Hien Phuong Q8 3617

                 120,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200804047003. NGUYEN TRI HUNG Q Tan Binh 3618

                 120,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200577819001. Tran Thi Mai Anh Tan Son, Hoa Hieu, Thai Hoa,   Nghe An ma so 3618

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200037697002. Vo Thi Kim Tuyen Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, thi tran Lien Son ma so 3619

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200526341001. PHAM THI HANG. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son, huyen Lak,   tinh Dak Lak.

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200632529001. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen 8C, Trg THCS Nguyen Trai, TT Lien Son, H Lak, Dak Lak benh mat

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200376149002. Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh. Tan Son,   phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An.   mo coi cha me

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200910413003. Mã s? 3617:   Em Hà Van Cá t Thon Ba Hop, x Long Xuyen, h Binh Giang, Hai Duong hoan canh kho khan

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200863851001. pham vien vien vien

           50,000,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200889243001. MS 3619 Vo thi kim tuyen Lop 8C THCS Nguyen Trai Lien Son tinh Dak Lak Chua benh mat

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301201019439004. Mã s? 3616:   Ch? Bù i Th? Thom Thon Dong Khoat, x Viet Lap,   h Tan Yen, Bac Giang ung thu

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200917599005. HOANG NGOC TUYEN. Anh Tu Cat Tuong ung ho ma so 3619

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200940256001. TA HOANG NGAN. Ma so 3616, 3617

                 200,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200331988001. Le thi my hang Hnoi Ma so 3619:

                 100,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200207756001. Le Ngoc Lan 263/34 Nguyen Hong Dao F. 14 Q. TB MS 3619:   Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C, Truong NT

                 300,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200346044002. Le Ngoc Lan 263/34 Nguyen Hong Dao F. 14 Q. TB MS 3616:   Chi Bui Thi Thom.   Dia chi: Thon Dong

                 500,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200171710003. Ma so 3619 Vo Thi Kim Tuyen

                 300,000

13/1/2020

IBVCB. 1301200889992001. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3619

                 500,000

13/1/2020

984764. 120120. 221257. Lop Boi duong Lanh dao cap phong Bo Tai chinh ung ho ma so 3616 chi Bui Thi Thom sdt 0936988946 dia chi Dong Khoat Viet Lap Tan Yen Bac Giang

             2,634,000

13/1/2020

421615. 120120. 222032. Ung ho chau Dat ma so 3577 FT20013404436677

                 500,000

13/1/2020

311976. 120120. 224219. GUI MA SO 3614, BA DAO THI VINH, HUYEN TINH GIA, THANH HOA-120120-22: 42: 17

                 200,000

13/1/2020

425760. 120120. 224258. Ung ho em Dinh Tien Dat, nguoi dan toc Hre, ma so 3577 FT20013578671678

                 200,000

13/1/2020

426376. 120120. 224640. Ung ho ma so 3618 FT20013577547452

                 200,000

13/1/2020

094051. 120120. 231859. Ung ho bao dan tri

                 100,000

13/1/2020

317180. 120120. 233034. UNG HO MA SO 3618: TRAN THI MAI ANH-120120-23: 30: 32

                 300,000

13/1/2020

987737. 120120. 234412. ung ho M s 3618Chu Trn Th Mai Anh

                 300,000

13/1/2020

434710. 130120. 000142. Ung ho em Ha Van Cat ms 3617 FT20013282627327

                 500,000

13/1/2020

434783. 130120. 000238. Ung ho chi Bui Thi Thom 3616 FT20013795633281

                 500,000

13/1/2020

434869. 130120. 000334. Ung ho chi Le Thi Hang ms 3615 FT20013012070082

                 500,000

13/1/2020

434953. 130120. 000401. Ung ho ba noi Dao Thi Vinh ms 3614 FT20013280780623

                 500,000

13/1/2020

687937. 130120. 120458. Ung ho be Thao ms 3517

                 100,000

13/1/2020

435054. 130120. 000532. Ung ho em Nguyen Thanh Tuan ms 3613 FT20013320210075

                 500,000

13/1/2020

435142. 130120. 000642. Ung ho em Le Thao Nguyen ms 3611 FT20013174007661

                 500,000

13/1/2020

435215. 130120. 000754. Ung ho anh Ho Mai Thang ms 3610 FT20013574019135

                 500,000

13/1/2020

931027. 130120. 010016. ung ho be Dinh Tien Dat - Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 100,000

13/1/2020

443535. 130120. 054708. Giup ma so 3618. Em Tran Thi Mai Anh FT20013103771022

                 100,000

13/1/2020

432486. 130120. 060258. Vietcombank 0451000476889 VU THI LAN cam giang HD chuyen khoan

                 500,000

13/1/2020

434309. 130120. 061404. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho ma so 3618 chi em chau Mai Anh -Nghe An

                 200,000

13/1/2020

259350. 130120. 065350. NGUYEN THI HANG Chuyen tien cho be VO THI KIM TUYEN

                 200,000

13/1/2020

629673. 130120. 073624. 200113000002526 Ma so 3619 ZP5M01O4KOCC

                 100,000

13/1/2020

235851. 130120. 075511. ung ho ma so 3619 be Vo Thi Kim Tuyen lop 8C truong THCS Nguyen Trai TT Lien Son huyen Lak tinh DakL

             1,000,000

13/1/2020

631906. 130120. 082208. 200113000004709 maso 3619 be Vo Thi Kim Tuyen ZP5M01O4LVF6

                 200,000

13/1/2020

462114. 130120. 082626. An Thi Mai ung ho be Tuyen 3619 FT20013302754113

                 100,000

13/1/2020

120444. 130120. 083910. Minh va Trang Dai - Giup do 2 chi em - Ma so 3618

                 500,000

13/1/2020

889479. 130120. 084235. Ung ho 3619 chau Vo Thi Kim Tuyen FT20013565073554

                  80,000

13/1/2020

505875. 130120. 085701. Ung ho Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen.   Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son, huyen L

                   50,000

13/1/2020

475023. 130120. 090000. Ck tu thien ms 3618 FT20013301134504

                 100,000

13/1/2020

476290. 130120. 090259. Ung ho chau Dinh Tien Dat. Ms 3577 FT20013100423506

                 100,000

13/1/2020

484102. 130120. 091927. ung ho be Vo Thi Kim Tuyen MS 3619 FT20013303210170

                 300,000

13/1/2020

797086. 130120. 094314. Ma so 3619 be VO THI KIM TUYEN chuc e mau khoi benh co dc doi mat sang

                 200,000

13/1/2020

919966. 130120. 095339. UNG HO MA SO 3619 - VO THI KIM TUYEN

                 100,000

13/1/2020

573735. 130120. 095604. Nho ts gui den ms 3619. Cam on ts

                 200,000

13/1/2020

135289. 130120. 101619. quyen gop cho be vo thi kim tuyen mong be nhanh khoi benh sdt 0947966415 quyen gop

                 200,000

13/1/2020

521632. 130120. 102700. Ho tro anh Thang FT20013828589076

                 200,000

13/1/2020

162073. 130120. 104135. Thuy Dung TPB HMI ung ho MS 3592 chuc cac chau mau khoe

                 500,000

13/1/2020

162592. 130120. 104312. Thuy Dung TPB HMI ung ho MS 3616 chuc cac chau mau khoe

                 500,000

13/1/2020

163081. 130120. 104431. Thuy Dung TPB HMI ung ho MS 3610 chuc be mau khoe

                 300,000

13/1/2020

163634. 130120. 104549. Thuy Dung TPB HMI ung ho MS 3500 chuc be som khoi benh

                 200,000

13/1/2020

127378. 130120. 105406. quy nhan ai ung ho ma so 3619 Vo Thi Kim Tuyen,   Dak Lak

                 200,000

13/1/2020

208191. 130120. 105415. UNG HO CHI LE THI HONG MS 3608

                 200,000

13/1/2020

514299. 130120. 111050. Ung ho ma so 3577 Bao Dan Tri - Chau Dinh Tien Dat 8 tuoi o Da Nang

                 500,000

13/1/2020

551485. 130120. 111730. Ung ho be Nguyen Thi Kim Tuyen tai Dac Lack FT20013657072106

                 200,000

13/1/2020

710060. 130120. 113204. ung ho hoan canh kho khan

                 300,000

13/1/2020

572590. 130120. 115459. Chuyen be vo thi kim tuyen ms 3619 FT20013301791380

                 200,000

13/1/2020

257757. 130120. 120258. NGUYEN NGOC DIEP UH MS 3619 VO THI KIM TUYEN. CHUC CHAU MANH KHOE

                 200,000

13/1/2020

084855. 130120. 121404. ung ho be Vo Thi Kim Tuyen ma so 3619

                 500,000

13/1/2020

810561. 130120. 124734. UNG HO BE DINH TIEN DAT. CAM ON ANH CHI NHIEU

                 500,000

13/1/2020

029629. 130120. 125435. 3577-DINH VAN TRON-130120-12: 54: 24

                 500,000

13/1/2020

038459. 130120. 130357. Ung ho ma so 3619

                   50,000

13/1/2020

291046. 130120. 133432. Ung ho be Vo Thi Kim Tuyen ma so 3619

                 200,000

13/1/2020

137799. 130120. 135040. Tran Ha Ngoc Thien giup ms 3612 3613 3618 moi ma so 200 nghin

                 600,000

13/1/2020

222213. 130120. 135709. Ung ho ms 3619 - vo thi kim tuyen

                 100,000

13/1/2020

049790. 130120. 135800. UNG HO TRUONG HOP BE DINH TIEN DAT CON ANH DINH VAN TRON-130120-13: 57: 57

                 200,000

13/1/2020

337876. 130120. 142555. Ung ho chau vo thi kim tuyen lop 8c truong nguyen trai thi tran lien son tinh daklak

                 500,000

13/1/2020

053886. 130120. 144142. Ma so 3618 TRAN THI MAI ANH

                 168,000

13/1/2020

526142. 130120. 144829. Ung ho ma so 3610

                   50,000

13/1/2020

072163. 130120. 145454. UNG HO MS 3619: BE VO THI KIM TUYEN-130120-14: 54: 51

                 500,000

13/1/2020

475649. 130120. 154416. Ung ho be Vo Thi Kim Tuyen ma so 3619 tai Dak lak

                 500,000

13/1/2020

849912. 130120. 155136. Co Hieu giup do chau Dat bi viem co tim

             1,500,000

13/1/2020

279094. 130120. 163511. Chuyen ung ho quy tam long nhan ai

                 500,000

13/1/2020

512652. 130120. 170426. Ung ho 3615

                 300,000

13/1/2020

991897. 130120. 173034. ung ho be tuyen kiem tra mat

                 100,000

13/1/2020

820052. 130120. 181029. IBFT Gui

                 200,000

13/1/2020

795770. 130120. 185357. Ung ho be Vo Thi Kim Tuyen. MS 3619

                 100,000

13/1/2020

802439. 130120. 185928. UNG HO MS 3619 FT20013834912059

                 250,000

13/1/2020

802815. 130120. 190027. UNG HO MS 3618 FT20013967208959

                 200,000

13/1/2020

811828. 130120. 192336. Ung ho ma so 3616 FT20013503185208

                 200,000

13/1/2020

324922. 130120. 192738. Ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh.

                 100,000

13/1/2020

815031. 130120. 193207. Ung ho chau Dinh Tien Dat 8t ng dan toc FT20013628959115

                 200,000

13/1/2020

190424. 130120. 195502. Ung ho em Dat

                 300,000

13/1/2020

699374. 130120. 205730. 200113000081744 Ma so 3619 Mong be Tuyen Mau Khoi benh ZP5M01O5PQJC

                 300,000

13/1/2020

110390. 130120. 211316. Ung ho chau Dat gd anh Tron

                 100,000

13/1/2020

110922. 130120. 211827. Ung ho ms 3619

                 100,000

13/1/2020

481085. 130120. 211917. giup do ms 3615

                 300,000

13/1/2020

182601. 130120. 212705. UNG HO BE DINH TIEN DAT-130120-21: 27: 02

                 200,000

13/1/2020

357983. 130120. 214630. ttq ung ho ms 3619

                 100,000

13/1/2020

703242. 130120. 220200. 200113000085896 Ma so 3618 ung ho chau Tran Thi Mai Anh ZP5M01O5SKFO

                 500,000

13/1/2020

TRAN VAN HUNG - 3616, 3617, 3619 GD TIEN MAT

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01604003. DD: 130120. SHGD: 10000277. BO: NGUYEN DINH THIEN. UNG HO MA 3616CHI BUI THI THO M   CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

13/1/2020

Sender: 79303008. DD: 130120. SHGD: 10002422. BO: NGUYEN THI HANG. UNG HO MS 3616 CHI BUI THI THOM   BAC GIANG

                 300,000

13/1/2020

Sender: 79307005. DD: 130120. SHGD: 10006360. BO: DOAN NGOC HAN. IBHO TRO MS 3616 (300K) VA MS 361 7 (300K)

                 600,000

13/1/2020

Sender: 01360002. DD: 130120. SHGD: 10000442. BO: TRAN THI THANH HUONG. UNG HO DINH VAN TRON CHUA BENH CHOCON

                 300,000

13/1/2020

Sender: 01321001. DD: 130120. SHGD: 10001141. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3618 CHAU TRAN THI MAI ANHD IA CHI KHOI TAN SON PHUONG HOA HIEU TX THAI HOA NGHE AN

                   50,000

13/1/2020

Sender: 79334001. DD: 130120. SHGD: 10002762. BO: PHAM THI THU HOAI. HO TRO GIUP DO:     MA SO 3577:   ANH DINH VAN TRON

                 500,000

13/1/2020

Sender: 01310012. DD: 130120. SHGD: 10011059. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3615 CHI LE THI HANG

                 100,000

13/1/2020

Sender: 01310012. DD: 130120. SHGD: 10030296. BO: BUI HUONG GIANG. BHG UNG HO MS 3619.   BE VO THI K IM TUYEN. LOP 8C, TRUONG THCS NGUYEN TRAI, THI TRAN LIEN SON, HUYEN LAK,   TINH DAK LAK

                 500,000

13/1/2020

Sender: 01360002. DD: 130120. SHGD: 10002237. BO: NGUYEN DUY THUAN. UNG HO MA SO 3618 CHAU TRAN TH I MAIANH

             1,000,000

13/1/2020

Sender: 01310001. DD: 130120. SHGD: 10011041. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3616 CHI BUI THI THOM

                 100,000

13/1/2020

Sender: 79314013. DD: 130120. SHGD: 10001293. BO: TRUONG THI MY HUONG. GIUP BE THAO CHAU ONG NGUYE N THANH HIEN( TINH QUANG BINH) MS: 3517

                 200,000

14/1/2020

NGUYEN VAN TAM UNG HO MA SO 3615 GD TIEN MAT

                 300,000

14/1/2020

CTY HUONG VIET HO TRO MS 3619 " CUOC SONG KHON KHO. . . SAP MU . . . . " GD TIEN MAT

           40,000,000

14/1/2020

TRINH THI LIEN ANH; NT UNG HO MA SO : 3620 ONG LE TRONG HOAT HA TINH; GD TIEN MAT

                 300,000

14/1/2020

Sender: 01310012. DD: 140120. SHGD: 10000903. BO: TRAN THI HOA. HOAHOA TRAN UNG HO BE VO THI KIM TUYEN MA SO 3619

                 200,000

14/1/2020

Sender: 79310001. DD: 140120. SHGD: 10003595. BO: CAO DINH TRONG. MA SO 3619. BE VO THI KIM TUYEN

                 100,000

14/1/2020

Sender: 01310001. DD: 140120. SHGD: 10005376. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3618 EM TRAN THI MAI ANH

               100,000

14/1/2020

Sender: 79310001. DD: 140120. SHGD: 10008059. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3620 LE TRONG HOAT

                 100,000

14/1/2020

Sender: 01310005. DD: 140120. SHGD: 10011721. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3620 ONG LE TRONG HOAT

                 100,000

14/1/2020

Sender: 79305001. DD: 140120. SHGD: 10004418. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3616

                 300,000

14/1/2020

Sender: 79305001. DD: 140120. SHGD: 10004414. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3614

                 300,000

14/1/2020

Sender: 79305001. DD: 140120. SHGD: 10004422. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3619

                 300,000

14/1/2020

Sender: 79305001. DD: 140120. SHGD: 10004423. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3620

                 300,000

14/1/2020

Sender: 79305001. DD: 140120. SHGD: 10004411. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3610

                 300,000

14/1/2020

Sender: 01309001. DD: 140120. SHGD: 10006161. BO: NGUYEN THI QUYEN. MA SO 3620 ONG LE TRONG HOAT

                 200,000

14/1/2020

Sender: 01310012. DD: 140120. SHGD: 10022806. BO: PHAM THANH THU. GIA DINH VUNG UNG HO MA SO 3620 ONG LE TRONG HOAT

                 500,000

14/1/2020

MBVCB. 318893278. ms 3619 be vo thi kim tuyen. CT tu thuy dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB. 318895176. ma so 3618. CT tu vu thi tuyet mai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB. 318895564. ms 3618 chau tran thi mai anh. CT tu thuy dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB318902536. Ung ho ma so: 3614_ Ba chau ba Dao Thi Vinh va chau Hung (Thanh Hoa). CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB318903116. Ung ho ma so: 3616_ Chi Bui Thi Thom (Bac Giang). CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB. 318905884. vo thi kim tuyen 3619. CT tu chu thi Thu Ba toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 318939636. Ma so 3619. Be Vo Thi Kim Tuyen. CT tu Nam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB318944966. UngHo MS 3620 ong Le Trong Hoat. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB. 318951162. 3618. CT tu Ban doc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 318951640. 3619. CT tu Ban doc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 318952220. 3616. CT tu MD toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

14/1/2020

MBVCB318960113. ung ho ms 3620 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

14/1/2020

MBVCB318982541. giup ma so 3577 anh Dinh Van Tron - Quang Ngai. CT tu 0181003474657 NGUYEN MAI QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB318984232. Ma so 3616: Chi BUI THI THOM. chuc cac be nhanh khoi benh. CT tu 0141000771980 LE THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB318989667. Ung ho ma so 3620 gia dinh ong Le Trong Hoat. CT tu 0091000014634 PHAM VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB318997293. Ho tro ma so 3601 gia dinh chi Nguyen Thi Ha. CT tu 0091000014634 PHAM VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 318999483. 3620. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB319004033. Ho tro ma so 3615 chi Le thi Hang. CT tu 0091000014634 PHAM VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB319010555. Ho tro ma so 3616 gia dinh Bui Thi Thom. CT tu 0091000014634 PHAM VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB319023208. gui a Phan Van Thang xom 5 xa Hai Anh huyen Hai Hau. CT tu 0451000279683 DUONG MINH THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319082209. ma 3067. CT tu Linh Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB. 319104809. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3600 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319106194. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3601 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319105926. ung ho ma so 3619. CT tu nguyen ba linh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB. 319107250. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3602 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319108573. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3603 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319109427. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3604 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319110382. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3606 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319113390. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3607 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319115229. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3607 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319116281. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3608 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319117587. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3609 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319119369. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3610 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319120575. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3611 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319121641. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3612 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319122564. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3613 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319123479. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3614 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319124468. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3615 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319126164. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3616 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB319137881. ung ho ma so 3620. CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319149407. Le Xuan Loc ung ho MS: 3612 Nguyen Dinh Tinh. CT tu 0341005270739 NINH THI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319159795. 3620 le trong hoat. CT tu 0491000004772 DO THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB319187434. ms 3620. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB319368637. Ms 3619 -Vo Thi Kim Tuyen -Tinh Dak Lak. CT tu 0251002730765 DONG KINH DOANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB. 319405607. be Gia Han benh buou ac mo lien ket. . CT tu Ms. 2030. Tran Duc Canh(cha be Gia Han) toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319414338. ung ho con anh Dinh Van Tron. CT tu 0091000668369 MACH TRI TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB. 319415904. n. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB319426394. ho tro hoan canh - 3616-200k , 3617-200k . CT tu 0711000246273 NGO THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

14/1/2020

MBVCB. 319535117. ma so 3617 e Ha Van Cat. CT tu ms Dong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB319536222. Ma so 3615. CT tu 0071001380614 LUONG TRONG KHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB. 319537259. ma so 3620 Ong Le Trong Hoat. CT tu chau Dong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/1/2020

MBVCB319557052. giup do Be VO THI KIM TUYEN-3619. CT tu 0121001260128 NGUYEN MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB. 319567306. 3616. CT tu Tang Van Tan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319595073. Giup do chau Dinh Tien Dat con trai anh Dinh Van Tron o Son Thanh,   Son Ha, Quang Ngai. CT tu 0561000586140 DINH VAN QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB319656243. 3577 : anh dinh van tron. CT tu 0071005296486 NGUYEN DUY TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319727024. Ung ho Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. . CT tu 0541000195535 HOANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/1/2020

MBVCB. 319774988. ma so 3620. CT tu to thi ly toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319853127. ms 3577. CT tu 0421003746655 DANG THI HONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/1/2020

MBVCB319870403. ung ho chau dat. CT tu 0551000258109 DAO THI DU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/1/2020

MBVCB319877518. ung ho ma so 3619. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/1/2020

MBVCB319888591. UNG HO MA SO 3611 CHUC THAO NGUYEN VUI VE HANH PHUC VUOT QUA KHO KHAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/1/2020

IBVCB. 1301200625123002. LUONG NGOC KHAI. Giup do chau Dinh Tien Dat

                 500,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200552623001. KHUC LE HOA. Ma so 3619 - be Vo Thi Kim Tuyen

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200241953001. DANG QUOC CUONG. Giup do Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh.

