Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 10/2011

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 352,362,500 đồng.

Chi tiết danh sách ủng h:          

NGÀY

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ

 SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương

 

17/10/2011

Bảo Ngọc giúp MS 387

100,000

17/10/2011

Bảo Ngọc giúp MS 388

100,000

17/10/2011

Bé Phan Hoàng Diệp Nguyên giúp MS 390

50,000

17/10/2011

Nguyễn T Vân Thịnh giúp MS 387

2,000,000

17/10/2011

Lâm T Kim Dung  giúp MS 388

100,000

17/10/2011

Nguyễn Cảnh Hưng ủng hộ QNA

50,000

17/10/2011

Phạm Xuân Hồng giúp MS 389

100,000

17/10/2011

Phạm Xuân Hồng giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Ngô Thị Thúy (Số 9/7 Phường Nam Sơn, TX Tam Điệp, Ninh Bình) giúp MS 367

3,000,000

17/10/2011

Đặng T Mai Anh giúp MS 386

500,000

17/10/2011

Phùng T V Giang giúp MS 389

200,000

17/10/2011

Phùng T Vân Giang giúp MS 390

150,000

17/10/2011

Trần T Võ Dung - Cty Cp Trường Thịnh giúp MS 367

600,000

18/10/2011

Hoàng Xuân Nhạn giúp MS 392

200,000

18/10/2011

Bạch T Kiim Liên (Chị Lê T Hải Yến) giúp MS 382

200,000

18/10/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 380

100,000

18/10/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 381

100,000

18/10/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 382

100,000

18/10/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 383

100,000

18/10/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 384

100,000

18/10/2011

Bạn đọc TK: 711A10475596 giúp MS 392

200,000

18/10/2011

Nguyễn T Bích Trà giúp MS 392

100,000

18/10/2011

Trần T Hoa giúp MS 392

100,000

18/10/2011

Nguyễn Phương Thanh giúp MS 391

100,000

18/10/2011

Nguyễn Phương Thanh giúp MS 364

100,000

18/10/2011

Phạm Duy Kiên giúp MS 392

500,000

18/10/2011

Lê T Hồng Anh giúp MS 386

500,000

18/10/2011

Nguyễn Hoồng Phương giúp MS 391

200,000

18/10/2011

Bạn đọc TK: 711A02717204 ủng hộ QNA

200,000

18/10/2011

Nguyễn T Thu Hà giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp MS 393

200,000

19/10/2011

Nguyễn Ngọc Thủy giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp MS 392

300,000

19/10/2011

Hoàng T Lan Hương giúp MS 393

100,000

19/10/2011

Đoàn T Mai Anh ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Phùng Quang Hưng giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Vũ Đình Tuấn giúp MS 392

350,000

19/10/2011

Lê Trọng Thành ủng hộ QNA

300,000

19/10/2011

Vũ Nguyễn Phương Anh giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A 00241172 giúp MS 392

500,000

19/10/2011

Nguyễn Thúy Giang Thanh ủng hộ QNA

500,000

19/10/2011

Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 390

100,000

19/10/2011

Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 387

100,000

19/10/2011

Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 386

100,000

19/10/2011

Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 383

100,000

19/10/2011

Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 382

100,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A48110251 giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A28404464 giúp MS 392

150,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A09098738 ủng hộ QNA

30,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A51210213 giúp MS 391

100,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A23552943 giúp MS 391

100,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A05072135 ủng hộ QNA

300,000

19/10/2011

Bạn đọc TK: 711A05072135 ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Nguyễn T Lót giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Trương T Tâm Như giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Trương T Tú Uyên giúp MS 392

300,000

19/10/2011

TCT

200,000

20/10/2011

Nguyễn T Nguyệt Anh giúp MS 385

500,000

20/10/2011

Nguyễn T Thủy giúp MS 367

500,000

20/10/2011

Trần T Diễm Trang giúp MS 388

1,000,000

20/10/2011

Bé Nguyễn Huỳnh Ngọc Tâm giúp MS 386

500,000

20/10/2011

Bé Nguyễn Huỳnh Ngọc Tâm giúp anh Vi Dinh Nguyen (Bao Con, Chua Giang, Quynh Luu, Nghe An)

