Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 02/01/2023

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc với hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là 1.355.700.508 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 02/01/2023 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (từ ngày 08/01/2023 đến ngày 14/01/2023) tại đây.