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200207179001. Luu Van Dinh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3620:

                 100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200544624001. KHUC THI YEN. ung ho Ma so 3620

                 500,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200638522004. MS: 3618 Tran Thi Mai Anh Khoi Tan Son, p.   Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An Chi em mo coi

                 300,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200268206002. Vo Thi Kim Tuyen - Ma so 3619 Thi tran Lien Son - Dak Lak Thoai hoa giac mac

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200840088001. Ma so 3620: Ong Le Trong Hoat. Xom Nam Phong, xa Thuong Loc, huyen Can Loc, tinh Nguoi cha

                   60,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200770324001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3616 cho chi Bui Thi Thom dieu tri benh cho con

                 600,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200539472002. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3617 cho em Ha Van Cat dieu tri benh

                 400,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200303514001. DUONG THI BICH HANH. Ma so 3620: Ong Le Trong Hoat

                 500,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200079642001. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son, huyen Lak,   tinh Dak Lak.

                   80,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200158598002. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh. Dia chi: Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An.

                   80,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200895190003. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom. Dia chi: Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

                 100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200862576001. NGUYEN THI MY THUAN. UH ms so 3620 Ong Le Trong Hoat

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200140278001. VO THI DIEM TRANG. Giup do gd anh Dinh Van Tron

             2,000,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200689188001. Ma so 3620: Ong Le Trong Hoat Nam Phong, Thuong Loc,   Can Loc, Ha Tinh nguoi-cha-dau-don-vi-vet-xich-noi-co-chan-con

                  50,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200261952002. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen Truong THCS Nguyen Trai, Lien Son, Lak,   Dak Lak

                 100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200159948003. Ma so 3617: Em Ha Van Cat Ba Hop, xa Long Xuyen, Binh Giang,   Hai Duong

                   50,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200196888004. Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, Bac Giang

                100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200609647001. LUU ANH TUAN. ung ho be Vo Thi Kim Tuyen, MS 3619

                 500,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200586307001. NGUYEN THI THU HIEN. Giup ba chau Dao Thi Vinh - MS: 3614

             1,000,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200412679001. HUYNH HAI BINH. Ma so 3619, ung ho be Vo Thi Kim Tuyen

             2,000,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200448126012. LE HOANG BAO NGAN QUAN 2 TPHCM MS 3618

                 300,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200144762002. Ung ho MS 3618 Chau Tran Thi Mai Anh Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe A Ung ho MS 3618, Tran Thi Mai Anh, mo coi cha me

                 400,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200417764001. TRAN DINH KHIEU. Ma so 3577

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200812262001. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3620: Ong Le Trong Hoat.

                 100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200925226002. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh.

                 100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200427230003. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom.

                 100,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200606568003. Nguyen Thi Ha Bo Tai chinh MS 526

                 200,000

14/1/2020

IBVCB. 1401200562458001. LE MINH HIEU. Ung ho Chi Nguyen Thi Ha ma so 3601

                 200,000

14/1/2020

072012. 140120. 114332. Chu the DongA Bank chuyen tien

                 500,000

14/1/2020

123393. 140120. 122448. MS 3577-UH dinh tien dat

                 300,000

14/1/2020

537964. 140120. 123900. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Chi Nguyen Thi Nga giup a Tron

                 200,000

14/1/2020

174713. 140120. 130511. Gui ma so 3608

                 200,000

14/1/2020

277644. 140120. 130731. Ma so 3620 ong le trong hoat

                 300,000

14/1/2020

283401. 140120. 131655. Ma so 3618 chau tran thi mai anh

                 300,000

14/1/2020

566563. 140120. 133245. Cau chuc suc khoe cho em. FT20014432685898

                 200,000

14/1/2020

568986. 140120. 133730. Ung ho be Dinh Tien Dat FT20014674384006

                 200,000

14/1/2020

590584. 140120. 141051. Mui 0944740379 ung ho 3618 FT20014194030264

                 500,000

14/1/2020

591826. 140120. 141241. Mui 0944740379 ung ho 3619 FT20014137651525

                 500,000

14/1/2020

592524. 140120. 141341. Mui 0944740379 ung ho 3620 FT20014208474174

                 500,000

14/1/2020

594312. 140120. 141635. Mui 0944740379 ung ho 3617 FT20014001552799

                 500,000

14/1/2020

595345. 140120. 141744. Mui 0944740379 ung ho 3616 FT20014535026803

                 500,000

14/1/2020

596170. 140120. 141907. Mui 0944740379 ung ho 3615 FT20014969514828

                 500,000

14/1/2020

413779. 140120. 145808. Ung ho chau Tuyen ma so 3619

                 150,000

14/1/2020

756884. 140120. 153609. 200114000052213 Ung ho ma so 3616 chi Bui Thi Thom ZP5M02LUUJ3F

                 100,000

14/1/2020

651413. 140120. 153609. Chu Phong tang Le Thi Hang (ma so3615)() Nam o A Di Da Phat () Nga Nguyen (Hieu Thuan)

                 300,000

14/1/2020

207756. 140120. 160021. Doc gia bao Dan tri tang ma so 3613 Nguyen Thanh Tuan

                 500,000

14/1/2020

208350. 140120. 155808. Doc gia bao Dan Tri tang ma so 3618 Tran Thi Mai Anh

                 500,000

14/1/2020

169472. 140120. 161324. Maso 3616 Bui thi Chom mong chau som khoi Heng FT20014304743386

                 500,000

14/1/2020

897934. 140120. 041330. Ung ho MS 3617 em Ha Van Cat

                 100,000

14/1/2020

898610. 140120. 041752. Ung ho MS 3619 be Vo Thi Kim Tuyen

                 100,000

14/1/2020

177383. 140120. 162557. Ung ho chi Le Thi Hong ms 3608 FT20014073472420

                 100,000

14/1/2020

589593. 140120. 162948. Ung ho Ms 3620 - Le Trong Hoat - Ha Tinh

                 150,000

14/1/2020

213667. 140120. 163058. Ung ho ma so 3620

                   50,000

14/1/2020

206117. 140120. 171222. Ung ho bac Le Trong Hoat FT20014978901556

                 200,000

14/1/2020

526653. 140120. 172331. Ung ho ban Ha Van Cat ma so 3617

                 200,000

14/1/2020

451862. 140120. 194349. UNG HO MS 3618-140120-19: 43: 47

                 100,000

14/1/2020

685175. 140120. 194700. Ung ho - 3616 Bui Thi Thom

                 200,000

14/1/2020

685754. 140120. 194829. Ung ho - 3619 Vo Thi Kim Tuyen

                 200,000

14/1/2020

678976. 140120. 194958. Chuyen tien ung ho chau be ma so 3577

                 300,000

14/1/2020

242826. 140120. 200238. 3620

                 100,000

14/1/2020

283923. 140120. 200804. Ung ho chi Le Thi Hang 3615 FT20014156578604

                 100,000

14/1/2020

289439. 140120. 202121. Ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi nguoi dan toc Hre FT20014003635055

                 300,000

14/1/2020

293903. 140120. 203217. Ung ho truong hop ma so 3618 FT20014530038314

                 100,000

14/1/2020

322602. 140120. 214609. Ung ho ms 3620 FT20015569453790

                 100,000

14/1/2020

872714. 130120. 223518. Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen FT20014480888600

                 100,000

14/1/2020

876545. 130120. 225247. Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son, huyen Lak,   tinh

                 150,000

14/1/2020

504987. 130120. 225835. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN DINH HOAN ung ho con anh Tron

                 100,000

14/1/2020

505375. 130120. 231142. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN DINH HOAN transfers

                 100,000

14/1/2020

836018. 130120. 231729. IBFT Ung ho chau dinh tien dat

                 100,000

14/1/2020

244287. 130120. 233504. 3615- anh Thang- chi Hang- Nam Dinh

                 500,000

14/1/2020

885019. 130120. 235454. 3615 chuc anh mau hoi phuc FT20014046034324

                 200,000

14/1/2020

902095. 140120. 070649. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT20014394520060

             1,000,000

14/1/2020

508965. 140120. 074510. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Giup do anh Phan Van Thang

                 500,000

14/1/2020

031749. 140120. 075144. 3577 Dinh Van Tron

                 100,000

14/1/2020

844787. 140120. 080905. IBFT 3577 anh van tron

                 500,000

14/1/2020

249890. 140120. 084442. SANHSEACO GUI MA SO 3619-140120-08: 44: 41

                   50,000

14/1/2020

250819. 140120. 084756. SANHSEACO GUI MA SO 3620-140120-08: 47: 55

                   50,000

14/1/2020

101474. 140120. 092628. Ung ho hoan canh kho khan em Dat con anh Dinh Van Tron ( ma so 3577), Quang Ngai

                 500,000

14/1/2020

893465. 140120. 093256. Ung ho ms 3620

                 200,000

14/1/2020

959740. 140120. 093732. Ung ho truong hop be Vo Thi Kim Tuyen- MS3619

                 100,000

14/1/2020

508483. 140120. 093740. Chuyen tien giup be kim tuyen ma so 3619

                 200,000

14/1/2020

327572. 140120. 093837. 4287563091 Chuyen qua MoMo ma so 3618 Chau Tran Thi Mai Anh

                 500,000

14/1/2020

554316. 140120. 095721. Ung ho ms 3616, chi Bui Thi Thom

                 300,000

14/1/2020

228674. 140120. 100121. MA SO 3620 ONG LE TRONG HOAT

                 300,000

14/1/2020

006495. 140120. 100257. IBFTA 200114000018399 Ma so 3620

                 100,000

14/1/2020

723798. 140120. 100846. 200114000017792 Ma so 3302 ZP5M02LUGPBC

                 100,000

14/1/2020

975224. 140120. 102323. Ms 3577 Dinh Van Tron - Ha Thanh Son Thanh Son Ha Quang Ngai FT20014827060478

                 200,000

14/1/2020

984360. 140120. 104047. Ung ho ms 3616 FT20014347451403

                 100,000

14/1/2020

514413. 140120. 105217. Ung ho ma so 3616 Bui thi thom Tan yen Bac Giang

                 500,000

14/1/2020

Sender: 79307006. DD: 140120. SHGD: 10013099. BO: VO THANH KHAM. HO TRO TRAN THI MAI ANH     NGHE AN (1 TRIEU) VA LE THI HANG   NAM DINH (1 TRIEU)

             2,000,000

14/1/2020

Sender: 01201011. DD: 140120. SHGD: 10000730. BO: NGUYEN THI NHIN. UNG HO MS 3619,   BE VO THI KIM T UYEN, HUYEN LAK, DAK LAK

             1,000,000

14/1/2020

Sender: 79302001. DD: 140120. SHGD: 10000318. BO: PHAM THI THUY MAI. (CKRMNO:   040220011487965)MS 3 606, MS 3608, MS 3613, MS 3617,   MS 3618, MS 3619 (MOI MS 150. 000VND) (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 900,000

14/1/2020

Sender: 48304001. DD: 140120. SHGD: 10007111. BO: NGUYEN TRONG TIN. GUI BE DINH TIEN DAT TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 200,000

14/1/2020

Sender: 79333001. DD: 140120. SHGD: 10004880. BO: NGUYEN THI KIM DINH. NGUYEN THI KIM DINH:   UNG HO CAC MA SO 3616 3617 3618 3619 3620 MOI MA SO 3 00. 000D

             1,500,000

15/1/2020

LE NGUYEN BAO - 3616, 3610, 3613, 3614, 3609, 3606, 3607, 3602, 3601, 3600 GD TIEN MAT

             2,000,000

15/1/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 150120. SH: 10017517. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3621 (NGUYEN THI KIM CHI)

                 500,000

15/1/2020

Sender: 01310012. DD: 150120. SHGD: 10003804. BO: LE THI HOA HUAN. UNG HO MA SO 3619,   BE VO THI KI M TUYEN

             1,000,000

15/1/2020

Sender: 79310001. DD: 150120. SHGD: 10015054. BO: TRAN VIET HAI. MA SO 3621 CHI NGUYEN THI KIM CHI

                 500,000

15/1/2020

Sender: 79310001. DD: 150120. SHGD: 10015597. BO: TRAN VIET HAI. MA SO 3618 CHAU TRAN THI MAI ANH

                 500,000

15/1/2020

Sender: 01604003. DD: 150120. SHGD: 10005047. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3621 NGUYEN THI KIM CHIMINH V A SON GIUP MS3621 CHA BI TAI NAN DIEN GIAT MATCAC CON NHO VA GIA DINH KHO KHAN CA CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

15/1/2020

Sender: 79310001. DD: 150120. SHGD: 10015325. BO: TRAN VIET HAI. MA SO 3620 ONG LE TRONG HOAT

                 500,000

15/1/2020

Sender: 01309001. DD: 150120. SHGD: 10004193. BO: NGUYEN THI QUYEN. UH MA SO 3621 CHI NGUYEN THI K IM CHI

                 200,000

15/1/2020

Sender: 01310012. DD: 150120. SHGD: 10017846. BO: NGUYEN THI HUONG. UNG HO NGUYEN THI KIM CHI TAY HOA PHU YEN

                 200,000

15/1/2020

Sender: 79310001. DD: 150120. SHGD: 10018610. BO: NGUYEN THI ANH HANG. UNG HO MS 3621 NGUYEN THI K IM CHI

                 300,000

15/1/2020

Sender: 01341001. DD: 150120. SHGD: 10001225. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. (2000000009089715)MA SO 3620 : ONG LE TRONG HOAT

                 300,000

15/1/2020

Sender: 01341001. DD: 150120. SHGD: 10001208. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. (2000000009089626)MA SO 3617 : EM HA VAN CAT

                 300,000

15/1/2020

Sender: 01604003. DD: 150120. SHGD: 10005024. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3620 LE TRONG HOATMINH VA S ON GIUP MS3620 CON TRAI BI TAM THAN GIA DINH NGHEO CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

15/1/2020

Sender: 01604001. DD: 150120. SHGD: 10005015. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3619 VO THI KIM TUYENMINH V A SON GIUP MS3619 CHAU GAI BI THOAI HOA GIAC MACHOAN CANH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

15/1/2020

Sender: 01310012. DD: 150120. SHGD: 10022605. BO: NGUYEN THI THANH THIEM. UNG HO CHI NGOC,   MA SO 3 606

                 200,000

15/1/2020

Sender: 79502001. DD: 150120. SHGD: 10002708. BO: LE THI KIM CHI. LE THI KIM CHI HO TRO MA SO 3618 : CHAU TRAN THI MAI ANH SDT 0903. 216. 345   BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

15/1/2020

MBVCB. 320057173. quyen gop tu thien. CT tu Nguyen thi kim Chi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB320079582. UngHo MS 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB320159826. Ck UH MS: 3621 ( chi Nguyen Thi Kim Chi ). CT tu 0231000509446 NGUYEN TIEN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB320229785. ho tro me con chi Nguye thi kim Chi thon Phus thinh x son Thanh dong tay hoa phu yen. CT tu 0731000600031 TRAN VU THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB320289395. giup chi Nguyen Thi Kim Chi . Ma so 3621. huyen Tay Hoa. tinh Phu Yen. CT tu 0071004916048 TRAN THANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,500,000

15/1/2020

MBVCB320320161. ung ho Ms 3621. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/1/2020

MBVCB320333275. 3621. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB320353424. ung ho ma so 3621, chi nguyen thi kim chi, thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, Phu Yen. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/1/2020

MBVCB. 320358249. Ung ho ma so 3621. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

15/1/2020

MBVCB. 320405812. Nguyen Thi Kim Chi MS 3621. CT tu Le Thanh Hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB. 320438645. MS 3621, Nguyen Thi Kim Chi. CT tu Hoang Quynh Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

15/1/2020

MBVCB320466122. ung ho ms 3621. CT tu 0011004023754 PHAM DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB320466667. ung ho chau DINH TIEN DAT. CT tu 0631000400751 TRA THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/1/2020

MBVCB. 320494830. ma so 3621, ma so 3620. CT tu vu thi mai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

15/1/2020

MBVCB320498498. ma so 3621 nguyen thi kim chi. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/1/2020

MBVCB320547574. ung ho be tien dat. CT tu 0061001092011 BUI NGOC VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/1/2020

MBVCB320555101. chuyen tien ung ho ma so 3613, 3615, 3617,   moi ma so la 150. 000dong. CT tu 0341005098872 HOANG THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 450,000

15/1/2020

MBVCB. 320567688. ma so 3621. CT tu ma so 3621 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB320736282. ung ho ma 3601 . CT tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/1/2020

MBVCB320901402. ung ho ms 3621 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

15/1/2020

MBVCB320900128. giup ms 3621 chi nguyen thi kim chi. CT tu 0141000833337 PHAM VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB. 320917562. kho khan. CT tu Ma so 3621:   Nguyen Thi Kim Chi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/1/2020