500,000

20/10/2011

Bé Phan Hoàng Diệp Nguyên giúp MS 394

50,000

21/10/2011

Nguyễn T Thu Vân giúp MS 395

100,000

21/10/2011

Trịnh T Hồng Linh giúp MS 392

600,000

21/10/2011

Dương Thanh Hoa giúp MS 395

100,000

21/10/2011

Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 391

200,000

21/10/2011

Bạn đọc TK: 711A15604434 ủng hộ QNA

100,000

21/10/2011

Phạm T Hoa Lan giúp MS 367

500,000

21/10/2011

Nguyễn Thùy Dương giúp MS 387

500,000

21/10/2011

Nguyễn Thùy Dương giúp MS 388

500,000

21/10/2011

Nguyễn Thùy Dương giúp MS 395

500,000

21/10/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 388

200,000

21/10/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 389

200,000

21/10/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 390

200,000

21/10/2011

Lê Huy Tùng ủng hộ QNA

500,000

21/10/2011

Nguyễn Hoàng Việt giúp MS 391

200,000

21/10/2011

Ngô T Bảo Yến giúp MS 390

200,000

21/10/2011

Ngô T Bảo Yến giúp MS 392

200,000

21/10/2011

Ngô T Bảo Yến giúp MS 264

500,000

21/10/2011

Ngô T Bảo Yến giúp MS Võ V Hòa - Hà Tĩnh

200,000

21/10/2011

Ngô T Bảo Yến giúp Anh Lê V Phúc bố cháu Hằng

200,000

21/10/2011

Bé Phan Hoàng Diệp Nguyên giúp MS 366

50,000

21/10/2011

Bé Phan Hoàng Diệp Nguyên giúp MS 349

50,000

24/10/2011

Ng Hoàng Linh: Giúp mã 393

100,000

24/10/2011

Ng Hoàng Linh: Giúp mã 387

100,000

24/10/2011

Ng Hoàng Linh: Giúp mã 364

100,000

24/10/2011

Ng Hoàng Linh: Giúp mã 386

100,000

24/10/2011

Ng Hoàng Linh: Giúp mã 382

100,000

24/10/2011

Lê Tuệ Minh: ủng hộ xây cầu Quảng Bnh mã 367

1,000,000

24/10/2011

Trương Hải Yên: Giúp mã 376

200,000

24/10/2011

Trương Hải Yên: Giúp mã 392

200,000

24/10/2011

Ng T Nguyệt Anh: GIúp mã 396

500,000

24/10/2011

Ng T Thu Vân: GIúp bé Trần Trung Kiên mã 398

150,000

24/10/2011

Bùi Nọc Minh: Giúp mã 398

150,000

24/10/2011

Ng Kiều Oanh: Giúp mã 390

100,000

24/10/2011

Ng Kiều Oanh: Giúp mã 391

100,000

24/10/2011

Ng Kiều Oanh: Giúp mã 393

100,000

24/10/2011

Ng Thu Trang: Giúp mã 397

300,000

24/10/2011

Bùi T Minh Hằng: GIúp mã 398

200,000

24/10/2011

Phạm Hà Anh+Phạm Hà My: Giúp bé Trần Trung Kiên mã  398

500,000

24/10/2011

Ng T Thúy Vinh: Giúp mã 398

200,000

24/10/2011

Bùi Hà: GIúp E Ng Văn tý (0907539957)

300,000

24/10/2011

Bạn đọc TK 711A18724442: ủng hộ QNA

200,000

24/10/2011

Bạn đọc TK 711A48110251 QNA

100,000

24/10/2011

Bạn đọc TK 711A00003574: ủng hộ QNA

200,000

24/10/2011

Bạn đọc TK 711A48110251: ủng hộ QNA

100,000

24/10/2011

Bạn đọc TK 711A00689491: ủng hộ QNA

200,000

24/10/2011

Đoàn Ngọc Diệp: ủng hộ xây cầu Quảng bình mã 367

500,000

24/10/2011

Đoàn Ngọc Diệp: GIúp mã 396

500,000

24/10/2011

Bé Phan Hoàng Diệp: Giúp mã 397

50,000

24/10/2011

Bé Phan Hoàng Diệp: Giúp mã 398

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank

 

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp bé Hoàng T Mận

200,000

17/10/2011

Bùi T Thu Trang giúp MS 387

50,000

17/10/2011

Bùi T Thu Trang giúp MS 390

50,000

17/10/2011

Bùi T Thu Trang giúp MS 391

50,000

17/10/2011

Nguyễn Hoài Linh giúp MS 390

1,000,000

17/10/2011

Nguyễn Hoài Linh giúp MS 389

500,000

17/10/2011

Ngô Thu Hà giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Phạm T Tuyết Trinh (Phạm T Thúy Hồng) giúp MS 376