MBVCB320922676. ma so 3577: ung ho anh dinh van tron, thon ha thanh, xa son thanh, huyen son ha, tinh Quang Ngai. CT tu 0071001036463 TRAN HAI CHAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB. 320927834. Danh chung cho cac be. CT tu Dinh Thi Thanh Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB320929356. Ung ho Ma so 3615. CT tu 0541000218278 TONG CANH KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/1/2020

MBVCB319890445. UNG HO MA SO 3612 CHUC GIA DINH ANH TINH KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319892448. UNG HO MA SO 3613 CHUC CHAU TUAN VUOT QUA BENH TAT KHOE MANH BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319894408. UNG HO MA SO 3614 CHUC CHAU THUAN VUOT QUA BENH TAT BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319895633. UNG HO MA SO 3615 CHUC ANH THANG VUOT QUA NGUY NAN TRO VE VOI GIA DINH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319897008. UNG HO MA SO 3616 CHUC CHAU QUAN VUOT QUA BENH TAT KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319898425. UNG HO MA SO 3617 CHUC EM CAT VUOT QUA KHO KHAN TRO VE VOI CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319899268. UNG HO MA SO 3618 CHUC HAI CHAU MAI ANH VA VAN BAO DUOC KHOE MANH HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319900489. UNG HO MA SO 3619 CHUC CHAU TUYEN VUOT QUA BENH TAT MAY MAN HANH PHUC TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB319901568. UNG HO MA SO 3620 CHUC GIA DINH CU HOAT DUOC KHOE MANH HANH PHUC TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/1/2020

MBVCB. 319906061. ma so 3620. CT tu ma so 3620 Le Trong Hoat toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB. 319912403. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, . CT tu Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/1/2020

MBVCB. 319927257. Ma so 3620. CT tu anh. hung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

15/1/2020

MBVCB319948886. ma so 3577 dinh van tron. CT tu 0331003823727 NGUYEN THI NGOC TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

15/1/2020

MBVCB319977619. bac Duong (HN) ung ho ma so 3621 (Chi-Phu Yen). CT tu 0011004188482 BUI PHUONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/1/2020

MBVCB319978081. a Nam (Hn) ung ho ms 3621 (chi Chi Phu Yen). CT tu 0011004188482 BUI PHUONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/1/2020

MBVCB319992303. Ung ho Ma so: 3621 Chi Nguyen Thi Kim Chi. CT tu 0691002921178 NGUYEN DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/1/2020

MBVCB. 320034484. 3621. CT tu NGUYEN QUANG TUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1401200545820001. NGUYEN NGOC HIEN. Chau Dinh Tien Dat- 8 tuoi -nguoi dan toc Hre. Mong chau nhanh khoi va song vui song khoe

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1401200033264001. NGUYEN VAN NAM. Ung ho ms 3618: Chau Tran Thi Mai Anh. Dc: Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200535178001. NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu, TPHCM MS 3620, ong Le Trong Hoat

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501201033666002. NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu, TPHCM MS 3619, be Vo Thi Kim Tuyen

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200520082003. NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu, TPHCM MS 3618, chau Tran Thi Mai Anh

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200300052001. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3620

                 100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200085316002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3621

                 100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200961096001. Luu Chi Anh Hnoi . Ma so 3621

                 100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200298670001. Dang Quoc Duong Cam Xuyen - Ha Tinh Le Thi Hang - MS: 3615

                 100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200939646001. NGUY NHU HONG AN. Ung ho Ma so 3617: Em Ha Van Cat

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200524812002. NGUY NHU HONG AN. Ung ho Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom.

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200684120003. NGUY NHU HONG AN. ung ho Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen.

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200933540004. NGUY NHU HONG AN. Ung ho Ma so 3610: Anh Ho Mai Thang.

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200765411001. Do Bich Ngoc Ma 3613 100k; ma 3616 300k; ma 3617 100k

                 400,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200703849002. VUONG NGUYEN TRUONG DAI. Chuc em mau khoi benh

             2,300,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200938265001. Nguyen Thi Kim Loan Chung cu Ngo Tat To, P19, Q Binh Thanh Ung ho MS 3621

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200104701002. Nguyen Thi Kim Loan Chung cu Ngo Tat To, P19, Q Binh Thanh Ung ho MS 3620

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200114863001. Nguyen thi Hoang Oanh Tran Hung Dao Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen

             2,120,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200672335001. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. Dia chi: Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, tinh Phu YenSDT: 0394. 936. 468

                100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200550061001. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay H 3 dua tre

                   60,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200154215002. PHAN BAO THIEU. Ung ho ma so 3620

                 300,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200069211003. PHAN BAO THIEU. Ung ho ma so 3615

                 300,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200263103004. PHAN BAO THIEU. Ung ho ma so 3618

                 300,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200744660002. DAO QUOC DAT.

                 100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200605630001. Do Dinh Thuong Da Nang Ms: 3621

                 500,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200033520001. Gia dinh Minh Tri va Binh An 74 ngo 41 Thai Ha 3621: Nguyen Thi Kim Chi

                 400,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200848266001. NGUYEN VIET PHUONG. Ung ho Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom. Dia chi: Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang. So DT: 0936988946

                 400,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200962842002. NGUYEN VIET PHUONG. Ung ho Ma so 3613: Nguyen Thanh Tuan. Dia chi: Khu pho Xuan Giang 2, Thi tran Phan Ri Cua, huyen TuTuy Phong, tinh Binh Thuan. So DT: 0329404420

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200441774002. MAI THI THU HA. Ung ho Ma so 3620: Ong Le Trong Hoat

             1,550,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200484846001. NGUYEN THI QUYNH AN. ung ho hc 3620, 3621, moi hc 100000 dong

                 200,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200835912004. NGUYEN LE HANG. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. Dia chi: Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, tinh Phu YenSDT: 0394. 936. 468

                 500,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200267135001. MAI MINH CHAU. Quyen gop cho Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

             2,500,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200961755002. NGUYEN THU HA. ung ho truong hop 3621

             1,000,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200823389004. NGUYEN TAN BINH. Ung Ho con anh Dinh Van Tron. Ma so 3577

                 300,000

15/1/2020

IBVCB. 1501200873391001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho chi Nguyen Thi Kim Chi

                 100,000

15/1/2020

IBVCB. 1501201030405001. HOANG VAN NHAT. Ung ho quy nhan ai

                 100,000

15/1/2020

254966. 140120. 220339. Ung ho ma so 3615 chi Le Thi Hang

                 200,000

15/1/2020

255039. 140120. 220456. Ung ho ma so 3616 chi Bui Thi Thom

                 200,000

15/1/2020

255162. 140120. 220616. Ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh

                 200,000

15/1/2020

710376. 140120. 221103. ung ho bo con anh Nguyen Dinh Tinh MS3612

                 500,000

15/1/2020

896083. 140120. 224051. Le ngoc diep ung ho ma so 3615 chi le thi hang

                500,000

15/1/2020

339911. 140120. 224602. Ung ho ma 3620 FT20015747720192

                 100,000

15/1/2020

173635. 140120. 225343. TRAN NG HOANG HOA HO TRO ANH DINH VAN TRON - MS 3577

                 200,000

15/1/2020

173705. 140120. 225651. NGUYEN DINH DU UNG HO GIA DINH ANH DINH VAN TRON - MS 3577

                 200,000

15/1/2020

345745. 140120. 231617. Ung ho ong Le Trong Hoat - ms 3620 FT20015853948184

                 500,000

15/1/2020

345989. 140120. 231746. Ung ho be Vo Thi Kim Uyen ms 3619 FT20015397053601

                 500,000

15/1/2020

346146. 140120. 231820. Ung ho chau Tran Thi Mai Anh ms 3618 FT20015720508649

                 500,000

15/1/2020

839065. 140120. 233800. ung ho be Dinh Tien Dat

                 100,000

15/1/2020

008842. 150120. 054909. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3616

                   50,000

15/1/2020

795984. 150120. 064934. 200115000002423 Ma so 3621 ZP5M03JNTMHV

                 200,000

15/1/2020

016709. 150120. 070057. Ma so 3621 giup chi Nguyen Thi Kim Chi

                 200,000

15/1/2020

020108. 150120. 071605. 3621   15 01 2020

                 100,000

15/1/2020

374293. 150120. 074745. Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi FT20015687044800

                 200,000

15/1/2020

375304. 150120. 075229. Uong ho e dat FT20015014565209

                 100,000

15/1/2020

375688. 150120. 075418. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron, ho tro con trai anh chua benh FT20015930330153

             1,000,000

15/1/2020

178870. 150120. 075802. Ung HO EM DAt, MOng EM SOM KHoi BEnh

                 100,000

15/1/2020

384042. 150120. 082213. Ung ho ma so 3621 Nguyen Thi Kim Chi FT20015177984201

                 200,000

15/1/2020

230616. 150120. 084620. Ung ho ma 3577 Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh huyen Son Ha , Quang Ngai chua benh cho con

                 500,000

15/1/2020

236428. 150120. 091310. Chut tam long goi gia gia dinh chi NGUYEN THI KIM CHI

                 100,000

15/1/2020

597920. 150120. 092906. be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi Mong phep mau den voi gia dinh e

                 200,000

15/1/2020

598077. 150120. 093131. be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3620 Ong Le Trong Hoat.   Mong phep mau den voi gia dinh

                 150,000

15/1/2020

598332. 150120. 093528. be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen. Mong phep mau den voi gia dinh

                 100,000

15/1/2020

598418. 150120. 093655. be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3618 Chau Tran Thi Mai Anh.

                 150,000

15/1/2020

598587. 150120. 093851. le thi thuy ung ho Ma so 3617 Em Ha Van Cat Mong phep mau den voi gia dinh

                 150,000

15/1/2020

424112. 150120. 094545. 3619 be vo thi kim Tuyen lop 8 truong thcs nguyen trai thi tran lien son huyen dac lac tinh dac lac

                 500,000

15/1/2020

424146. 150120. 094549. Thanh Thuy ung ho ms 3620 500n ms 3621 500n FT20015407487243

             1,000,000

15/1/2020

426507. 150120. 094955. Ung ho ma so 3621 FT20015803836305

                 200,000

15/1/2020

427954. 150120. 095224. Be Chi ung ho FT20015707007812

                 100,000

15/1/2020

438978. 150120. 101136. Thanh Thuy ung ho ms 3610 500n ms 3618 500n FT20015031024838

             1,000,000

15/1/2020

442467. 150120. 101718. Ck ung ho sh11 park 10 ngay 15. 1 FT20015502724485

                 100,000

15/1/2020

193607. 150120. 102200. Tien nhan ai ma so 3621 300k ma so 3620 300k ma so 3619 300k ma so 3618 270k

             1,170,000

15/1/2020

450644. 150120. 103057. Thanh Thuy ung ho ms 3616 FT20015035987586

             1,000,000

15/1/2020

603474. 150120. 104623. Le thi thuy ung ho Ma so 3616 Chi Bui Thi Thom. Mong phep mau den voi gia dinh

                 150,000

15/1/2020

603924. 150120. 105231. le thi thuy ung ho Ma so 3615 Chi Le Thi Hang, xom 5,     Mong phep mau den voi gia dinh

                 100,000

15/1/2020

464095. 150120. 105305. Ung ho chi nguyen thi kim chi ma 3621 FT20015091056303

                 500,000

15/1/2020

508034. 150120. 120808. MS 3616 Bui Thi Thom. Chuc chi va cac chau binh an. HKO FT20015473210402

                 200,000

15/1/2020

509064. 150120. 121012. MS 3612 Nguyen Dinh Tinh. Chuc anh va gd binh an. HKO FT20015278989032

                 200,000

15/1/2020

920104. 150120. 122554. ung ho ma so 3621 nguyen thi kim ch

                 500,000

15/1/2020

920141. 150120. 122754. Giup do ong Le Trong Hoat ma so: 3620

                 200,000

15/1/2020

314559. 150120. 122314. Ung ho chuong trinh tam long nhan ai

                 200,000

15/1/2020

610568. 150120. 124536. TTTPHUONG ung ho Ms3617 Ms3618 Ms3619 Ms3620 Ms3621 moi ms 100000

                 400,000

15/1/2020

610883. 150120. 125332. TTTPHUONG ung ho Ms3621

                 100,000

15/1/2020

026079. 150120. 131728. tam long nhan ai MS 3621

                 200,000

15/1/2020

614609. 150120. 132116. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Nguyen Thi Kim Chi

                 500,000

15/1/2020

327527. 150120. 135907. ms 3621 Nguyen Thi Kim Chi

                 100,000

15/1/2020

614246. 150120. 140428. Ung ho Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi.   Dia chi Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay

                   50,000

15/1/2020

925434. 150120. 140339. ung ho ma so 3621 nguyen thi kim chi

                 200,000

15/1/2020

403458. 150120. 142342. NGUYEN THI DIEU MINH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 3608 . ch Le Thi Hong. dia chi tho

                 490,100

15/1/2020

583626. 150120. 143546. Cty Fintech Future UH MS3616 FT20015952979709

                 500,000

15/1/2020

584915. 150120. 143746. Cty Fintech Future UH MS3614 FT20015036952516

                 500,000

15/1/2020

585359. 150120. 143828. Cty Fintech Future UH MS3613 FT20015220809418

                 500,000

15/1/2020

585920. 150120. 143850. Cty Fintech Future UH MS3618 FT20015280225423

                 500,000

15/1/2020

607018. 150120. 151106. Thanh Thuy ung ho ms 3613 500n ms 3614 500n FT20015688601332

             1,000,000

15/1/2020

393345. 150120. 152052. ms 3621 chi nguyen thi kim chi

                 300,000

15/1/2020

837535. 150120. 160850. Ung ho tu thien ma so 3621

                 500,000

15/1/2020

129540. 150120. 164620. 4301144394 Chuyen qua MoMo Giup do chi Nguyen Thi Kim Chi ma so 3621 xa son thanh dong Tay Hoa Phu Yen

                 200,000

15/1/2020

419259. 150120. 164354. Ung ho Ma So 3621 Chi Nguyen Thi Kim Chi

             1,000,000

15/1/2020

703388. 150120. 164947. MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON-150120-16: 49: 44

             1,000,000

15/1/2020

712526. 150120. 171522. UNG HO MA SO 3615 LE THI HANG-150120-17: 15: 19

                 500,000

15/1/2020

066725. 150120. 172019. Giup do 3621

                 300,000

15/1/2020

194633. 150120. 173231. ung ho ma so 3621

                 500,000

15/1/2020

630948. 150120. 175114. Ma So 3613 Nguyen Thanh Tuan

                 255,000

15/1/2020

718759. 150120. 181719. Ung ho hoan canh 3619 FT20015653751582

                 200,000

15/1/2020

383548. 150120. 184227. Ung ho ma so 3621 Nguyen Thi Kim Chi

                 100,000

15/1/2020

734014. 150120. 184711. Ung ho gd chi Nguyen Thi Kim Chi 3621 FT20015177134666

                 100,000

15/1/2020

734740. 150120. 184830. 3621 FT20015089654666

                 100,000

15/1/2020

902656. 150120. 193212. Ma so: 3616-Bui Thi Thom-Thon Dong Khoat-xa Viet Lap-huyen Tan Yen-Tinh Bac Giang

                 100,000

15/1/2020

789200. 150120. 204157. Ung ho tu thien ms3620, 3617 FT20015088593325

                 200,000

15/1/2020

763508. 150120. 205138. UNG HO MS 3619, CON GAI CON SE MAU LANH BENH-150120-20: 51: 34

                 400,000

15/1/2020

400630. 150120. 210138. Ung ho ms 3621

                 100,000

15/1/2020

261241. 150120. 213854. ung ho be DINH TIEN DAT 8 tuoi

                 300,000

15/1/2020

407380. 150120. 220332. Ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc HRE

                 200,000

15/1/2020

//SAL150120YQ43001//HACH TOAN BAO CO GD VNFI. 134696 NGAY 11. 01. 2020

                 200,000

15/1/2020

Sender: 48304001. DD: 150120. SHGD: 10000100. BO: NGUYEN THI THANH HIEN. MS 3617 EM CAT 500K VA MS 3621 CHI CHI 500K TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             1,000,010

15/1/2020

Sender: 79307005. DD: 150120. SHGD: 10003613. BO: NGUYEN TAN HOA. IBMA SO 3619: VO THI KIM TUYEN

             1,000,000

15/1/2020

Sender: 79302001. DD: 150120. SHGD: 10001668. BO: NGUYEN THI PHUONG. (CKRMNO:   130220011488280)UNG HO MA SO 3615 CHI LE THI HANG, XOM 5 HAI ANH HAI HAU     NAM DINH (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 500,000

15/1/2020

Sender: 01360002. DD: 150120. SHGD: 10000465. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO ANH HO MAI THANG MA SO 3 510

                 300,000

15/1/2020

Sender: 01357001. DD: 150120. SHGD: 10000268. BO: DUONG THI THU TRANG. UNG HO MS 3621

                 100,000

15/1/2020

Sender: 01360002. DD: 150120. SHGD: 10000555. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO CHI BUI THI THOM MA SO 3 616

                 300,000

15/1/2020

Sender: 01339001. DD: 150120. SHGD: 10000191. BO: PHAN THI THANH NHAN. CT MS 3620 LE TRONG HOAT

                 300,000

15/1/2020

Sender: 01339001. DD: 150120. SHGD: 10000190. BO: PHAN THI THANH NHAN. CT MS 3621 NGUYEN THI KIM C HI

                 400,000

15/1/2020

Sender: 01307001. DD: 150120. SHGD: 10016282. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3621(200. 000), 3 620(150. 000), 3619(150. 000), 3618(200. 000), 3617(150. 000), 3616(200. 000), 3615(150. 000), 3614(150. 000)

             1,350,000

16/1/2020

Sender: 79334001. DD: 160120. SHGD: 10000516. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS:   3621 . CHI : NGU YEN THI KIM CHI (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

             1,000,000

16/1/2020

Sender: 79310001. DD: 160120. SHGD: 10004294. BO: DAM THI MINH PHUONG. UNG HO MA SO 3621 CHI NGUYE N THI KIM CHI

                 100,000

16/1/2020

Sender: 01310001. DD: 160120. SHGD: 10003108. BO: HUYNH HA TRA MY. UNG HO MA SO 3619 BE VO THI KIM TUYEN,   LOP 8C, TRUONG THCS NGUYEN TRAI, TT LIEN SON, HUYEN LAK, TINH DAK LAK

                 200,000

16/1/2020

Sender: 01310001. DD: 160120. SHGD: 10004207. BO: TRAN THI THU HOAI. UNG HO MS 3621 NGUYEN THI KIM CHI

                   21,000

16/1/2020

Sender: 01310012. DD: 160120. SHGD: 10007410. BO: DAM THI NGA. UNG HO MA SO 3577

                 200,000

16/1/2020

Sender: 01310012. DD: 160120. SHGD: 10007764. BO: NGUYEN THI PHUONG THANH. GIUP MS3620, MS3621, MS36 22 MOI MS 100000 DONG