500,000

17/10/2011

Phạm T Tuyết Trinh (Phạm T Thúy Hồng) giúp MS 374

500,000

17/10/2011

Vũ Hoài Anh giúp MS 390

400,000

17/10/2011

Trần T Tố Uyên (Chị Nga - Hà Nội) giúp MS 391

500,000

17/10/2011

Hoàng Anh Vũ giúp MS 391

150,000

17/10/2011

Phạm V Hiếu (Phạm V Vũ) giúp bé Hoa Quỳnh

300,000

17/10/2011

Phạm V Hiếu (Phạm v Vũ) giúp MS 376

200,000

17/10/2011

Phạm V Hiếu giúp MS 384

300,000

17/10/2011

Nguyễn T Thúy Hồng giúp MS 391

200,000

17/10/2011

Nguyễn T Thúy Hồng giúp MS 386

200,000

17/10/2011

Bùi T Thanh Nga giúp MS 390

300,000

17/10/2011

Dương T Ngọc Lan giúp MS 377

200,000

17/10/2011

Dương T Ngọc Lan giúp cô giáo Nguyễn t Đông (Thôn 5, Quảng Hậu, Hưng yên, 01649702667

200,000

17/10/2011

Nguyễn Đức Huy giúp MS 390

300,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp MS 369

150,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp MS 370

100,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp MS 390

100,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp MS 385

100,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp MS 381

100,000

17/10/2011

Nguyễn Phạm Linh Chi giúp em Hà Phương Thúy

200,000

17/10/2011

Lê T Xuân giúp MS 377

200,000

17/10/2011

Lê T Xuân giúp em Lê Quang Hiếu '

200,000

17/10/2011

Lê T Xuân giúp MS 367

200,000

17/10/2011

Lê T Xuân giúp MS 345

200,000

17/10/2011

Lê Phúc Như Nhiên ủng hộ QNA

200,000

17/10/2011

Lê T Việt giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Lê T Việt giúp MS 280

100,000

17/10/2011

Lê T Việt giúp MS 390

100,000

17/10/2011

Lê T Việt giúp MS 389

100,000

17/10/2011

Hà Thục Kim, Bà Phạm Kim Thúy giúp các em bé nghèo chữa bệnh

1,750,000

17/10/2011

Phaạm T Phương Uyên (Gia đình Thy Vỹ, gia đình Nhật Minh) giúp MS 367

300,000

17/10/2011

Nguyễn Tuyết Mai giúp MS 386

500,000

17/10/2011

Phan Minh giúp MS 387

100,000

17/10/2011

Trần Thị Liên giúp MS 367

1,000,000

17/10/2011

Đỗ T Tính ủng hộ QNA

500,000

17/10/2011

Nguyễn Lệ Hằng giúp MS 386

100,000

17/10/2011

Nguyễn Lệ Hằng giúp MS 383

100,000

17/10/2011

Nguyễn Lệ Hằng giúp MS 387

100,000

17/10/2011

Nguyễn D Thu Hằng giúp MS 391

50,000

17/10/2011

Nguyễn Thúy Minh Hằng (Nguyễn Tân Nhiệm) giúp MS 388

500,000

17/10/2011

Vũ Minh Dũng giúp MS 386

200,000

17/10/2011

Đào Huy Quang giúp MS 390

300,000

17/10/2011

Nguyễn Hoàng Yến giúp MS 387

500,000

17/10/2011

Lê T Cẩm Tú giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Nguyễn Như Thảo ủng hộ QNA

1,000,000

17/10/2011

Lê T Thu Hiền giúp MS 388

200,000

17/10/2011

Trần Hà Liên Phương giúp MS 387

200,000

17/10/2011

Nguyễn T Tuyết Mai ủng hộ QNA

1,000,000

17/10/2011

Nguyễn T Thu Ngọc giúp MS 389

200,000

17/10/2011

Lý T Tú Thu giúp MS 387

500,000

17/10/2011

Mã Phạm Vĩnh Trinh giúp MS 391

50,000

17/10/2011

Hà T Lục giúp MS 386

200,000

17/10/2011

Vũ T Châu Quỳnh giúp MS 375

500,000

17/10/2011

Vũ T Thúy Nga ủng hộ QNA

100,000

17/10/2011

Lương Minh Dương giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Võ V Đức ủng hộ QNA

500,000

17/10/2011

Võ Hồng Nhung ủng hộ QNA

100,000

17/10/2011

Vũ Huyền Kim Anh ủng hộ QNA

100,000

17/10/2011

Lương T Mỹ Lệ ủng hộ QNA

1,000,000

17/10/2011

TCT cua TK: 0071001301801

150,000

18/10/2011

Ng Quỳnh Anh: Giúp mã 377

2,500,000

18/10/2011

Ng Quỳnh Anh: Giúp mã 371

2,500,000

18/10/2011

Ng Cao Cường: Giúp mã 391

200,000

18/10/2011

Ng T Quỳnh Trang: GIúp C Hà T Minh mã 392

500,000

18/10/2011

HOàng Hà: GIúp C Ng Ngọc Dung mã 390

100,000

18/10/2011

HOàng Hà: GIúp Phạm T Mác mã 391

100,000

18/10/2011

Ng Thu Hồng: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Hoàng Hà: Giúp mã 392

150,000

18/10/2011

Hoàng hà: Giúp mã 387

100,000

18/10/2011

Trịnh Thanh Huyền: Giúp mã 392

300,000

18/10/2011

Ng Công Hoàng Nam: Giúp C Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Mai Trung Dũng: Giúp C Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Bùi T VIệt Hương: Giúp C Hà T Minh mã 392

300,000

18/10/2011

Tống VĂn Việt: Giúp C Hà T Minh mã 392

500,000

18/10/2011

Mai Trí Minh: Giúp C Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Hoàng ĐĂng Khoa: Giúp mã 391

1,000,000

18/10/2011

Ng Việt Hưng: GIúp mã 392

100,000

18/10/2011

Trần Xuân Dũng: Giúp Mai Văn Thắng mã 392

200,000

18/10/2011

Vũ CAo Kỳ: Giúp Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Phạm T Quỳnh Nga: Giúp Hà T Minh mã 392

300,000

18/10/2011

Phạm Tuấn Vinh+Cháu Phạm Tuấn Phong: Giúp Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Dương T Ngọc Lan: GIúp cô Hà t Minh mã 392

300,000

18/10/2011

Ng Văn Thắng: Giúp mã 392

1,000,000

18/10/2011

Lê T Phương Quyên+Bé Minh-Khoa và ông bà ngoại: Giúp e Mai Văn Thắng mã 392

300,000

18/10/2011

Đinh Thu Huyền: GIúp cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Ng Anh Tiến: ủng hộ QNA

500,000

18/10/2011

Ng T Thanh Tâm: GIúp cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Đặng kim Anh: GIúp cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Ng T Thanh Hà: GIúp cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Đàm Tuấn Anh:: ủng hộ QNA

50,000

18/10/2011

Ng Minh Tuấn: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Võ T Dạ Trinh: Giúp mã 392

200,000

18/10/2011

Cáp T Phương Mai: Giúp mã 392

200,000

18/10/2011

Ngoô T Minh Thảo: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Tuấn Cường: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Phạm t Thu Hương: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

500,000

18/10/2011

Phạm Lê Mai: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Ng T Nương: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Trần T Tâm: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

50,000

18/10/2011

Võ Ng Mỹ Nữ: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Phùng Lan Anh: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

500,000

18/10/2011

Đoàn T Hồng Nga: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Đỗ T Thanh Hà: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Trần Công Phấn: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

200,000

18/10/2011

Vũ T Thu Hiền:  Giúp Cô Hà T Minh mã 392

300,000

18/10/2011

Đào Văn Sáp: ủng hộ QNA

17,000

18/10/2011

Đỗ Ng Anh Thư: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Xuân Sơn: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Lê T Thu Hà: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Bùi T Thanh Thư: Giúp Cô Hà T Minh mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Phú Bình: Giúp mã 391

150,000

18/10/2011

Ng Phú Bình: Giúp mã 392

150,000

18/10/2011

Trần Hoàng Nhất Dư: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Mỹ Duyên: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Phạm T Khánh Ly: Giúp mã 391

100,000

18/10/2011

Phạm T Khánh Ly: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

La Ngọc Tuyết: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Đắc Nam: Giúp mã 392

50,000

18/10/2011

Phạm Minh Hiền: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Vu T Kim Thanh: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Lê Việt Hà: Giúp mã 392