                 300,000

16/1/2020

Sender: 01310001. DD: 160120. SHGD: 10010021. BO: HOANG HAI VAN. VAN HOANG UNG HO CHAU MAI ANH MA SO 3618

             1,000,000

16/1/2020

Sender: 01323001. DD: 160120. SHGD: 10000665. BO: BAN THI HUONG. UNG HO ANH DINH VAN TRON MA SO 35 77

                 200,000

16/1/2020

Sender: 79310001. DD: 160120. SHGD: 10009620. BO: DANG THI THANH HAI. GUI MA SO 3621 NGUYEN THI KI M CHI

             1,000,000

16/1/2020

Sender: 01310005. DD: 160120. SHGD: 10013399. BO: TRINH DAI HA. GIUP DO MS 3618 VA 3621 MOI MS 500 K

             1,000,000

16/1/2020

Sender: 79310001. DD: 160120. SHGD: 10017803. BO: VO THI HUONG LAN. UNG HO MA SO 3622,   CHI BU THI LUAN

                 300,000

16/1/2020

Sender: 01310005. DD: 160120. SHGD: 10020100. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3622 CHI BUI THI LUAN

                 100,000

16/1/2020

MBVCB. 321040338. ms 3622: BUI THI LUAN. CT tu HO TAT DANG QUY toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB321057253. ma so 3622. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB321066671. UngHo MS 3622 chi Bui Thi Luan. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB. 321209568. 3622. CT tu Xuan Khoi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB321225523. goi cho C: Bui thi Luan, ma so: 3622, Nghe An. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

16/1/2020

MBVCB321241110. ung ho chi Bui Thi Luan ms 3622. CT tu 0011001112999 NGUYEN THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB. 321246385. 3622 c Bui Thi Luan. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/1/2020

MBVCB321252867. Maso3622BuiThiLuan. CT tu 0011004290813 NGUYEN VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB321259278. ung ho ms 3576 chi Doan Thi Than. CT tu 0031000247961 CAO THI LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

16/1/2020

MBVCB. 321260235. Ma so 3622. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB. 321261260. Ma so 3615. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/1/2020

MBVCB. 321323016. ung ho MS 3622. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                200,000

16/1/2020

MBVCB. 321359003. Ms 3616. CT tu Pham Huong Tra toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB321366170. ung ho ms 3622 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

16/1/2020

MBVCB. 321415991. ms 3621. CT tu NHA toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/1/2020

MBVCB. 321421622. ms 3617. CT tu NHA toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB. 321439431. ms 3621 Nguyen Thi Kim Chi 0394936468. CT tu Mai Sang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/1/2020

MBVCB321449126. Pham Thi Thuy0935047747 ung ho MS 3577. CT tu 0271000687777 TRAN THI BA LE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/1/2020

MBVCB. 321503796. 3622. CT tu Vu Xuan Loi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB321542436. Ung ho chi Bui Thi Luan, xom Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, Nghe An. CT tu 0211000491678 NGUYEN THANH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

16/1/2020

MBVCB. 321561274. ms 3622, nam mo a Di Da Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

16/1/2020

MBVCB. 321568687. Cac be gia dinh ngheo vuot kho. CT tu Quynh Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB321569879. ung ho ma so 3622 chi bui thi luan. CT tu 0611000182962 TRAN THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB321618067. ung ho truong hop 3597 500k, truong hop 3596 500k. CT tu 0011000722101 LE TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

16/1/2020

MBVCB321715336. ma so 3622. CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB321866021. gl. CT tu 0831000072966 VU CHI CONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB321881448. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron giup do be Duc dieu tri tim tai bv Da Nang. CT tu 0911000016216 NGHIEM UY LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

16/1/2020

MBVCB321958238. ung ho ma so: 3622. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/1/2020

MBVCB. 321979291. MS 3622. CT tu uyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB321980847. Ma so : 3577 a di da phat. CT tu 0561000055555 PHAM VAN DOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

16/1/2020

MBVCB322014094. ung ho tu thien chau Tron ma so 3577. CT tu 0021002003271 BUI NGOC DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/1/2020

MBVCB322028779. ms 3622 : Bui Thi Luan, chuc chi som vuot qua. CT tu 0071000847884 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

16/1/2020

MBVCB322043511. MS 3618. CT tu 0611001927019 PHAM THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 140,000

16/1/2020

IBVCB. 1501200957093001. PHAN THI LOC. giup do chong c Le Thi Hang, xom 5, xa Hai Anh,   H Hai Hau, T Nam Dinh, sdt 0852588562. Ma so 3615

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200771995001. KHUC LE HOA. Ma so 3621 - Chi Nguyen Thi Kim Chi

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601201043373001. NGUYEN THI NU. Ung ho ms 3610, 3616, 3618, 3619, 3620, 3621 moi ms 50. 000d

                 300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200676115002. phan ngoc hung Giup ma so:   3622 chi Bui Thi Luan

                 100,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200518711001. Luu Van Dinh Hnoi Ma so 3622

                 100,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200217529001. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan. om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Ng Xot xa

                   60,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200574973002. NGUYEN HONG PHUC. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi

                 300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200894133004. NGUYEN HONG PHUC. Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh

                 300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200598281001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3622: Chi Bui Thi Luan. Nghe An

                 300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601201013040001. NGUYEN TUE GIANG. MS3612

                 400,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200303708002. NGUYEN TUE GIANG. Ms3616

                 400,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200390772003. NGUYEN TUE GIANG. MS3619

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200305466001. Nguyen Thi Kim Chi (MS 3621) Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay H Nguyen Thi Kim Chi (MS 3621)

                 400,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200854138001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3618- 3619 -3620 -3621 -3622 moi Ms 200 k - Cau mong quy vi Manh khoe - ADIDAPHAT

             1,000,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200733958003. VU THAI BINH. ung ho 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi

                200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200545572002. VU VAN CUONG. Ung ho chau Dat ma so 3577

                 500,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200774924001. BUI VAN TRINH. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan.

                 100,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200410872001. LUONG DIU HA. Ung ho ms 3622 c Bui Thi Luan

                 500,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200113362001. VAN-LAN Q1 Ma so 3606: Chi Nguyen Thi Ngoc & Ma so 3613: Nguye

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200574516001. VO THI CAM THUY. giup chi Bui Thi Luan, MS 3622

                 500,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200019957001. DUONG BICH THUY. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. Dia chi: Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen

                 500,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200754501004. Nguyen Thi Kim Chi STT3621 Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, tinh SDT:   0394. 936. 468

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200045621005. Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh. Tan Son,   phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An. Dau that long canh chi em mo coi bo vo giua dong d

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200966129007. Ma so 3617: Em Ha Van Cat Thon Ba Hop, xa Long Xuyen, huyen Binh Giang, tinh Nghiet nga chang trai tre bi xe o to nghien nat mo

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200850805008. Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom. Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh nhin con trai 3 tuoi ung thu om em gai tim bam sin

                200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200539517009. Ma so 3613: Nguyen Thanh Tuan. Khu pho Xuan Giang 2, Thi tran Phan Ri Cua, huyen So dien thoai: 0329404420

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200257515002. LUONG THI PHUONG NGOC. Ung ho ms: 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi

             1,000,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200398735001. NGUYEN TRONG TUNG. Ung ho ma so 3622_Chi Bui Thi Luan

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200892471002. NGUYEN THI THUC ANH. MS: 3621 - gui tang gia dinh chi Kim Chi

                 200,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200486713003. LE THE QUANG. ung ho gia dinh chi Bui Thi Luan . Ma So 3622

                 300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200833149001. PHUNG THANH THUY. Phung Thanh Thuy ung ho MS3622

               300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200843113001. NGUYEN THI KIM HUONG. ung ho - Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan - Dia chi: om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An

                 300,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200956793001. DUONG MINH THONG. ma so 3621, chi Nguyen thi Kim chi, dt:   0394936468

                 500,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200076403002. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son, huyen Lak,   tinh Dak Lak. Dien thoai:   0378338917.

                   35,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200081503003. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh. Dia chi: Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An. DT: 0903. 216. 345 chi Trang hang xom chau Mai An

                   35,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200893480004. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan. Dia chi: om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An. DT: 0386. 855. 395

                   30,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200202838001. TRAN TRONG KHAI Tp HCM MA SO 3622 CHI BUI THI LUAN

                 150,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200557024006. HO ANH TUAN. hO anH tUAN UNG HO Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan. Dia chi: om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An. DT: 0386. 855. 395

                 100,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200463768002. PHAM LAN QUYNH. Ung ho ma so 3622, chi Bui Thi Luan

                 500,000

16/1/2020

IBVCB. 1601200693916001. Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3621 - Nguyen Thi Kim Chi

                 200,000

16/1/2020

168032. 160120. 091719. ho tro ma so 3577 cho con anh DINH VAN TRON

                 500,000

16/1/2020

120246. 160120. 094203. Ung ho ma so 3617

                 300,000

16/1/2020

122680. 160120. 094431. Ma so 3554 Cu Le Van Sy

                 300,000

16/1/2020

124424. 160120. 094615. Ma so 3553 Ong Huynh Lau

                 300,000

16/1/2020

125290. 160120. 094711. Ma so 3550 Ong Nguyen Minh Thao

                 300,000

16/1/2020

129323. 160120. 095127. Ma so 3616 Chi Bui Thi Thom

                 300,000

16/1/2020

131762. 160120. 095409. Ma so 3614 Ba noi Dao Thi Vinh

                 300,000

16/1/2020

135343. 160120. 095737. Ma so 3612 anh Nguyen Dinh Tinh

                 500,000

16/1/2020

150215. 160120. 101233. Ma so 3601 chi Nguyen Thi Ha

                 300,000

16/1/2020

153209. 160120. 101533. Ma so 3609 chi Tran Thi Lang

                 300,000

16/1/2020

976529. 160120. 105732. Ung ho MS3618 FT20016037639112

                 200,000

16/1/2020

988571. 160120. 111631. Gia dinh Bill ung ho cac MS 3616, 3621, 3619,   3614, 3613. Moi MS 300 ngan dong. 3 FT20016477758507

             1,800,000

16/1/2020

254598. 160120. 113017. Duong TP. HCM GUI TANG MS 3621 CHI NGUYEN THI KIM CHI TINH PHU YEN

                   50,000

16/1/2020

507210. 160120. 114715. Gd Bill ung ho cac MS 3612, 3609, 3607,   3610, 3602, 3606.   Moi MS 300 ngan dong.   FT20016037113685

             1,800,000

16/1/2020

515577. 160120. 120216. Ung ho anh Linh c Luan, MS 3622 FT20016808226554

                 300,000

16/1/2020

980105. 160120. 120429. Ung ho be Dinh Tien Dat (con anh Dinh Van Tron) que Quang Ngai

             2,000,000

16/1/2020

269662. 160120. 122559. Ung ho   Ma so 3622 Chi Bui Thi Luan   Dia chi xom Lien Son 2 xa Kim Lien   huyen Nam Dan tinh Nghe An

                 200,000

16/1/2020

272499. 160120. 123028. Ung ho     Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen   Lop 8C Truong THCS Nguyen Trai Thi tran Lien Son huyen Lak   tinh Dak Lak

                 200,000

16/1/2020

274490. 160120. 123344. Ung ho     Ma so 3620 Ong Le Trong Hoat   Dia chi Xom Nam Phong xa Thuong Loc huyen Can Loc tinh Ha Tinh

                 200,000

16/1/2020

495450. 160120. 124321. Ung ho le thi lien Ms 3302

                 100,000

16/1/2020

515440. 160120. 130337. Chuyen em Dinh Tien Dat mong em tai qua nan khoi

                 800,000

16/1/2020

278254. 160120. 134114. MoMo 01682308281 Ma so 3577 A Dinh Van Tron Quang Ngai 970436 4309415355

                 200,000

16/1/2020

577101. 160120. 135217. Chut tam long nho goi gia dinh chi LE THI LIEN sn 1986

                 100,000

16/1/2020

628743. 160120. 145329. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. Dia chi:   Tru thon Phu Thinh xa Son Thanh Dong huyen Tay Hoa tinh Phu Yen

                 200,000

16/1/2020

501738. 160120. 150635. ung ho ma so 3615

                 300,000

16/1/2020

596919. 160120. 151604. Mong chau duoc binh an.

             1,000,000

16/1/2020

123116. 160120. 151946. Nguyen Xuan Thach giup ms 3622 FT20016890490783

                 300,000

16/1/2020

124546. 160120. 152155. Ms 3577, anh Dinh Van Tron, nho bao Dan Tri gui ho tro. Chuc Con Mau Khoi Benh FT20016889399734

             1,000,000

16/1/2020

512933. 160120. 160014. Nhan vien Cong ty Itochu Ha noi ung ho ma so 3609 Chi Tran Thi Lang

             2,000,000

16/1/2020

496267. 160120. 170100. ung ho ma so 3577

                 200,000

16/1/2020

291561. 160120. 173147. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT MA SO 3577

                 150,000

16/1/2020

211705. 160120. 173607. Ung ho be Dinh Tien Dat ma so 3577 FT20016075806361

                 200,000

16/1/2020

218464. 160120. 174912. Ung ho ma so 3622 Chi Bui Thi Luan FT20016637842094

                 500,000

16/1/2020

682914. 160120. 180741. Ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh

                 100,000

16/1/2020

683760. 160120. 182821. Ma so 3622 Chi Bui Thi Luan. Dia chi om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An. DT 03

                 500,000

16/1/2020

683845. 160120. 183030. Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi. Dia chi Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, ti

                 500,000

16/1/2020

683949. 160120. 183317. Ma so 3620 Ong Le Trong Hoat. Dia chi Xom Nam Phong, xa Thuong Loc, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh So

                 500,000

16/1/2020

684013. 160120. 183505. Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen. Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son, huyen Lak,   tinh

                 500,000

16/1/2020

684094. 160120. 183651. Ma so 3618 Chau Tran Thi Mai Anh. Dia chi Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe An.   DT 0

                 500,000

16/1/2020

686467. 160120. 193341. Giup do anh Thang

                 200,000

16/1/2020

262572. 160120. 193229. Ck ung ho bao dan tri FT20016878434842

                 100,000

16/1/2020

264342. 160120. 193629. ung ho chi Le Thi Hong, ms 3608 FT20016518626374

                 500,000

16/1/2020

080564. 160120. 200728. la lanh dum la rach giup chi hang vuot qua kho khan

                 100,000

16/1/2020

150301. 160120. 203452. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN THI DAO chuyen khoan uh chau Dinh Tien Dat

                 200,000

16/1/2020

690285. 160120. 212249. Ma so 3622 Chi Bui Thi Luan.   Dia chi xom Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An.

                 500,000

16/1/2020

958249. 160120. 212745. 200116000100757 Ms 3617 ZP5M04HI81OJ

                 300,000

16/1/2020

318512. 160120. 220100. UNG HO MA SO 3622 CHI BUI THI LUAN FT20017720374965

                 500,000

16/1/2020

777297. 150120. 220945. IMMANUEL GUI TLNA MS 3621-150120-22: 08: 18

             9,800,000

16/1/2020

777491. 150120. 221050. UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON, QUANG NGAI-150120-22: 10: 46

                 300,000

16/1/2020

378297. 150120. 223155. Ung ho em Vo Thi Kim Tuyen. Ms: 3619

                 300,000

16/1/2020

834504. 150120. 223408. Ma so 3577 -ung ho be Dinh Tien Dat FT20016867646905

                 100,000

16/1/2020

839413. 150120. 225150. Ung ho gd 3621 Nguyen thi kim chi FT20016008935886

                 100,000

16/1/2020

412988. 150120. 231556. Ung ho ma so 3621

                   50,000

16/1/2020

311637. 150120. 235343. Max so 3651 nguyen thi kim chi

                   10,000

16/1/2020

873611. 160120. 072834. Giup be Dinh Tien Dat MS3577 FT20016000080699

                 500,000

16/1/2020

883740. 160120. 075854. 200116000006506 Ma so 3622 ZP5M04HHJ8C1

                 100,000

16/1/2020

831308. 160120. 084812. SANHSEACO GUI MA SO 3621-160120-08: 48: 10

                   50,000

16/1/2020

831878. 160120. 084953. SANHSEACO GUI MA SO 3622-160120-08: 49: 52

                   50,000

16/1/2020

410429. 160120. 085356. Lam Anh Khoa ung ho MS 3618-Tran Thi Mai Anh

                 500,000

16/1/2020

411295. 160120. 085530. Lam Uyen Nhi ung ho MS 3622-Bui Thi Luan

                 500,000

16/1/2020

834211. 160120. 085726. UNG HO MS: 3577,   DINH VAN TRON - XA SON THANH,   HUYEN SON HA, QUANG NGAI-160120-08: 57: 01

                 200,000

16/1/2020

166028. 160120. 085854. Ung ho Ma so: 3577 anh Dinh van tron

                 200,000

16/1/2020

913170. 160120. 091439. Ung ho ma so 3619 FT20016839600343

                 200,000

16/1/2020

PHAN MAN ANH - GIUP DO MA SO 3601 CHI NGUYEN THI HA (ANH VU GOI GIUP DO) GD TIEN MAT

             2,300,000

16/1/2020

Sender: 79303003. DD: 160120. SHGD: 10002791. BO: TA NGOC THU THUY. UNG HO MA SO 3621   NGUYEN THI KIM CHI SDT 0394936468 THON PHU THINH XA SON THANH DONG     TAY HOA   PHU YEN

                 500,000

16/1/2020

Sender: 79303003. DD: 160120. SHGD: 10003186. BO: NGO THI HUONG. HUNG GUI CHI THAN MS 3576

                 500,000

16/1/2020

Sender: 48304001. DD: 160120. SHGD: 10005057. BO: TRAN THI NGOC THAO. UNG HO MA SO 3616 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 300,000

16/1/2020

Sender: 48304001. DD: 160120. SHGD: 10007405. BO: BUI THI MY HUYEN. HO TRO MS 3615.   TAI NGOAI THUO NG VIET NAM CN THANH CONG

             1,000,000

16/1/2020

Sender: 48304001. DD: 160120. SHGD: 10007855. BO: TRAN DUY KHUE NGHI. MA SO 3622:   CHI BUI THI LUAN .   DIA CHI: OM LIEN SON 2, XA KIM LIEN, HUYEN NAM DA TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

16/1/2020

Sender: 79333001. DD: 160120. SHGD: 10006077. BO: NGUYEN THI HOANG HAU. UNG HO MA SO 3622 CHI BUI THI LUAN

                 200,000

17/1/2020

TRAN NGOC DAN TAM UNG HO CHI NGUYEN THI KIM CHI MS 3621 THON PHU THINH XA SON THANH DONG H TAY HON PHU YEN GD TIEN MAT

                 250,000

17/1/2020

TRAN NGOC DAN TAM UNG HO CHI CAO THI YEN NHI MS 3623 AP TAN LONG XA LONG THANH H VINH LOI   BAC LIEU GD TIEN MAT

                 250,000

17/1/2020

FTF_CN: 9704362809916750015. FrAcc: 0381000454461. ToAcc: 0451000476889

                 300,000

17/1/2020

Sender: 01310012. DD: 170120. SHGD: 10005312. BO: DUONG MINH TUAN. UNG HO MA SO 3623 EM CAO THI YE N NHI

                   30,000

17/1/2020

Sender: 01310001. DD: 170120. SHGD: 10003968. BO: NGUYEN NHU MINH. THANH THUY UNG HO MS 3612 500N MS 3619 500N

             1,000,000

17/1/2020

Sender: 01310001. DD: 170120. SHGD: 10004070. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3621