300,000

18/10/2011

Ng Thanh Hương: Giúp Hà T minh mã 392

500,000

18/10/2011

Vũ T Thúy Hằng: Giúp Hà T minh mã 392

200,000

18/10/2011

Tạ t Phương Thúy: Giúp Hà T minh mã 392

100,000

18/10/2011

Trần T Hải Linh: Giúp Hà T minh mã 392

500,000

18/10/2011

Ng Đoàn Bảo Anh: Giúp Hà T minh mã 392

300,000

18/10/2011

Vũ Quang: Giúp Hà T minh mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Hải Nam: Giúp Hà T minh mã 392

50,000

18/10/2011

Tạ Thanh Bình Giúp Hà T Minh mã 392

150,000

18/10/2011

Trần T Thu Hồng: Giúp Hà T Minh mã 392

89,000

18/10/2011

Lê Thanh Thủy: Giúp mã 391

300,000

18/10/2011

Ngô Đức Cường: Giúp Cô Hà T Minh 392

200,000

18/10/2011

Bùi T Thúy Triều: Giúp Cô Hà T Minh 392

200,000

18/10/2011

Ng Công Tuấn: Giúp Cô Hà T Minh 392

40,000

18/10/2011

Ng T Bích Thảo: Giúp Cô Hà T Minh 392

300,000

18/10/2011

Thái Trung Hòa: ủng hộ QNA

200,000

18/10/2011

Ng T Phương Thảo:  ủng hộ Quỹ Bé Nhân ái

500,000

18/10/2011

Ng T Phương Thảo:  Giúp ãm 369

200,000

18/10/2011

Bùi T Mai Phương: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Vũ T Hồng Mai: ủng hộ QNA

200,000

18/10/2011

Phạm Khánh Ly: GIúp mã 381

100,000

18/10/2011

Phạm Khánh Ly: GIúp mã 382

100,000

18/10/2011

Phạm Khánh Ly: GIúp mã 385

100,000

18/10/2011

Phạm Khánh Ly: GIúp mã 386

100,000

18/10/2011

Phạm Khánh Ly: GIúp mã 387

100,000

18/10/2011

Phạm Khánh Ly: GIúp mã 391

100,000

18/10/2011

Ng Đặng Bảo Linh: Giúp Cô Hà T Minh 392

150,000

18/10/2011

Trần Hùng Dan: Giúp Cô Hà t Minh 392

200,000

18/10/2011

MR 18067: Giúp C Ng t Thuận 346

300,000

18/10/2011

Tạ T Kiều Anh: Giúp mã 387

200,000

18/10/2011

Lê T Cẩm Tú: Giúp ãm 392

100,000

18/10/2011

Đinh Quang Hiếu: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

Ng Bình Phương Thư: Giúp mã 392

200,000

18/10/2011

Trần Thanh Hoa: Giúp mã 392

500,000

18/10/2011

Tạ T Thanh Hà: GIúp mã 385

500,000

18/10/2011

Lê Anh Tuấn: Giúp mã 392

1,000,000

18/10/2011

Lê Thái Phong: GIúp mã 392

300,000

18/10/2011

Mạc Thu Trang: GIúp mã 392

100,000

18/10/2011

Hà T Lục: Giúp Mã 392

200,000

18/10/2011

Ng T Dư: Giúp C Trần T Huế mã 387

200,000

18/10/2011

Ng T Thanh Xuân: Giúp mã 376

200,000

18/10/2011

Phạm T Minh Tâm: Giúp mã 392

200,000

18/10/2011

Lê Thu Huyền: GIúp mã 387

500,000

18/10/2011

Lê Thu Huyền: GIúp mã 386

500,000

18/10/2011

Hoàng VĂn Phú: Giúp mã 392

500,000

18/10/2011

Vũ Việt Hưng: Giúp mã 392

2,000,000

18/10/2011

Đỗ T Thanh Xuân: Xây Cầu Quảng Bình 367

500,000

18/10/2011

Hồ T Vân Khánh: Giúp mã 392

100,000

18/10/2011

A Phương+Thủy Tiên: Giúp E Phạm T Thúy mã 289

200,000

18/10/2011

A Phương +Thủy Tiên: Giúp Thiêng mã 264

100,000

18/10/2011

Đỗ minh Tâm: Gsiup mã 392

600,000

18/10/2011

Đỗ minh Tâm: giúp G.Đ A Phạm T Mạc mã 391

600,000

18/10/2011

Nông Mỹ Xuân: ủng hộ QNA

500,000

18/10/2011

Ng Minh Luật: ủng hộ QNA

48,000

18/10/2011

Ng Sỹ Hoàng: ủng hộ QNA

500,000

18/10/2011

Trương T Nhi: ủng hộ QNA

300,000

18/10/2011

TCT: TK 0161000216255

500,000

18/10/2011

TCT: TK 0451001407115

200,000

18/10/2011

TCT: TK 0081001135541

100,000

19/10/2011

Cao T Dung giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Phạm Thái Vinh giúp MS 367

1,000,000

19/10/2011

Lê Thu NGân giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Nguyễn Văn Tú giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Nguyễn Lê Quỳnh Như giúp MS 367

200,000

19/10/2011

Đào Huy Cường giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Phạm V Hải giúp MS 392

300,000

19/10/2011

Đào Phương Mai giúp MS 392

250,000

19/10/2011

Nguyễn Ngọc Thắng giúp MS 392

50,000

19/10/2011

Mai Xuân Tùng giúp MS 392

500,000

19/10/2011

Phạm Quý Nhân (Trần Đức Cường) .... (Bạn Quý Nhân thân mến! Do chứng từ NH ghi thiếu. Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền bạn gửi vào QNA. Rất mong bạn vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

100,000

19/10/2011

Lý Đức Duy giúp MS 392

150,000

19/10/2011

Nguyễn Quang Hải giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Ngô Thu Hằng giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Đào T Khánh Trung giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Vũ T Thu Hằng giúp MS 392

1,000,000

19/10/2011

Đặng T Thu Hương (Đặng Hương và Trương Công Minh) giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Nguyễn Hoàng Chương (Phạm Trung Thành) giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Vũ Thùy Trang giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Nguyễn Hoàng Chương (Phạm Trung Thành) giúp MS 391

200,000

19/10/2011

Lê Phương Hạnh giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Dương Vân Sơn giúp MS 393

500,000

19/10/2011

Vũ Hải Yến giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Phạm Thanh Nga giúp gia đình chị Quý

500,000

19/10/2011

Lưu Việt Nga (Gia đình Ông Lưu Công Ký và bà Lê Tuyết Mai) giúp MS 367

500,000

19/10/2011

Bùi Đức Hoàng giúp MS 393

500,000

19/10/2011

Võ Duy Anh giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Võ Quốc Sĩ DDT: 09793837691… (Anh Sĩ thân mến! Do chứng từ NH ghi thiếu. Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền anh gửi vào QNA. Rất mong anh vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

989,000

19/10/2011

Huỳnh Quốc Tuấn giúp MS 367

4,000,000

19/10/2011

Nguyễn Đức Long ủng hộ QNA

500,000

19/10/2011

Nguyễn T Thảo giúp MS 392

89,000

19/10/2011

Trần T Huỳnh Trang giúp MS 387

3,000,000

19/10/2011

Trần T Huỳnh Trang giúp MS 381

1,000,000

19/10/2011

Nguyễn Thiện Nhân giúp MS 387

1,000,000

19/10/2011

Vũ An Bình ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Lê Mai Hiền giúp MS 388

300,000

19/10/2011

Đặng T Thanh Vân (Vân và Hạnh) giúp MS 392

300,000

19/10/2011

Nguyễn Phước Bảo Dung giúp MS 393

150,000

19/10/2011

Nguyễn Tiến Cường ủng hộ QNA

500,000

19/10/2011

Trần T Lan ủng hộ QNA

500,000

19/10/2011

Trần Diễm Hằng giúp MS 392

300,000

19/10/2011

Nguyễn T Hồng Phúc giúp MS 392

50,000

19/10/2011

Nguyễn T Quyên (Gia đình Nguyễn Thế Sơn) giúp MS 392

500,000

19/10/2011

Lê T Yến Anh giúp MS 392

100,000

19/10/2011

Nguyễn Bá Nhi giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Trần T Hiền giúp MS 392

200,000

19/10/2011

Nguyễn Khánh Dung ủng hộ QNA

400,000

19/10/2011

Huỳnh Chí Viễn giúp MS 392

300,000

19/10/2011

Dương Thanh Long ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Hà T Lục giúp MS 367

200,000

19/10/2011

Hồ Văn KHoa giúp MS 392

300,000

19/10/2011

Nguyễn Bình Dương ủng hộ QN A

200,000

19/10/2011

Nguyễn Phương Tiến ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Trần Duy Rô Nin ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Phạm Hà ủng hộ QNA