                 100,000

17/1/2020

Sender: 01310001. DD: 170120. SHGD: 10004152. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3620

                 100,000

17/1/2020

Sender: 01310001. DD: 170120. SHGD: 10006786. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNGHOMASO3623CAOTHIYENNHIAPT ANLONGX ALONGTHANHHUYENVINHLOIBACLIEU

                 200,000

17/1/2020

Sender: 01310005. DD: 170120. SHGD: 10007585. BO: BUI THI THUY LINH. UNG HO ANH TRON MA SO 3577 MO TIM CHO CON TRAI THEO KEU GOI CUA BAO DT DAN TRI

                 500,000

17/1/2020

Sender: 79310001. DD: 170120. SHGD: 10028212. BO: PHAM THUY DUONG. UNG HO MA SO 3616 CHI BUI THI T HOM

                 500,000

17/1/2020

NGUYEN QUOC TIEN; UNG HO MA SO TU 3613 DEN 3623 MOI MO SO 1. 000. 000VND; GD TIEN MAT

           11,000,000

17/1/2020

MBVCB. 322302014. 3 tre bo vo. CT tu Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB. 322337105. Nam sinh bo hoc chua benh cho cha. CT tu Ma so 3622 chi Bui Thi Luan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB322340375. unghobe dinh tiendat. CT tu 0071003477091 NHAM MY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB322357929. ung ho Cao thi yen Nhi - Bac Lieu. CT tu 0061000859525 DUONG VAN LUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

17/1/2020

MBVCB. 322372858. ung ho MS 3623. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB322382334. ung ho ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi. CT tu 0021002278512 TRINH TUAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

17/1/2020

MBVCB322398312. trung dung ung ho ma so 3623. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

17/1/2020

MBVCB. 322417220. Cac hoan canh kem may man. CT tu Phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB322502971. ung ho ma so: 3623. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB322600073. mong con a dinh van tron mau het benh. CT tu 0811000032837 NGUYEN THI HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB322619775. ung ho tam long nhan ai c bui thi thom ma 3616. CT tu 0491001959102 LE VAN PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

17/1/2020

MBVCB. 322636535. ung ho ms 3622. CT tu Dang Thi Luot toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB322641066. ung ho hoan canh 3619. CT tu 0531000294686 PHAM HOANG THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 250,000

17/1/2020

MBVCB322642578. giup do ma so 3623 . CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/1/2020

MBVCB322651361. gui chau dat dieu tri. CT tu 0271001030562 NGUYEN THI KIM NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB322727791. giup gd Dinh Van Tron (Quang Ngai). CT tu 0921000715722 QUACH THANH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB. 322766421. ma so 3622 , ma so 3623. CT tu vu thi mai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 600,000

17/1/2020

MBVCB. 322929367. ms 3623. CT tu NHA toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/1/2020

MBVCB. 322989699. ung ho ma so 3618, 3619,   3621, 3622, 3623. CT tu Nguyen Hong Hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

17/1/2020

MBVCB. 323000175. Mat cha me tai bien. CT tu MS 3623 Cao Thi Yen Nhi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB323083053. Ung ho ma so 3623. CT tu 0201000664525 NGUYEN THI BE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB323089093. Ung ho gia dinh ma so 3620. CT tu 0201000664525 NGUYEN THI BE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB323099504. Ung ho gia dinh ma so 3622. CT tu 0201000664525 NGUYEN THI BE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB323106047. Dang Thi Phuong Loan ( Le Lai, Hai Phong) ung ho 2 truong hop hoan canh kho khan. ma so 3606-Nguyen Thi Ngoc; ma so 3612- Nguyen Dinh Tinh. CT tu 0031000215698 DINH THI KIM LUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB323112014. Dang Thi Phuong Loan(Le Lai, Hai Phong) ung ho hoan canh kho khan, ma so 3613 Nguyen Thanh Tuan . CT tu 0031000215698 DINH THI KIM LUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB323166758. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0181002276600 NGUYEN THANH THOAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB323177462. maso 3619 be vo thi kim tuyen . CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB323184254. chuyen cho em cao thi yen nhi. CT tu 0991000002837 NGUYEN MINH NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/1/2020

MBVCB323189732. Ung ho ms: 3612 anh Nguyen Dinh Tinh. CT tu 0731000829365 DUONG QUANG THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB323248862. ung ho ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. . CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB323258451. ung ho ma so 3623, Cao Thi Yen Nhi, Ap Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/1/2020

MBVCB322082351. UNG HO MA SO 3621 CHUC CAC CON CHI CHI KHOE MANH BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB322083256. UNG HO MA SO 3622 CHUC ANH LINH MAU KHOI BENH EM DINH DUY DUOC DEN TRUONG HANH PHUC TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB322091920. ung ho c nguyen thi kim chi- ms 3621- thon phu thinh, xa son thanh dong, tinh phu yen. CT tu 0071001449510 LE THI TUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB322107936. ung ho ma so 3621. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/1/2020

MBVCB322108235. ung ho ms 3622. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB. 322155479. em Vo thi kim tuyen. CT tu da toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               200,000

17/1/2020

MBVCB. 322157931. t1. CT tu ntt168@gmail. com toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB. 322200925. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/1/2020

MBVCB322213242. UngHo MS 3623 Cao Thi Yen Nhi. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/1/2020

MBVCB. 322216629. ms3622/3623 mong gdinh vuot qua kho khan. CT tu hatv toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

17/1/2020

MBVCB322230045. ung ho chau Dinh Tien Dat 8 tuoi. CT tu 0081001222889 NGUYEN PHU QUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/1/2020

MBVCB322229860. ung ho Ms 3623. CT tu 0041000208528 NGUYEN THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB. 322251813. Mat cha. khong co nha o. CT tu NGUYEN DUY LONG toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB. 322267482. giup hai me con. CT tu ma so 3626 Cao Thi Yen Nhi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

17/1/2020

MBVCB. 322272944. Ma so 3623. CT tu Bui Thi Bang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB. 322275066. Ma so 3622. CT tu Nguyen Van Khoang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB. 322277830. Ma so 3621. CT tu Nguyen Dang Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/1/2020

MBVCB. 322279464. ms 3623. CT tu cao thi yen nhi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/1/2020

VCBPAY322640907. Ma so 3608: Chi Le Thi Hong. . TRAN TUAN MINH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 500,000

17/1/2020

IBVCB. 1601200832616002. BUI THI NHU Y. Ung ho nhan ai Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom. Dia chi: Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

                 500,000

17/1/2020

IBVCB. 1701201034836002. NGUYEN TRUONG MINH. Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi o thon Phu Thinh xa Son Thanh Dong huyen Tay Hoa tinh Phu Yen

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200405580001. NGUYEN THAI HUNG. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan. Dia chi: om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An. DT: 0386. 855. 395

             2,000,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200913506001. phan ngoc hung Giup ma so:   3623 (Cao Thi Yen Nhi)

                 100,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200007687001. PHAM NGOC TUAN ANH. Ma so 3623: Cao Thi Yen Nhi (hoac chi Cao Thi Tuyet Nhi)Dia chi: Ap Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac LieuDT: 0949 391392 (ch

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701201030067001. Bui Huyen Trang Soc Son, Ha Noi MS 3616 chi Bui Thi Thom, Bac Giang

                 100,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200150703001. TRUONG CONG LUONG. MS 3623 Cao thi yen nhi

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200823975002. Bui Huyen Trang Soc Son, Ha Noi MS 3609 chi Tran Thi Lang, Hung Yen

                 100,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200024269001. Ma so 3623: Cao Thi Yen Nhi hoac chi Cao Thi Tuye Ap Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh B Co gai

                   60,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200053579001. LE THI ANH THI. Ung ho be Manh Tien Dat quang ngai

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200778809001. VU SY LONG. 1. Ma so 3623:   Cao Thi Yen Nhi (hoac chi Cao Thi Tuyet Nhi)Dia chi: Ap Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac LieuDT: 0949 391392 (

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200681397002. Le Gia Tue Ma so 3616,   chi Bui Thi Thom (0936988946)

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200212771001. BUI NGOC DIEP. ung ho ma 3623 chi em Cao Thi Yen Nhi - Cao Thi Tuyet Nhi

             1,000,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200616379003. Le Gia Han Ma so 3621,   chi Nguyen Thi Kim Chi (0394936468)

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701201009607004. Le Gia Tue Ma so 3618,   chau Tran Thi Mai Anh (Nghe An)

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200325889001. NGUYEN THI HOA. Ung ho anh Dinh Van Tron. MS 3577

                 600,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200000975002. NGUYEN THU HIEN. CHUYEN GIUP MA SO 3577 : ANH DINH VAN TRON

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200298939001. NGUYEN THI TUYET NHUNG. UH chau Dat MS 3577, sdt 0397594103

                 500,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200257911001. NGUYEN THI LAN. UNG HO HOAN CANH: MS3616, MS3617,   MS3621. MOI MS 100, 000VND

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200869522002. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3623: Cao Thi Yen Nhi DT:   0949 391392 (chi Tuyet Nhi) Dia chi:   Ap Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200168158003. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan DT: 0386. 855. 395 Dia chi: om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An.

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200156342001. Luu Van Dinh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3623

                 100,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200288920001. LE THI THANH. THAN TANG GD CHI Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan.

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200251116001. thang hanoi 3578

                 600,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200314004002. LE THI THANH. THAN TANG GIA DINH Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi.

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200707240002. cao thi yen nhi bac lieu ma so 3623

                 110,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200792790001. HA HONG LINH. Ung ho MS 3618 200. 000, MS 3616 200. 000

                 400,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200075546001. LUU QUANG TAM. N/A ung ho Ma so 3555

                 390,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200254398001. NGUYEN HUY DAN. Ma So 3623. Cao Thi Tuyet Nhi. Ap Tan Long, xa Long Thach, Huyen Vinh Loi, Bac Lieu

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701201023442005. Ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi Tan Long, Long Thanh, huyen Vinh Loi, Bac Lieu Gia canh kho khan

                 500,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200916927001. Le Thi Bich Lien Ngoc Thuy Long Bien Ha Noi Ung ho MS 3616, 3617, 3618, 3619, 3621 moi ma 100k

                 500,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200074401002. Cao Thi Yen Nhi Ma so 3623

                500,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200708439001. NGUYEN VAN HANH. Ung ho em Cao Thi Yen Nhi. Ma so 3623

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200668371001. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi. dia chi ap Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. dt 0949391392.

                   50,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200427953002. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3622 chi Bui Thi Luan. dia chi xom Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An. dt 0386855395.

                   50,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200936677003. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi. dia chi tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen. dt 0394936468

                   50,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200200765004. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3620 ong Le Trong Hoat. dia chi Xom Nam Phong, xa Thuong Loc, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh. dt 0358153112.

                   50,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200250897005. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3619 be Vo Thi Kim Tuyen lop 8c, truong THCS Nguyen Trai, thi tran Lien Son, huyen Lak, tinh DakLak. dt 0378338917

                   50,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200927877006. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh. dia chi Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, tx Thai Hoa, Nghe An. dt 0903216345 chi Trang hang xom chau Mai Anh

                  50,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200979897001. Cao Thi Yen Nhi Ap Tan Long, Tan Thanh, H. Vinh Loi, T.   Bac Lieu Ms: 3623 Mo Coi Cha

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200413649002. Bui Thi Luan Lien Son 2, Kiem Lien, Nam Dan,   Nghe An Ms: 3623 Mo Coi Cha

                 300,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200198671002. NGUYEN THI KIM LOAN Chung cu Ngo Tat To, phuong 19, quan Binh Thanh Ung ho MS 3623

                 200,000

17/1/2020

IBVCB. 1701200768413001. Pham Thi Thu Huong 24/5 Dinh Tien Hoang,   quan 1, Ho Chi Minh Ma so 3623: Cao Thi Yen Nhi hoac chi Cao Thi Tuyet

             1,000,000

17/1/2020

746454. 170120. 214447. BM giup do e Dinh Tien Dat 8t nguoi Hre

                 300,000

17/1/2020

215379. 170120. 214925. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho 3577 chau dat

                 300,000

17/1/2020

405239. 170120. 221230. UNG HO MA SO 3623-170120-22: 11: 55

             1,000,000

17/1/2020

565714. 160120. 225636. UH ma so 3578

                 200,000

17/1/2020

339238. 160120. 231828. Ung ho ma so 3617 FT20017619502693

                 200,000

17/1/2020

763581. 160120. 231933. Toan phu chuc it cho gia dinh

             1,000,000

17/1/2020

340133. 160120. 232333. Ma so 3607 FT20017347684910

                 200,000

17/1/2020

356914. 170120. 052134. Ma so 3622 Chi Bui Thi Luan. Dia chi xomLien Son 2, xa Kim Lien huyen Nam Dan, tinh Nghe An. FT20017

                 150,000

17/1/2020

292536. 170120. 072937. Ma so 3623 ung ho chi cao thi yen nhi

                 300,000

17/1/2020

403084. 170120. 091512. Ung ho c Bui Thi Luan ma so 3622 FT20017100868007

                 100,000

17/1/2020

148729. 170120. 092852. SANHSEACO GUI MA SO 3623-170120-09: 28: 50

                   50,000

17/1/2020

547866. 170120. 094654. ung ho ma 3623 Cao Thi Yen Nhi

                 500,000

17/1/2020

155414. 170120. 100532. Giup do MS 3615 va MS 3617

             1,000,000

17/1/2020

605488. 170120. 104205. Ung ho

                   92,000

17/1/2020

433947. 170120. 110249. giup gd chi. dao thi luan. om lien son 2. xa kim lien. huyen nam dan. tinh nghe an . dt 0386855395

                 200,000

17/1/2020

994683. 170120. 111949. 200117000031936 Ma so 3623 ZP5M05FBDVEJ

                 100,000

17/1/2020

452020. 170120. 123244. MoMo 01665984678 Giup do ma 3621 gia dinh chi Nguyen Thi Kim Chi 970436 4321992043

             1,000,000

17/1/2020

115769. 170120. 124601. IBFT ung ho ma so3621

                 100,000

17/1/2020

267058. 170120. 125505. Ung ho chi Le Thi Hang Nam Dinh ma so 3615

                 200,000

17/1/2020

391985. 170120. 134916. Ung ho

                   50,000

17/1/2020

407642. 170120. 142947. UNG HO MA SO 3623

                 100,000

17/1/2020

407897. 170120. 143029. UNG HO MA SO 3601

                 100,000

17/1/2020

408257. 170120. 143124. UNG HO MA SO 3621

                 100,000

17/1/2020

408591. 170120. 143216. UNG HO MA SO 3615

                 100,000

17/1/2020

409094. 170120. 143333. UNG HO MA SO 3619

                 100,000

17/1/2020

409509. 170120. 143436. UNG HO MA SO 3618

                 100,000

17/1/2020

410075. 170120. 143600. UNG HO MA SO 3617

                 100,000

17/1/2020

410423. 170120. 143639. UNG HO MA SO 3588

                 100,000

17/1/2020

410825. 170120. 143734. UNG HO MA SO 3616

                 100,000

17/1/2020

411153. 170120. 143820. UNG HO MA SO 3595

                 100,000

17/1/2020

214240. 170120. 144939. ung ho be Tien Dat

             1,200,000

17/1/2020

656450. 170120. 151336. Pham ngoc diep ung ho ms 3623

                 100,000

17/1/2020

656944. 170120. 151546. Pham ngoc diep ung ho ms 3621

                 100,000

17/1/2020

892049. 170120. 153436. ma so: 3623 - Cao thi yen nhi

             1,000,000

17/1/2020

529738. 170120. 155821. P12804 ung ho

                 100,000

17/1/2020

678933. 170120. 164630. Tang em Nhi, ma so 3623 FT20017780577093

                 500,000

17/1/2020

920867. 170120. 172120. chuyen tien ung ho ma so 3622

                 500,000

17/1/2020

720141. 170120. 175100. 3623 cao thi yen nhi . Ap tan Long. Xa Long thach . Huyen vinh loi. Bac lieu FT20017925687039

                 300,000

17/1/2020

700887. 170120. 185021. 3623

                   50,000

17/1/2020

519953. 170120. 195036. 3623

                 200,000

17/1/2020

DANG THI PHUONG; 3622: 1. 000. 000D , 3623: 1. 000. 000D;

             2,000,000

17/1/2020

Sender: 79307006. DD: 170120. SHGD: 10001801. BO: HOANG THI MINH TRANG. CHUYEN CHO BE DINH TIEN DA T: 5. 000. 000VND

             5,000,000

17/1/2020

Sender: 01321001. DD: 170120. SHGD: 10000289. BO: PHAM HOANG YEN. BAN DOC UNG HO CHI NGUYEN THI KI M CHI O PHU YEN MA SO 3621

             6,800,000

17/1/2020

Sender: 01310005. DD: 170120. SHGD: 10006139. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3618 100K,   3619 200K,   3620 250K, 3621 200K,   3622 150K, 3623 150K.

              1,050,000

17/1/2020

Sender: 01311003. DD: 170120. SHGD: 10001594. BO: TRAN THAI PHUONG. MA SO 3623 CAO THI YEN NHI HOA C CHICAO THI TUYET NHIDIA CHI AP TAN LONG XA LONG THANH HUYEN VINH LOI TINH BAC LIEU

                 300,000

17/1/2020

Sender: 01310001. DD: 170120. SHGD: 10006835. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3620 LE TRONG HOAT XOM N AM PHONG XA THUONG LOC HA TINH

                 200,000

17/1/2020

Sender: 48304001. DD: 170120. SHGD: 10003751. BO: TRINH ANH TUAN. GIUP MS 3623, CAO THI YEN NHI, V INH LOI, BAC LIEU TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             1,000,000

17/1/2020

Sender: 79302001. DD: 170120. SHGD: 10005690. BO: BUI HONG BICH. (CKRMNO:   035220011789342)UNG HO M A SO 3623   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 200,000

17/1/2020

Sender: 01310012. DD: 170120. SHGD: 10003471. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3622 (BUI THI L UAN)

                 500,000

18/1/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 180120. SH: 10011514. BO: NGUYEN DINH CONG. NGUYEN DINH CONG GIUP MS 3623

                 300,000

18/1/2020

Sender: 01311003. DD: 180120. SHGD: 10000680. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO CHAU CAO THI YEN NHI AP TANLONG XA LONG THANH HUYEN VINH LOI TINH BAC LIEU

                 500,000

18/1/2020

Sender: 01310001. DD: 180120. SHGD: 10004337. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3623 CAO THI YEN NHI

                 100,000

18/1/2020

Sender: 79310001. DD: 180120. SHGD: 10014664. BO: NGUYEN VAN QUYEN. UNG HO BA TRAN THI NGA,   BA NGO AI CHAU VO THI KIM TUYEN,   MS 3619

                 500,000

18/1/2020

MBVCB323281870. Ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh. CT tu 0491000088328 NGUYEN HUY BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/1/2020

MBVCB. 323284488. t. CT tu t toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                       131

18/1/2020

MBVCB323308445. ma so 3623: cao thi yen nhi. CT tu 0711000262181 PHUNG VAN QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/1/2020

MBVCB323363064. ung ho anh Dinh Van Tron, thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Tra tinh Quang Ngai. CT tu 0511000432466 DANG VIET CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/1/2020

MBVCB323487359. ung ho ms 3577 anh dinh quang tron quang ngai. CT tu 0021001972688 DINH THI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/1/2020

MBVCB. 323601906. Ms 3623 Cao Thi Yen Nhi. CT tu ms 3623 Cao Thi Yen Nhi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/1/2020

MBVCB. 323620711. Bo mat, me bi tai bien. CT tu Ma so 3623: Cao Thi Yen Nhi (DT 0949 391392) toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB. 323622912. 3622. CT tu nguyen xuan vuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB323683110. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. . CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/1/2020

MBVCB323708326. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0051000499988 TRUONG DANG NAM PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/1/2020

MBVCB. 323729385. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/1/2020

MBVCB. 323730355. Ong Nguyen Thanh Hien MS3517. CT tu Dao The Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/1/2020

MBVCB323738191. Ung ho gia dinh anh Dinh Van Tron ma so 3577. CT tu 0071005773821 TRINH HOAI DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/1/2020

MBVCB323765008. ma so 3616. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB323767228. ma so 3597. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB323769693. ma so 3579. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/1/2020

MBVCB323777929. ung ho chi Hang. ms3615. CT tu 0721000628899 TRAN LONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB. 323780866. all. CT tu vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB323795442. ung ho ma so 3623. CT tu 0021000313199 PHAM BAO TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/1/2020

MBVCB323984338. Ung ho ma so 3594. CT tu 0141000726406 PHAM THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

18/1/2020

MBVCB. 323998937. Ms 3622 Bui Thi Luan, tinh Nghe An. CT tu DungHoang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

18/1/2020

MBVCB. 324000325. Ms 3623, Cao Thi Yen Nhi, tinh Bac Lieu. CT tu DungHoang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

18/1/2020

MBVCB324012662. giup be DINH TIEN DAT. CT tu 0331003838682 VO THI NGOC DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB324025786. Ung ho Cao Thi Yen Nhi (ma so 3623). CT tu 0891000644844 NGUYEN THIEN PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/1/2020

MBVCB324028827. Giup chau Cao thi tuyet Nhi, Ma so 3623, ap tan long, xa long thanh, huyen vinh loi, Bac Lieu. . CT tu 0071001289895 PHAN VAN MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/1/2020

MBVCB324035155. Ung ho Cao Thi Yen Nhi (ma so 3623). CT tu 0891000644844 NGUYEN THIEN PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/1/2020

MBVCB324043507. ung ho chau Dinh Tien Dat. CT tu 0181000334612 PHAM THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

18/1/2020

MBVCB324061957. Giup be Dat con anh Dinh Van Tron - Ha Thanh Son Thanh- Son Ha - Quang Ngai. CT tu 0121001664063 PHAN THI LOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200548274001. Bui thi luan Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, nghe an 3622-nam sinh nghi hoc phu gia dinh

                 100,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200660066001. Nguyen Thi Lan Bac Ninh ung ho ma so 3623, chi Cao thi Yen Nhi

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200111546001. Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3616

                 500,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200494776002. TU THIEN BUU. Ung ho MS 3621

                 300,000

18/1/2020

IBVCB. 1801201016266002. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3621, chi Nguyen Thi Kim Chi

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200059546001. Ma so 3623: Cao Thi Yen Nhi p Tan Long, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Ba Co gai nghen ngao muon nha lap ban tho cho cha

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200110026002. 3623_Cao Thi Yen Nhi Tan Long, Long Thanh, Vinh Loi,   Bac Lieu GD kho khan

                 500,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200121782003. Ma so 3622: Chi Bui Thi Luan om Lien Son 2, xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Ng Xot xa nam sinh phai bo hoc di lam thue lay tien c

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200160174004. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay H 3 dua tre bo vo den toi nghiep sau cai chet dau lo

                 500,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200559706005. Ma so 3618: Chau Tran Thi Mai Anh Khoi Tan Son, phuong Hoa Hieu, TX Thai Hoa, Nghe A Dau that long canh chi em mo coi bo vo giua dong d

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200493178006. Ma so 3619: Be Vo Thi Kim Tuyen Lop 8C, Truong THCS Nguyen Trai, Thi tran Lien Son Cuoc song khon kho cua nu sinh giau nghi luc co do

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200144142007. Ma so 3620: Ong Le Trong Hoat Xom Nam Phong, xa Thuong Loc, huyen Can Loc, tinh Nguoi cha dau don vi vet xich noi co chan con

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200025958008. Ma so 3616: Chi Bui Thi Thom. Thon Dong Khoat, xa Viet Lap, huyen Tan Yen, tinh Me dau don nhu dut tung khuc ruot nhin con trai 3

                 300,000

18/1/2020

IBVCB. 1801201041306001. Hoang Thi Trang Khu Cho, TT Cao Thuong, Tan Yen,   Bac Giang Ung ho Ms 3476

                 135,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200601798002. Cao Thi Yen Nhi Tan Long, Long Thanh, Vinh Loi Ung ho Ms 3632

                 100,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200637100001. NGUYEN HOANG PHUONG DUNG. MA SO: 3623

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200825145001. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3623

                 500,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200458743001. PHAM THI KIM PHUONG. Ung ho chau Dat con a Tron

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200996039004. VU THIEU HUNG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron DT: 0397. 594. 103

                 200,000

18/1/2020

IBVCB. 1801201021187002. Le Hanoi Ung ho ms 3610: 500k; ms 3616:   500k

             1,000,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200422436001. NGUYEN HUU HIEU. Ma so 3621: chi Nguyen Thi Kim Chi. Dia chi:   Tru thon Phu Thinh, xa Son Thanh Dong, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen

             1,000,000

18/1/2020

IBVCB. 1801200468324001. Thach Ha Tinh Ma so 3622

                 500,000

18/1/2020

730439. 170120. 234201. Ung ho ma so 3623

                   50,000

18/1/2020

001343. 180120. 001557. Ung ho be Dinh Tien Dat 8t dan toc Hre

                 500,000

18/1/2020

127120. 180120. 053416. chuyen khoan cho ma so 3623 . gia dinh Cao Thi Yen Nhi

                 500,000

18/1/2020

566527. 180120. 053531. ung ho ma 3623

                 100,000

18/1/2020

878301. 180120. 064618. Gui be Dinh Tien Dat con anh Tron FT20018154081586

                 500,000

18/1/2020

878882. 180120. 065419. Ban doc ThanhHT ung ho ma so 3621 Chi Nguyen Thi Kim Chi FT20018453759290

                   50,000

18/1/2020

041545. 180120. 065555. mr z giup ma so 3621

                 100,000

18/1/2020

175682. 180120. 075648. IBFT Ma so: 3557 anh Dinh Van Tron

                 500,000

18/1/2020

902189. 180120. 083645. Ma so 3577 FT20018573830255

                 300,000

18/1/2020

954757. 180120. 101216. Dong gop ms 3619 be Vo Thi Kim Tuyen FT20018376024121

                 150,000

18/1/2020

972488. 180120. 103825. Ung ho ms 3617 FT20018540330308

                 100,000

18/1/2020

540379. 180120. 105308. ung ho ma so 3622 chi Bui Thi Luan

                 500,000

18/1/2020

541087. 180120. 105421. ung ho 3623 Cao Thi Yen Nhi

                 500,000

18/1/2020

772338. 180120. 111824. 3623

                 100,000

18/1/2020

489041. 180120. 115152. 4334480303 Chuyen qua MoMo ung ho ms 3610 anh Ho Mai Thang

                 100,000

18/1/2020

114331. 180120. 004041. Ban doc ung ho em Cao Thi Yen Nhi MS 3623

                 300,000

18/1/2020

515052. 180120. 124155. Ung ho ma so 3622 Bui Thi Luan Lien Son 2 xa Kim Lien Nam Dan Nghe An

                 500,000

18/1/2020

403743. 180120. 152554. Giup do be Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc Hre dia chi xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai

                 100,000

18/1/2020

111434. 180120. 160407. UNG HO MS 3613 3612

                 400,000

18/1/2020

782840. 180120. 174437. Ma so 3615 - Le Thi Hang

                 200,000

18/1/2020

560005. 180120. 200858. giup do 3577 anh Dinh Van Tron

                 500,000

18/1/2020

278622. 180120. 204512. Ung ho 3577 - dinh van tron - quang ngai FT20020505094960

                 500,000

18/1/2020

644920. 180120. 210348. Ung hon ma so 3616 chi BUI THI THOM

                 100,000

18/1/2020

Sender: 01307001. DD: 180120. SHGD: 10007844. BO: LE BA VU. IBGUI MA SO 3577 : ANH DINH VAN TRON ( THON HA THANH, XA SON THANH, TINH QUANG NGAI) PHU CHUA BENH CHO CHAU

                 500,000

18/1/2020

Sender: 01314007. DD: 180120. SHGD: 10002712. BO: NGUYEN THI NHUNG. UNG HO MA SO 3623 CAO THI YEN NHI

                 500,000

18/1/2020

Sender: 01314007. DD: 180120. SHGD: 10002770. BO: NGUYEN THI NHUNG. UNG HO MA SO 3621 CHI NGUYEN T HI KIM CHI

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12/1/2020

Le Huy Truong giup MS 3616

600,000

12/1/2020

Le Huy Truong giup MS 3617

600,000

12/1/2020

Hoang Minh Thai giup MS 3618

500,000

13/1/2020

Nguyen Thu Ha giup MS 3616

100,000

13/1/2020

Le Nhu Hoa giup MS 3618

500,000

14/1/2020

Ngo Quang Hung giup MS 3619

500,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3609

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3610

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3611

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3612

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3613

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3614

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3615

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3616

200,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3617

200,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3618

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3619

100,000

14/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3620

100,000

14/1/2020

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

15/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3615

200,000

15/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3619

200,000

15/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3620

200,000

15/1/2020

Ngo Anh Tuan giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Le Huy Truong giup MS 3621

500,000

15/1/2020

Le Huy Truong giup MS 3618

300,000

15/1/2020

Le Huy Truong giup MS 3613

500,000

15/1/2020

Hoang T Thanh Loan ung ho QNA

100,000

16/1/2020

Le Huy Truong giup MS 3622

500,000

17/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3621

100,000

17/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3622

100,000

17/1/2020

Dang Phan Tuong giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Pham Gia Tu giup MS 3613

50,000

18/1/2020

Nguyen T Hon ung ho QNA

100,000

18/1/2020

Nguyen Huu Phuoc ung ho QNA

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mới
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12-01-2020 07:23:49

ho tro con anh Dinh Van Tron; MS 3577

                 200,000

12-01-2020 08:58:41

NGUYEN THI NGA Chuyen tien

                 200,000

12-01-2020 09:18:18

Cao Thi Thuy chuyen tien

                 500,000

12-01-2020 09:24:28

CT DEN: 001209958678 quyen gop

                   30,000

12-01-2020 11:05:32

CT DEN: 001204581352 Ung ho be dat

                 500,000

12-01-2020 12:35:02

HO HUU TRUONG Chuyen tien ung ho Ma So 3577 anh Dinh Van Tron ( thon Ha Thanh; xa Son Thanh...)

                 200,000

12-01-2020 15:12:59

FB Huong Btt ung ho ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh

                 100,000

12-01-2020 15:58:49

Ma so 3618 Chau Tran Thi Mai Anh

                 200,000

12-01-2020 16:01:30

LPT ung ho ms 3618 Chau Tran Thi Mai Anh

                 100,000

12-01-2020 16:35:19

ung ho ms 3618

                 200,000

12-01-2020 16:53:37

CT DEN: 001216324843 3618 FT20013949996076

                   50,000

12-01-2020 18:53:31

Quyen gop

                 300,000

12-01-2020 21:54:33

Anh Toan Dong Nai ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron

             2,000,000

12-01-2020 23:00:48

Ma so 3577 Giup do anh Anh Dinh Van Tron thon Ha Than

                 500,000

13-01-2020 06:42:30

CT DEN: 001223765889 IBFT giup con ma so 3577 Dinh tien dat.

                 100,000

13-01-2020 07:12:40

CT DEN: 001300347235 MS 3618 130120 07 12 38

                 100,000

13-01-2020 08:09:43

ung ho ms 3619; be Vo Thi Kim Tuyen

                 100,000

13-01-2020 08:34:28

TAO DUC TRUNG ung ho ms 3615 va ms 3619

                 200,000

13-01-2020 08:49:53

CT DEN: 001308239155 MS 3619 ung ho be Vo Thi Kim Tuyen

                 100,000

13-01-2020 09:03:21

ung ho be Vo Thi Kim Tuyen;ma so 3619

                 150,000

13-01-2020 09:25:42

MS 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen Lien Son HLak Daklak

                 500,000

13-01-2020 10:08:27

CT DEN: 001310510739 Ung ho Be Vo Thi Kim Tuyen. Ma so 3619 FT20013080672860

                 500,000

13-01-2020 10:14:51

CT DEN: 001300881097 MS 3619

                 100,000

13-01-2020 10:53:30

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3617,3618 ,3619

                   15,000

13-01-2020 11:15:10

So GD goc:   10009254 Ung ho Ms 3617

                   50,000

13-01-2020 11:22:31

So GD goc:   10021003 Ung ho Ms 3619

                   50,000

13-01-2020 11:38:32

Chuyen tien ung ho Ma so 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen

                 300,000

13-01-2020 11:38:45

3619

                 200,000

13-01-2020 11:52:51

So GD goc:   10016846 Ung ho Ms 3618

                   50,000

13-01-2020 12:02:33

ung ho be Vo Thi Kim Tuyen; MS 3619

                   50,000

13-01-2020 12:15:19

So GD goc:   10023730 ma so 3619 be Vo thi kim tuyen lop 8c truong nguyen trai daklak dt 0378338917

                 200,000

13-01-2020 12:53:38

CT DEN: 001317724353 Ma so 3577 anh Dinh Van Tron Quang NgaiNg ung ho Tran Thi Huyen Tran 0903095502

                 500,000

13-01-2020 13:24:55

gui be VO THI KIM TUYEN

                 250,000

13-01-2020 13:44:42

CT DEN: 001306813280 Ung ho MS 3619 em Tuyen

                 200,000

13-01-2020 14:29:55

GUI TANG MA SO 3619 BE VO THI KIM TUYEN

                 500,000

13-01-2020 15:09:29

So GD goc:   10017395 MA SO 3577: DINH VAN TRON, THON HA THANH, XA SON THANH, HUYEN SON HA, TINH QUANG NGAI

                 500,000

13-01-2020 15:50:51

NGUYEN HUYNH SON - UNG HO-MS3601-NGUYEN THI HA

                 300,000

13-01-2020 15:57:53

ung ho ma so 3619

                 100,000

13-01-2020 18:07:02

LPT ung ho ms 3619 Be Vo Thi Kim Tuyen

                 100,000

13-01-2020 18:44:30

CT DEN: 001318603013 ung ho ma so 3616 Bui Thi Thom

                 200,000

13-01-2020 18:47:45

CT DEN: 001318605581 ung ho ma so 3617 Ha Van Cat

                 200,000

13-01-2020 18:50:37

CT DEN: 001318607799 ung ho ma so 3618 Tran Thi Mai Anh

                 200,000

13-01-2020 18:53:27

CT DEN: 001318610090 ung ho ma so 3619 Vo Thi Kim Tuyen

                 200,000

13-01-2020 18:56:02

Tran Bich Lien chuyen tien ma 3618

                 200,000

13-01-2020 19:45:41

ma so 3619. be Vo Thi Kim Tuyen;lop 8c truong THCS Nguyen Trai; thi tran lien son ;tinh Dak Lak

                 400,000

13-01-2020 21:08:25

CT DEN: 210354499902 Vietinbank 129000061096 Giup be Vo Thi Kim Tuyen ma so 3619

                 200,000

13-01-2020 21:28:38

CT DEN: 113261352435 ung ho chi Le Thi Hang ma so 4615

                 100,000

13-01-2020 21:52:24

Ung ho ma so 3619 Vo Thi Kim Tuyen. NTThanh

                 200,000

13-01-2020 22:02:00

ho tro chau Vo Thi Kim Tuyen chua mat ms 3619

                 200,000

14-01-2020 07:18:42

CT DEN: 001407019205 Ung ho ma so 3620

                 100,000

14-01-2020 08:08:01

Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh; xa Son Thanh; huyen Son Ha; tinh Quang Ngai)

                 300,000

14-01-2020 08:12:11

Pham Thi Hoan chuyen tien giup con a Tron o benh vien phu san da nang.