200,000

19/10/2011

Vũ Quang Trung ủng hộ QNA

50,000

20/10/2011

Phạm Trung Thành: Giúp mã 393

189,000

20/10/2011

Đặng Chí Thanh: Giúp mã 394

300,000

20/10/2011

Hoàng Trọng Đức  Anh: GIúp mã 367

300,000

20/10/2011

Ngô Hải: ủng hộ xây cầu Quảng bình mã 367

100,000

20/10/2011

Ng Huệ Liên: ủng hộ xây cầu Quảng bình mã 367

500,000

20/10/2011

Ng T Diệu Hồng: Giúp C Hà T Minh mã 392

200,000

20/10/2011

Ng t Kim Ngọc: Giúp mã 394

300,000

20/10/2011

Ng T Kim Ngọc: Giúp mã 393

300,000

20/10/2011

Ng Thanh Thúy: Giúp mã 340

100,000

20/10/2011

Ng Tất Đạt: Giúp Lò t Ngọc

200,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 386

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 342

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 376

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 375

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 369

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 345

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 368

300,000

20/10/2011

Phạm T Thu Hiền: Giúp mã 347

300,000

20/10/2011

Phạm t Thu Hiền: Giups bé Vi Phương Quỳnh

350,000

20/10/2011

Bạn đọc giấy tên: Giúp MC C Hà T Minh mã 392

1,000,000

20/10/2011

Ng Ngọc Tú: ủng hộ QNA

200,000

20/10/2011

Ng Huữ Truyền: ủng hộ QNA

50,000

20/10/2011

Trần T Hoa: ủng hộ QNA

500,000

20/10/2011

Đàm Đình Diệu: Giúp E Mai Văn Thắng mã 392

500,000

20/10/2011

Dương T Ngọc Cầm: Giúp bé NG Ngọc Huy mã 390

100,000

20/10/2011

Dương Viết Trường: ủng hộ xây cầu Quảng Bình367

2,000,000

20/10/2011

Trần T Kim Tuyến: ủng hộ MS 387

1,100,000

20/10/2011

Hồ T Hồng Hà: Giúp mã 280

200,000

20/10/2011

Hồ T Hồng Hà: Giúp mã 345

200,000

20/10/2011

Hồ T Hồng Hà: Giúp mã 344

200,000

20/10/2011

Hồ T Hồng Hà: Giúp mã 339

200,000

20/10/2011

Hà T Luyến: GIúp mã 367

200,000

20/10/2011

Ng D Vinh: Giúp mã 392

200,000

20/10/2011

Phạm Minh Hùng: ủng hộ QNA

200,000

20/10/2011

Mai t thúy My: ủng hộ xây cầu Quảng bình 367

100,000

20/10/2011

Ng T Lan: Giúp mã 367

1,000,000

20/10/2011

Ng Khánh Phương: GIúp ã 390

200,000

20/10/2011

Ng Khánh Phương: Giúp mã 387

200,000

20/10/2011

Ng Khánh Phương: Giúp mã 392

200,000

20/10/2011

Ng Khánh Phương: Giúp mã 391

200,000

20/10/2011

Ng Khánh Phương: Giúp mã 393

200,000

20/10/2011

Lâm Thanh Lan: GIúp bé Hà T Ngọc Anh mã 376

200,000

20/10/2011

Lê T ánh tuyết: GIúp bé Ngọc Anh mã 376

300,000

20/10/2011

Hoàng T Ngọc Mai: Giúp mã 319

1,000,000

20/10/2011

Hoàng T Ngọc Mai: Giúp mã 390

1,000,000

20/10/2011

Đặng T Kim Thanh: Giúp mã 367

300,000

20/10/2011

Ng TYến: ủng hộ QNA

100,000

20/10/2011

Trần t Thanh Nhàn: GIúp A Ng Ngọc Duy mã 390

500,000

20/10/2011

TCT

550,000

21/10/2011

Trương Hạnh Trang giúp MS 395

200,000

21/10/2011

Nguyễn T Thúy Vân giúp MS 395

1,000,000

21/10/2011

Lê T Hoài Phương giúp MS 395

400,000

21/10/2011

Phạm T Thu Thủy giúp MS 395

200,000

21/10/2011

Phạm Văn Tuấn giúp MS 395

50,000

21/10/2011

Hoàng T Anh Thư giúp MS 395

500,000

21/10/2011

Phan T Thúy Nga giúp MS 376

100,000

21/10/2011

Đàm Thanh Quyên giúp MS 376

300,000

21/10/2011

Đàm Thanh Quyên giúp MS 374

200,000

21/10/2011

Nguyễn T Thanh Hà (Phạm Minh Triết) giúp MS 382

500,000

21/10/2011

Hứa T ánh Nguyệt ủng hộ QNA

500,000

21/10/2011

Bạch Hải Anh giúp MS 392

1,500,000

21/10/2011

Huỳnh T Dần giúp MS 387

500,000

21/10/2011

Bùi T Yến giúp MS 392

500,000

21/10/2011

Trần Thị Nguyệt Hoa giúp MS 367

3,400,000

21/10/2011

Lê V Hùng giúp MS 264

200,000

21/10/2011

Ngô T Diễm giúp MS 395

200,000

21/10/2011

Trần Thúy Quỳnh giúp MS 367

100,000