                 300,000

14-01-2020 08:23:11

ungho ms 3619 be tuyen

                 200,000

14-01-2020 08:56:23

ma 3620 ong Le Trong Hoat

                 200,000

14-01-2020 08:59:51

TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.011

                     5,000

14-01-2020 09:54:30

So GD goc:   10007056 Ung ho ms 3619, be Vo T Kim Tuyen

                 300,000

14-01-2020 10:08:20

So GD goc:   10005766 Ung ho Ms 3620

                   50,000

14-01-2020 11:51:49

ung ho ma so 3616; chi BUI THI THOM; Bac Giang

             1,000,000

14-01-2020 13:18:16

3619 vo thi kim tuyen

                 300,000

14-01-2020 13:19:27

3620 le trong hoat

                 300,000

14-01-2020 13:49:00

Nguyen quang huy ung ho ms 3620

                 200,000

14-01-2020 14:17:13

quyen gop ms 3617

                 200,000

14-01-2020 14:25:43

UNG HO MA SO 3617

                 500,000

14-01-2020 14:30:04

uhms 3618

                 100,000

14-01-2020 15:27:28

Khoa San TTYT Quan Thanh Xuan ung ho MS3580 (500.000); MS3585 (500.000); MS3617 (500.000)

             1,500,000

14-01-2020 16:10:53

ung ho ms 3620

                 200,000

14-01-2020 16:12:01

ung ho ms 3619

                 200,000

14-01-2020 16:12:02

ung ho Chi Le Thi Hang ( ma so 3615 )

                 200,000

14-01-2020 16:13:35

ung ho ms 3617

                 200,000

14-01-2020 16:15:48

ung ho ms 3618

                 200,000

14-01-2020 16:16:59

ung ho ms 3616

                 200,000

14-01-2020 16:19:03

ung ho ms 3615

                 200,000

14-01-2020 16:20:13

ung ho ms 3614

                 200,000

14-01-2020 16:21:16

ung ho ms 3613

                 200,000

14-01-2020 16:22:47

ung ho ms 3612

                 200,000

14-01-2020 16:24:03

ung ho ms 3611

                 200,000

14-01-2020 16:25:19

ung ho ms 3610

                 200,000

14-01-2020 16:26:24

ung ho ms 3608

                 200,000

14-01-2020 17:00:25

ung ho ms 3607

                 200,000

14-01-2020 17:08:17

ung ho ma so 3619 be vo thi kim tuyen

                 200,000

14-01-2020 17:11:37

CT DEN: 001400902175 MS 3620

                 100,000

14-01-2020 17:56:09

ung ho be dinh tien dat

                 100,000

14-01-2020 19:47:18

CT DEN: 001419275308 3577 Dinh Anh Tron FT20014102606880

                 100,000

14-01-2020 22:23:47

tructhien ung ho chau Dat

                 400,000

14-01-2020 22:58:08

CT DEN: 001422342451 Ma so 3618 chau Tran Thi Mai Anh FT20015702674045

                 100,000

15-01-2020 01:43:49

CT DEN: 001500621487 MBVCB319945871.ung ho anh thang 44tuoi.CT tu 0551000288734 NGUYEN THI TRANG toi 129000061096 BAO DIE

                 200,000

15-01-2020 08:07:19

Ho tro Ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim ChiDia chi Tru thon Phu Thinh xa Son Thanh Dong huyen Tay Hoa tinh Phu Yen

                 200,000

15-01-2020 08:29:31

LPT ung ho ms 3620 Ong Le Trong Hoat

                   50,000

15-01-2020 08:29:58

CT DEN: 001508387011 Uh chau Dat FT20015752654024

                 200,000

15-01-2020 08:31:42

LPT ung ho ms 3621: chị Nguyễn Thị Kim Chi

                   50,000

15-01-2020 08:44:04

Ung ho ma 3621Cau mong ca gia dinh moi dieu tot dep

                 200,000

15-01-2020 09:10:41

TRA XUAN BINH GIUP 2MS: 3620; 3621

                   10,000

15-01-2020 09:24:57

ung ho ma so 3621

                 200,000

15-01-2020 09:32:47

MS 3621 Nguyen T Kim Chi Phu Thinh Tay Hoa Phu Yen

                 500,000

15-01-2020 09:34:30

So GD goc:   10004498 Ung ho Ms 3621

                   50,000

15-01-2020 10:34:05

Nguyen Thi Huyen Trang chuyen tien ung ho ma so 3616 chi Bui Thi Thom

                 200,000

15-01-2020 11:08:52

Ung ho ma so 3621 Nguyen Thi Kim Chi nuoi con

             2,000,000

15-01-2020 11:12:47

Ung ho chau Vo Thi Kim Tuyen 3619 chua mat

             2,000,000

15-01-2020 12:06:59

Nguyen Thi Hai Yen chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Kim Chi. Ma so 3621

                 200,000

15-01-2020 12:17:44

MS 3577 A Dinh van Tron ( thon ha thanh xa son thanh huyen son ha ; tinh quang ngai ) dt 0397594103

                 500,000

15-01-2020 12:42:46

Le Anh Tuan giup MS 3621   Xin chia se cung chi

                 300,000

15-01-2020 12:47:15

Le Anh Tuan giup MS 3620 Xin chia se cung gia dinh

                 300,000

15-01-2020 12:58:02

3621 chi Nguyen Thi Kim Chi

                 100,000

15-01-2020 13:17:08

CT DEN: 001500911247 MS 3621

                 100,000

15-01-2020 13:25:25

ung ho ma so 3621

                 100,000

15-01-2020 15:51:49

CT DEN: 001515425192 UnghochiKimChiMS3621

                 300,000

15-01-2020 18:22:30

CT DEN: 001518581347 nguyenkimchi

                   40,000

16-01-2020 08:01:55

uhms 3621; 3616;3612

                 150,000

16-01-2020 08:47:26

Chuyen tien

                 200,000

16-01-2020 09:20:31

CT DEN: 001602367917 4307256319 Chuyen qua MoMo Quynh Pham ung ho ms3622

                 100,000

16-01-2020 09:29:29

CT DEN: 001600922526 MS 3622

                 100,000

16-01-2020 13:03:37

TRINH THI LAN Chuyen tien ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron

                 200,000

16-01-2020 13:28:54

TRA XUAN BINH GIUP MS 3622

                     5,000

16-01-2020 15:30:09

UH DINH VAN TRON. MS 3577

                   50,000

16-01-2020 15:46:26

chuyen tien giup do ms 3577_Dinh Van Tron

                 300,000

16-01-2020 18:31:46

ung ho chau Dat MS 3577

                 200,000

16-01-2020 20:05:04

CT DEN: 001620275160 Ba luyen e duc e duy ung ho ma so 3622 FT20016178292389

                 700,000

16-01-2020 20:08:57

CT DEN: 001620276624 P nhan83 ung ho ma so 3621 FT20016790602704

                 290,000

16-01-2020 21:36:51

CT DEN: 001621131682 Ung ho ma so 3622 chi Bui Thi Luan

                 500,000

16-01-2020 22:23:43

Ma so 3622 Chi Bui Thi Luan

                   50,000

17-01-2020 00:39:49

LPT ung ho ms 3622 Chi Bui Thi Luan; thoi gian GD: 16/01/2020 23: 03: 42

                 150,000

17-01-2020 07:38:25

Nguyen Thi Thuy Hang chuyen tien giup anh Dinh Van Tron 3577

             5,000,000

17-01-2020 08:02:28

Ung ho ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi

                 500,000

17-01-2020 08:28:54

ban doc bao dan tri giup do em cao thi yen nhi

                 500,000

17-01-2020 08:34:12

Ho tro Ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi hoac chi Cao Thi Tuyet NhiDia chi Ap Tan Long xa Long Thanh huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu

                 200,000

17-01-2020 09:06:42

Ho tro

                 100,000

17-01-2020 09:15:06

LPT ung ho ms 3623 Cao Thi Yen Nhi

                   50,000

17-01-2020 09:26:01

So GD goc:   10004306 Ung ho Ms 3622

                   50,000

17-01-2020 10:08:50

So GD goc:   10000518 [2000000009105569]HO TRO MA SO 3623: CAO THI YEN NHI

                 200,000

17-01-2020 10:08:50

So GD goc:   10000527 [2000000009105626]HO TRO MA SO 3622: CHI BUI THI LUAN

                 200,000

17-01-2020 11:44:28

GIUP DO LE THI HONG - THANH HOA - 300.000 VND - VO THI KIM TUYEN - DAK LAK- 300.000 VND

                 600,000

17-01-2020 12:33:10

So GD goc:   10015466 Ung ho Ms 3623

                   50,000

17-01-2020 13:29:07

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi

             1,000,000

17-01-2020 13:30:20

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3622 Chi Bui Thi Luan

             1,000,000

17-01-2020 13:32:42

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3621 Nguyen Thi Kim Chi

             1,000,000

17-01-2020 14:06:22

CT DEN: 001714327898 Chuyen tien tu ViettelPay

                   10,000

17-01-2020 14:13:33

NGUYEN THI TAN ung ho ms 3613 Nguyen Thanh Tuan

                 200,000

17-01-2020 14:16:37

NGUYEN THI TAN ung ho ms 3621 Ng Thi Kim Chi

                 200,000

17-01-2020 14:17:33

NGUYEN THI TAN ung ho ms 3622 Bui Thi Luan

                 200,000

17-01-2020 14:18:24

NGUYEN THI TAN ung ho ms 3623 Cao Thi Yen Nhi

                 200,000

17-01-2020 14:23:28

Ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi (hoac chi Cao Thi Tuyet Nhi)

                 200,000

17-01-2020 14:24:38

ung ho ms 3622 Bui Thi Luan; nam dan; nghe an

                 200,000

17-01-2020 15:04:22

CT DEN: 001700948027 MS 3623

                 100,000

17-01-2020 15:51:22

CT DEN: 000000382098 IB247 Ung ho ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi xa Long Thanh huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu dt 0949391392

                 500,000

17-01-2020 16:39:28

Nguyen Hai Khang ung ho be Cao Thi Yen Nhi. ap Tan Long xa Long thanh h.Vinh Loi Bac Lieu

                 200,000

17-01-2020 17:00:31

Ung ho Ma so 3616 va 3618 va 3621 moi ma so 200 k

                 600,000

17-01-2020 17:30:30

So GD goc:   10025078 GIUP DO ANH PHAN VAN THANG

                 500,000

17-01-2020 22:32:38

Ma so 3622 Bui Thi Luan

             1,000,000

17-01-2020 22:43:33

Ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi

             1,000,000

17-01-2020 22:53:03

ma so 3618 Tran Thi Mai Trang

                 300,000

17-01-2020 22:55:03

Ma so 3621 Nguyen Thi Kin Chi

                 300,000

18-01-2020 00:20:59

ung ho MS 3622

                 100,000

18-01-2020 00:24:04

MS 3623

                 100,000

18-01-2020 00:26:22

MS 3620

                 100,000

18-01-2020 00:30:27

MS 3615

                 100,000

18-01-2020 02:28:31

Pham Thi Thanh Hien chuyen tien giup Dinh Tien Dat con trai Dinh van Tron ms 3577

                 200,000

18-01-2020 06:39:16

ung ho be Dinh Tien Dat gia dinh anh Tron

                 300,000

18-01-2020 08:29:16

CT DEN: 001808899087 Dinh tien dat FT20018323965485

             1,000,000

18-01-2020 08:40:33

CT DEN: 001808602729 HOANG HOAN CK GIUP DO MA SO 3617 HA VAN CAT

                 100,000

18-01-2020 08:42:02

CT DEN: 001808602845 HOANG HOAN CK GIUP DO MA SO 3607 NGUYEN THI MINH PHUONG

                 100,000

18-01-2020 09:33:12

giup a thang

                 100,000

18-01-2020 12:19:16

CT DEN: 001812401775 UNG HO ME TEN TRAN THI LANG

                 100,000

18-01-2020 13:47:32

ung ho Ma so 3623 Cao Thi Yen Nhi

                   50,000

18-01-2020 16:28:45

Dinh Tien Dat -3577 bo Tron

                 200,000

18-01-2020 18:26:46

Ung ho hoan canh ma 3615 (c Hang a Thang Nam Dinh)

                 200,000

18-01-2020 19:06:42

CT DEN: 001819242102 Ung ho nguoi benh FT20018055310447

                 400,000

18-01-2020 19:29:13

CT DEN: 001812706795 vhh

                   20,000

18-01-2020 20:35:47

ung ho chau Dinh Tien Dat

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
Trực tuyến từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12/1/2020

Tran T Anh giup MS 3577

100,000

12/1/2020

Luong T Bich Thuy giup MS 3612

500,000

12/1/2020

Luong T Bich Thuy giup MS 3617

500,000

12/1/2020

Luong T Bich Thuy giup MS 3616

500,000

12/1/2020

Tran T Tha giup MS 3618

500,000

12/1/2020

Nguyen Dang Tien giup MS 3618

100,000

13/1/2020

Vuong Ngoc Quang giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Nguyen Huu Thuan giup MS 3619

100,000

13/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

13/1/2020

Nguyen T Minh Hai giup MS 3616

100,000

13/1/2020

Nguyen Nhat Thao giup MS 3577

200,000

13/1/2020

Nguyen T Minh Hai giup MS 3617

100,000

13/1/2020

Trinh Dan Dung giup MS 3616

200,000

13/1/2020

Ngo T Kim Tram ung ho QNA

1,000,000

13/1/2020

Trinh Dan Dung giup MS 3617

200,000

13/1/2020

Nguyen Quang The giup MS 3619

300,000

13/1/2020

Pham Bich Ngoc giup MS 3618

100,000

13/1/2020

Pham Bich Ngoc giup MS 3619

100,000

13/1/2020

Bach Phuong Linh giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Vu Huu Truong giup MS 3619

500,000

13/1/2020

Nguyen Ha Thu giup MS 3608

400,000

13/1/2020

Nguyen Ha Thu giup MS 3606

400,000

14/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

14/1/2020

Huynh Kim Huu giup MS 3617

20,000

14/1/2020

Huynh Kim Huu giup MS 3618

20,000

14/1/2020

Huynh Kim Huu giup MS 3619

20,000

14/1/2020

Huynh Kim Huu giup MS 3620

20,000

14/1/2020

Nguyen Khoa Dang giup MS 3620

200,000

14/1/2020

Dong Duy Truong giup MS 3612

300,000

14/1/2020

Dong Duy Truong giup MS 3618

300,000

14/1/2020

Pham T Huyen Thuong giup MS 3618

342,000

14/1/2020

Pham Duc Thuan giup MS 3620

200,000

14/1/2020

Nguyen Phi Long giup MS 3617

300,000

14/1/2020

Nguyen Phi Long giup MS 3618

200,000

14/1/2020

Nguyen Thanh Phuong giup MS 3613

200,000

15/1/2020

Ly T Thu Thao giup MS 3616

100,000

15/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

15/1/2020

Nguyen Nam Son giup MS 3621

50,000

15/1/2020

Nguyen Duc Thang giup MS 3621

300,000

16/1/2020

Nguyen Phi Long giup MS 3621

200,000

16/1/2020

Dang Thanh Lich giup MS 3621

200,000

16/1/2020

Nguyen Nam Son giup MS 3622

50,000

16/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

16/1/2020

Dang Trong Khuynh giup MS 3622

500,000

16/1/2020

Pham T Thieu Hoa giup MS 3610

300,000

16/1/2020

Pham T Thieu Hoa giup MS 3612

300,000

16/1/2020

Pham T Thieu Hoa giup MS 3613

300,000

16/1/2020

Pham T Thieu Hoa giup MS 3614

300,000

16/1/2020

Pham T Thieu Hoa giup MS 3615

300,000

16/1/2020

Pham T Thieu Hoa giup MS 3616

300,000

16/1/2020

Dang Trong Khuynh giup MS 3621

500,000

16/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3620

70,000

16/1/2020

Nguyen Duc Tu giup MS 3577

100,000

16/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3621

70,000

16/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3619

50,000

16/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3618

50,000

16/1/2020

Le Khac Toan giup MS 3617

50,000

16/1/2020

Do Le Thanh giup MS 3622

100,000

16/1/2020

Ngo T Van Nga giup MS 3622

100,000

16/1/2020

Ngo T Van Nga giup MS 3621

200,000

16/1/2020

Ngo T Van Nga giup MS 3615

100,000

16/1/2020

Ngo T Van Nga giup MS 3617

100,000

16/1/2020

Nguyen Duy Tinh giup MS 3616

100,000

16/1/2020

Nguyen T Nhu Quynh giup MS 3622

200,000

16/1/2020

Nguyen T Nhu Quynh giup MS 3621

200,000

16/1/2020

Nguyen T My Duyen giup MS 3619

300,000

16/1/2020

Nguyen T My Duyen giup MS 3618

300,000

16/1/2020

Nguyen T My Duyen giup MS 3622

300,000

16/1/2020

Nguyen T My Duyen giup MS 3621

300,000

17/1/2020

Vu T Chuc giup MS 3622

200,000

17/1/2020

Tran Quang Dai giup MS 3623

500,000

17/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

17/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3616

200,000

17/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3617

200,000

17/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3619

200,000

17/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3615

200,000

17/1/2020

Nguyen Huu Thong giup MS 3621

200,000

17/1/2020

Nguyen Van Khiem giup MS 3623

3,000,000

17/1/2020

Bui Van Tu giup MS 3580

100,000

17/1/2020

Tran Ngoc Thang giup MS 3623

500,000

17/1/2020

Nguyen T Tan giup MS 3610

200,000

17/1/2020

Dong Duy Truong giup MS 3621

300,000

17/1/2020

Nguyen Van Hieu giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Nguyen Van Hieu giup MS 3622

200,000

18/1/2020

Kieu T Thuy Lan giup MS 3577

200,000

18/1/2020

Nguyen Van Luong giup MS 3623

50,000

18/1/2020

Le T Hong Anh ung ho QNA

300,000

18/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3621

100,000

18/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3618

100,000

18/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3616

150,000

18/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3617

100,000

18/1/2020

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3614

100,000

18/1/2020

Nguyen Thanh Hai giup MS 3622

50,000

18/1/2020

Nguyen Thanh Hai giup MS 3623

50,000

18/1/2020

Nguyen Thanh Hai giup MS 3620

50,000

18/1/2020

Nguyen Thanh Hai giup MS 3619

50,000

18/1/2020

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

12/1/2020

Nguyen Dinh Quyen guip MS 3617

100,000

12/1/2020

Nguyen Dinh Quyen guip MS 3613

100,000

12/1/2020

Dau Xuan Hanh giup MS 3616

100,000

12/1/2020

Bui Thuy Linh giup MS 3617

100,000

12/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3618

50,000

12/1/2020

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3618

300,000

12/1/2020

Nguyen T Hoang Yen giup MS 3577

200,000

12/1/2020

Hoang Dinh Dao giup MS 3618

100,000

12/1/2020

Nguyen Ngoc Luan giup MS 3577

300,000

12/1/2020

Thanh Truc giup MS 3615

1,000,000

12/1/2020

Thanh Truc giup MS 3616

1,000,000

12/1/2020

Thanh Truc giup MS 3617

1,000,000

12/1/2020

Thanh Truc giup MS 3618

1,000,000

13/1/2020

Bui Dai Thang giup MS 3618

200,000

13/1/2020

Do T Lan Huong giup MS 3619

300,000

13/1/2020

Tran Van Thu giup MS 3619

300,000

13/1/2020

Bui T Cam Van giup MS 3618

100,000

13/1/2020

Bui T Cam Van giup MS 3619

100,000

13/1/2020

Nguyen Truong Thanh gup MS 3619

100,000

13/1/2020

Dinh Cong Huy giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3617

200,000

13/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3618

200,000

13/1/2020

Huynh T Minh Hoa + Chu Le Duc Hao giup MS 3619

10,000

13/1/2020

Dinh Tan Toan giup MS 3617

700,000

13/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3619

50,000

13/1/2020

Ban doc TK 46610000424906 giup MS 3619

20,000

13/1/2020

Ton That Phu giup MS 3617

50,000

13/1/2020

Do T Kim Anh giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Cao T Thanh Nhan giup MS 3609

200,000

13/1/2020

Cao T Thanh Nhan giup MS 3616

200,000

13/1/2020

Nguyen T Hai Chau giup MS 3616

200,000

13/1/2020

Nguyen T Hai Chau giup MS 3610

200,000

13/1/2020

Nguyen T Binh Chau giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Nguyen Thanh To Quyen giup MS 3619

50,000

13/1/2020

Ha T Thu Trang giup MS 3617

200,000

13/1/2020

Ban doc TK 19024186558011 giup MS 3619

100,000

13/1/2020

Le T Hoai Thu giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Vu Duc Hung giup MS 3619

2,000,000

13/1/2020

Nguyen Phuong Anh giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Nguyen Tuan Anh ung ho QNA

50,000

13/1/2020

Nguyen Van Cuong giup MS 3619

500,000

13/1/2020

Nguyen Thanh Quan ung ho QNA

100,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3595

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3596

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3597

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3598

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3599

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3600

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3601

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3602

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3603

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3604

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3605

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3606

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3607

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3608

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3609

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3610

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3611

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3612

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3613

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3614

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3615

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3616

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3617

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3618

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3619

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3620

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3621

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3622

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3623

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3624

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3625

50,000

13/1/2020

To Thanh Noi giup MS 3626 - 3634 (chua co ma so - 50k/1TH)

450,000

13/1/2020

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Pham Van Khanh giup MS 3602

200,000

13/1/2020

Pham Van Khanh giup MS 3606

200,000

13/1/2020

Pham Van Khanh giup MS 3615

200,000

13/1/2020

Pham Van Khanh giup MS 3616

200,000

13/1/2020

Pham Van Khanh giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Ban doc TK 1006649163 giup MS 3619

1,000,000

13/1/2020

Dang Thanh Hoa - Phuong Anh giup MS 3616

2,000,000

13/1/2020

Dang Thanh Hoa - Phuong Anh giup MS 3618

2,000,000

13/1/2020

Trinh T Hang giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Ngo Tien Phi giup MS 3616

300,000

13/1/2020

Vu Van Hien giup MS 3577

500,000

13/1/2020

Bui Minh Loan giup MS 3616

200,000

13/1/2020

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3616

200,000

13/1/2020

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3617

200,000

13/1/2020

Pham T Ngoc Anh giup MS 3619

200,000

13/1/2020

Pham T Ngoc Anh giup MS 3618

200,000

13/1/2020

Pham T Ngoc Anh giup MS 3617

200,000

13/1/2020

Pham T Ngoc Anh giup MS 3615

200,000

13/1/2020

Doan T Thanh Xuan giup MS 3577

50,000

13/1/2020

Tong Thuy Duong giup MS 3618

100,000

13/1/2020

Tong Thuy Duong giup MS 3619

50,000

14/1/2020

Nguyen Huy Ha giup MS 3619

50,000

14/1/2020

Huynh T Minh Hoa + Le Duc Hao giup MS 3620

10,000

14/1/2020

Dinh Tan Toan giup MS 3612

500,000

14/1/2020

Thanh Son giup MS 3620

300,000

14/1/2020

Ban doc TK 46610000424906 giup MS 3620

30,000

14/1/2020

Le Duy Anh giup MS 3619

100,000

14/1/2020

Ban doc Dan tri giup MS 3613

100,000

14/1/2020

Ban doc TK 48210000252585 giup MS 3619

100,000

14/1/2020

Mai Khanh Hoa Chau Phu An Giang ung ho QNA

200,000

14/1/2020

Nguyen T Lam giup MS 3620

500,000

14/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3620

50,000

14/1/2020

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3620

200,000

14/1/2020

Ban doc TK 50110000603765 giup MS 3616

100,000

14/1/2020

Ro Kim giup MS 3620

300,000

14/1/2020

Le T Lan Huong ung ho QNA

100,000

14/1/2020

Bui Duc Tien giup MS 3614

200,000

14/1/2020

Nguyen Van Minh giup MS 3620

100,000

14/1/2020

Nguyen T Anh Dao ung ho QNA

98,900

14/1/2020

Le T Tuyet Mai giup MS 3620

1,000,000

14/1/2020

Nguyen Huu Cuong ung ho QNA

100,000

14/1/2020

Bui Thu Ha giup MS 3616

500,000

14/1/2020

Bui Thu Ha giup MS 3610

500,000

14/1/2020

Bui Thu Ha giup MS 3594

500,000

14/1/2020

Phan Thuy Yen giup MS 3618

500,000

14/1/2020

Phan Thuy Yen giup MS 3617

300,000

14/1/2020

Pham T Toan giup MS 3618

100,000

14/1/2020

Pham T Toan giup MS 3619

100,000

14/1/2020

Pham T Toan giup MS 3620

100,000

14/1/2020

Nguyen Hoai Phuong giup MS 3618

500,000

14/1/2020

Ban doc TK 03101016858191 giup MS 3620

200,000

15/1/2020

Dinh Tuan Huy giup anh Thang

50,000

15/1/2020

Bui Dai Thang giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Le Thanh Luong giup MS 3621

300,000

15/1/2020

Huynh T Minh Hoa + Le Duc Hao giup MS 3621

10,000

15/1/2020

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3618

10,000

15/1/2020

Ninh Hong Phan NHP giup MS 3577

300,000

15/1/2020

Nguyen T Hong Chie giup MS 3621

500,000

15/1/2020

Lam To Hoan giup MS 3621

500,000

15/1/2020

Nguyen Bich Ngoc giup MS 3621

100,000

15/1/2020

Ban doc TK 57010000387832 giup be 3577

200,000

15/1/2020

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Le T Thu Linh giup MS 3577

2,000,000

15/1/2020

Pham Xuan Trang ung ho QNA

300,000

15/1/2020

Nguyen T Huyen giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Ban doc TK 9704229244300211 giup MS 3621

400,000

15/1/2020

Ta Quoc Huy giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Ban doc TK 19033327856010 giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Ngo Quang Sam giup MS 3621

300,000

15/1/2020

Ngo Quang Sam giup MS 3619

300,000

15/1/2020

Ban doc TK 19034488052015 giup MS 3621

300,000

15/1/2020

Do Lan Phuong giup MS 3621

300,000

15/1/2020

Do Lan Phuong giup MS 3616

300,000

15/1/2020

Do Lan Phuong giup MS 3618

500,000

15/1/2020

Phung Anh Tuan giup MS 3621

100,000

15/1/2020

Dang Vo Hoang Anh Thu giup MS 3577

200,000

15/1/2020

Ngo Quoc Anh giup MS 3618

500,000

15/1/2020

Ngo Quoc Anh giup MS 3621

500,000

15/1/2020

Phan T Huong giup MS 3621

100,000

15/1/2020

Nguyen Duc Chien giup MS 3621

500,000

15/1/2020

Nguyen T Hong Chie giup MS 3617

500,000

15/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3621

50,000

15/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3619

200,000

15/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3620

200,000

15/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3621

200,000

15/1/2020

Ban doc TK 9704991506215002534 giup MS 3577

500,000

15/1/2020

Trinh T Hien giup MS 3616

300,000

15/1/2020

Vu T Hang giup MS 3608

100,000

15/1/2020

Nguyen Minh Hong giup MS 3621

500,000

15/1/2020

Luong T Thu Trang giup MS 3618

3,000,000

15/1/2020

Nguyen T Quyng Nga giup MS 3616

200,000

15/1/2020

Ban doc TK 1942347 giup MS 3577

100,000

15/1/2020

Nguyen T Ngoc Thanh giup MS 3577

200,000

16/1/2020

Ho Huu Canh giup MS 3577

100,000

16/1/2020

Mai Xuan Dao giup MS 3577

300,000

16/1/2020

HDA giup MS 3618

200,000

16/1/2020

HDA giup MS 3621

200,000

16/1/2020

Trang Dieu Ngan Hai - be Hien Long giup MS 3577

200,000

16/1/2020

Hoang Hong Van giup MS 3620

400,000

16/1/2020

Bui Duc Tien giup MS 3622

200,000

16/1/2020

Trinh Quang Huy giup MS 3622

100,000

16/1/2020

Le Van Luong giup MS 3622

200,000

16/1/2020

Huynh T Minh Hoa + Le Duc Hao giup MS 3622

10,000

16/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3622

50,000

16/1/2020

Le Khac Hieu giup MS 3614

100,000

16/1/2020

Nguyen T Thu Huong giup MS 3622

500,000

16/1/2020

Huynh T A giup MS 3622

1,000,000

16/1/2020

Nguyen T Thuan giup MS 3622

100,000

16/1/2020

Le Hong Don giup MS 3616

300,000

16/1/2020

Nguyen Nam Trung giup MS 3609

500,000

16/1/2020

Nguyen Nam Trung giup MS 3616

500,000

16/1/2020

Ban doc TK 48210000252585 giup MS 3621

100,000

16/1/2020

Huynh T Cam Tu giup MS 3621

400,000

16/1/2020

Huynh T Cam Tu giup MS 3617

400,000

16/1/2020

Huynh T Cam Tu giup MS 3616

300,000

16/1/2020

Ban doc TK 644704060040696 giup MS 3577

200,000

16/1/2020

Nguyen Bich Ngoc giup MS 3622

100,000

16/1/2020

Nguyen Ngoc Hien giup MS 3614

300,000

16/1/2020

Ban doc TK 26010000173758 giup MS 3622

300,000

16/1/2020

Doan Minh Tu giup MS 3622

200,000

16/1/2020

Ban doc TK19030563432869 ung ho QNA

100,000

16/1/2020

Ban doc TK 00000380647 giup MS 3577

200,000

16/1/2020

Do Van Toan giup MS 3622

200,000

16/1/2020

Hoang Dinh Dao giup MS 3622

100,000

16/1/2020

Ngo Hoai Nam giup MS 3622

1,000,000

17/1/2020

Ban doc TK 0697044002569 giup SM 3577

100,000

17/1/2020

Mai T Thanh Nhung giup MS 3621

500,000

17/1/2020

Thai Thanh Truc giup MS 3577

500,000

17/1/2020

Bui Van He giup MS 3577

200,000

17/1/2020

Ban doc TK 19034193210018 giup MS 3622

100,000

17/1/2020

Nguyen Huy Ha giup MS 3623

50,000

17/1/2020

To Anh Hung giup MS 3622

300,000

17/1/2020

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3623

50,000

17/1/2020

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3622

50,000

17/1/2020

Tran T Phan Thai giup MS 3577

100,000

17/1/2020

Hoang T Thu Hang giup MS 3621

300,000

17/1/2020

Hoang T Thu Hang giup MS 3618

300,000

17/1/2020

Hoang T Thu Hang giup MS 3617

300,000

17/1/2020

Vu Tien Dung giup MS 3621

100,000

17/1/2020

Huynh T Minh Hoa + Le Duc Hao giup MS 3623

10,000

17/1/2020

Pham Ngoc Thang giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Nguyen T Thuy Ngoc giup MS 3622

1,000,000

17/1/2020

Nguyen T Thuy Ngoc giup MS 3623

1,000,000

17/1/2020

Nguyen T Thanh Thuy giup MS 3623

200,000

17/1/2020

Nguyen Chi Dat giup MS 3577

200,000

17/1/2020

Le T My Trang giup MS 3622

100,000

17/1/2020

Nguyen Sinh Cong ung ho QNA

200,000

17/1/2020

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Ngo Quang Sam giup MS 3623

300,000

17/1/2020

Nguyen Quoc Viet giup MS 3623

50,000

17/1/2020

Thai Van Vi giup MS 3623

200,000

17/1/2020

Ban doc TK 46610000424906 giup MS 3623

30,000

17/1/2020

Ban doc TK 46610000424906 giup MS 3616

1,000,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3617

100,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3618

100,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3619

100,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3620

100,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3621

100,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3622

100,000

17/1/2020

Nguyen Minh Que giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Tran Manh Nam giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Tran Manh Nam giup MS 3622

100,000

17/1/2020

Nguyen Tuan Anh ung ho QNA

50,000

17/1/2020

Bui Trong Nghia giup MS 3622

200,000

17/1/2020

Tran Dai Nghia giup MS 3609

400,000

17/1/2020

Tran Hoang Vy giup MS 3623

80,000

17/1/2020

Ban doc TK 025704060442665 giup MS 3623

100,000

17/1/2020

Nguyen Le Mai Khanh giup MS 3623

300,000

17/1/2020

Quan Trong Nguyen giup MS 3623

500,000

17/1/2020

Nguyen Manh Khoi ung ho QNA

50,000

18/1/2020

Bui Dinh Hung giup MS 3623

300,000

18/1/2020

Ban doc TK 19033155824014 giup MS 3623

200,000

18/1/2020

Tong Thuy Duong giup MS 3623

100,000

18/1/2020

Tong Thuy Duong giup MS 3622

100,000

18/1/2020

Dinh Dinh Quynh giup MS 3623

50,000

18/1/2020

Ngo T Lan Huong giup MS 3623

100,000

18/1/2020

Do Van Luan giup MS 3623

50,000

18/1/2020

Huynh T Minh Hoa - Le Duc Hao giup MS 3476

10,000

18/1/2020

Nguyen Trong Thuy - Thu Giang, truong TH Dich Vong A giup MS 3619

500,000

18/1/2020

Ban doc TK 19035204268011 giup MS 3623

100,000

18/1/2020

Le Hai Ha giup MS 3577

500,000

18/1/2020

Le Duy Anh giup MS 3623

100,000

18/1/2020

Pham T Mai Anh ung ho QNA

500,000

18/1/2020

Ban doc TK 19034171828018 giup MS 3577

100,000

18/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3622

200,000

18/1/2020

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3623

200,000

18/1/2020

Bui Hanh Dung giup MS 3577

100,000

18/1/2020

Ban do cTK 19031723120016 giup chu Phan Van Thang

100,000

18/1/2020

Nguyen Trong Khang giup MS 3615

100,000

18/1/2020

Tran Hoang Vy giup MS 3622

100,000

18/1/2020

Tran Hoang Vy giup MS 3621

150,000

18/1/2020

Tran Hoang Vy giup MS 3620

130,000

18/1/2020

Nguyen Ngoc Dung giup MS 3620

300,000

18/1/2020

Nguyen T Thu Hang giup MS 3623

300,000

18/1/2020

Pham Ngoc Quan giup MS 3616

500,000

18/1/2020

Pham Ngoc Quan giup MS 3610

300,000

18/1/2020

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3618

200,000

18/1/2020

Ban doc TK 190395097 giup MS 3616

200,000

18/1/2020

Ban doc TK 190395097 giup MS 3613

200,000

18/1/2020

Ban doc TK 190395097 giup MS 3610

200,000

18/1/2020

Tran Quang Tuan giup MS 3622

200,000

18/1/2020

Tran Quang Tuan giup MS 3623

200,000

18/1/2020

Tran T Thuy ung ho QNA

50,000

18/1/2020

Ban doc TK 100034202000001 giup MS 3577

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

13/01/2020

3617

                 100,000

13/01/2020

3616

                 200,000

13/01/2020

3615

                 200,000

13/01/2020

3614

                 200,000

13/01/2020

Do thuy loan ung ho ma so 3618

                   30,000

13/01/2020

Ung ho be Tuyen 3619

                 200,000

13/01/2020

Vo thi thanh Mai ung ho 50 ma moi m_a 50000vnd tu ma 3550 den ma 3599

             2,500,000

14/01/2020

Ung Ho Ma So 3615

                 100,000

14/01/2020

Ung Ho Ma So 3617

                 100,000

14/01/2020

Ung Ho Ma So 3619

                 100,000

14/01/2020

Ung Ho Ma So 3618

                 100,000

14/01/2020

Thai binh duong giup ms 3620

                   50,000

14/01/2020

Thai binh duong giup ms 3619

                   50,000

14/01/2020

Ung ho ms 3618

                   50,000

14/01/2020

Ung ho ms 3619

                   50,000

14/01/2020

Ung ho ms 3620

                   50,000

15/01/2020

Ung ho ma 3621 - Ma giao dich/ Trac_e 281421

                   50,000

17/01/2020

Ung Ho Ma So 3622

                 100,000

17/01/2020

Thai binh duong giup ms 3623

                   50,000

18/01/2020

Ms 3690 TRAN THI LANG UNG HO CHI MO_NG MOI DIEU SE TOT DEP HON VOI GD C_HII

                 300,000

18/01/2020

Ung Ho Ma So 3620

                 100,000

18/01/2020

Ung Ho Ma So 3621

                 100,000

18/01/2020

Ung Ho Ma So 3623

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới
từ ngày 12 đến 18/1/2020

 

13/01/2020

3617  Gui Ha Van Cat

                 150,000

13/01/2020

MS 3617 Ha Van Cat FT20013380950108 - Ma giao dich/ Trace 148465

                   50,000

13/01/2020

Ung ho ma so 3577 anh dinh van tron

                 500,000

13/01/2020

ung ho chau dinh tien dat

                 500,000

13/01/2020

ho tro hai chau

                 200,000

13/01/2020

ung ho ma 3618

                 200,000

13/01/2020

Ung ho chau Dat FT20013515843579 - Ma giao dich/ Trace 380107

                 100,000

13/01/2020

Tam long chia se

                 100,000

13/01/2020

Chut dong gop cho chau Kim TuyenMa so 3619

                 200,000

13/01/2020

MA SO 3618 TRAN THI MAI ANH. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

13/01/2020

MA SO 3619 VO THI KIM TUYEN. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

13/01/2020

MA SO 3617 HA VAN CAT. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

13/01/2020

Ung ho Ma so 3619

                 200,000

13/01/2020

Ung ho be Vo Thi Kim Tuyen - Ma gia o dich/ Trace 539996

                 200,000

13/01/2020

giup em Tuyen

                 300,000

13/01/2020

Ung ho be vo thi kim tuyen ma so 36 19 Dak lak

                 200,000

14/01/2020

Ms3618

                 500,000

14/01/2020

3616  Nguyen Thi Minh Phuong - Ma g iao dich/ Trace 415565

                 500,000

14/01/2020

chuc 2 chi em Mai Anh va Bao manh m e ms3618

                 500,000

14/01/2020

chuc gia dinh manh khoe ms3620

                 500,000

14/01/2020

UNG HO BE VO THI KIM TUYEN MS 3619. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN MINH HANH

                 200,000

14/01/2020

Ung ho gd bac Le Trong Hoat

                 250,000

14/01/2020

Ung ho ma so 3619 be Vo Thi Kim Tuy en

                 200,000

15/01/2020

Ung ho

                   50,000

15/01/2020

Ung ho ma so 3621 Nguyen Thi Kim Ch i

                 100,000

15/01/2020

Ung ho Ma so 3621

                   50,000

15/01/2020

Ung ho gd chi nguyen thi kim chi o tay hoa phu yen mong gd som vuot qu a kho khan

                 100,000

16/01/2020

Ung ho ma so 3616

                 100,000

16/01/2020

Ung ho gia dinh bac le trong hoat m ong gd som vuot qua kho khan a

                 100,000

16/01/2020

Ung ho gia dinh chi bui thi luan o nam dan nghe an mong gd som vuot qu a kho khan so 3622

                 100,000

16/01/2020

Ung ho ma so 3622 chi bui thi luan 0386855395

                 300,000

17/01/2020

Ma so 3605 FT20017734077578 - Ma gi ao dich/ Trace 340852

                 200,000

17/01/2020

MBVCB322128554 Ma so 3622  chi Bui Thi Luan  chuc moi thu tot dep nhat den voi gia dinh cua chi CT t - Ma giao dich/ Trace 143241

                 200,000

17/01/2020

Ung Ho MS 3615 Chi Le Thi Hang xom 5 Nam Dinh

                 500,000

17/01/2020

Giup ma so 3621 chi Nguyen Thi Kim Chi

                 300,000

17/01/2020

Giup ma 3622 Chi Bui Thi Luan

                 200,000

17/01/2020

Ung ho Ma so 3623  Cao Thi Yen Nhi - Ma giao dich/ Trace 365856

                 300,000

17/01/2020

Ung ho MS 3623

                 200,000

17/01/2020

Ung ho gd e cao thi yen nhi ma so 3 623 mong gd som vuot qua kho khan

                 100,000

17/01/2020

Ung ho e vo thi kim tuyen ma so 361 9 mong e som khoi benh

                 100,000

17/01/2020

Ung ho ma so 3621   chi Nguyen Thi Kim Chi thon Phu Thinh   xa Son Tha nh Dong  Tay hoa  Phu yen

                 500,000

17/01/2020

Ung ho ma so 3620  Ong Le Trong Hoa t  Xom Nam Phong  Xa Thuong Loc  Hu yen Can Loc  Tinh Ha Tinh

                 300,000

17/01/2020

ATMCK-001701147354

                 200,000

18/01/2020

Ung ho ma so 3621 chi Nguyen thi Ki m chi

                 500,000

18/01/2020

Ung ho chau Tran Thi Mai Anh ms 361 8

                 300,000

 

Tổng

772,437,357