21/10/2011

Trần Thúy Quỳnh ủng hộ QNA

100,000

21/10/2011

Vương T Như ý giúp MS 395

550,000

21/10/2011

Đặng Thúy Lan giúp MS 390

500,000

21/10/2011

Đặng Thúy Lan giúp MS 289

500,000

21/10/2011

Đặng Thúy Lan giúp MS 389

500,000

21/10/2011

Nguyễn T Thanh Dung (Phạm Thế Anh) giúp MS 392

100,000

21/10/2011

Nguyễn T Thanh Dung (Phạm Thế Anh) giúp MS 391

100,000

21/10/2011

Đặng Thúy Lan giúp MS 387

500,000

21/10/2011

Đặng Thúy Lam giúp MS 392

1,000,000

21/10/2011

Huỳnh Chí Viễn giúp MS 395

400,000

21/10/2011

Hoàng Tuyết Hương giúp MS 392

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 389

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 390

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 391

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 392

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 393

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 394

200,000

21/10/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 395

200,000

21/10/2011

Masaaki Tanaka ủng hộ QNA

1,000,000

21/10/2011

Phan Trần Thúy Linh giúp MS 366

700,000

21/10/2011

Đặng Ngọc ý Nhi giúp MS 392

500,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 376

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 377

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 378

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 379

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 380

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 381

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 382

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 383

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 384

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 385

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 386

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 387

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 388

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 389

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 390

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 391

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 392

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 393

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 394

100,000

21/10/2011

Vũ Thục Uyên giúp MS 395

100,000

21/10/2011

Nguyễn Thu Hằng - Phi Long giúp MS 392

500,000

21/10/2011

Nguyễn Công Minh giúp MS 367

289,000

21/10/2011

Phạm Bá Mạnh giúp MS 371

50,000

21/10/2011

Nguyễn Ngọc Anh Cường ủng hộ QNA

100,000

21/10/2011

Nguyễn Hồng Loan ủng hộ QNA

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Quân đội

 

12/10/2011

Nguyễn Vũ Thanh Hương giúp MS 369

100,000

12/10/2011

Nguyễn Vũ Thanh Hương giúp MS 372

100,000

12/10/2011

Nguyễn Vũ Thanh Hương giúp MS 385

100,000

12/10/2011

Trương T Thanh Thúy giúp MS 383

200,000

12/10/2011

Vương T Nguyệt Quế ủng hộ QNA

200,000

13/10/2011

Nguyễn Sỹ Cường giúp MS 387

200,000

13/10/2011

Cháu Trần Lê Bảo Khanh giúp MS 387

100,000

13/10/2011

Trần Thu Hương giúp MS 387

200,000

13/10/2011

Trần Nguyễn Ngọc Trần giúp MS 387

250,000

13/10/2011

Đinh T Thục Nguyên giúp MS 387

100,000

14/10/2011

Phan Thanh Thúy giúp bà Nguyễn T Minh Thành

300,000

14/10/2011

Phan Thanh Thủy giúp MS 264

100,000

14/10/2011

Phan Thanh Thủy giúp MS 377

200,000

14/10/2011

Phan Thanh Thủy giúp MS 376

100,000

14/10/2011

Phan Thanh Thủy giúp MS 370

200,000

14/10/2011

Phan Thanh Thủy giúp MS 371

100,000

14/10/2011

Nguyễn Văn Tuấn giúp MS 388

500,000

14/10/2011

Lê Phương Thúy giúp MS 382

300,000

14/10/2011

Tô Đức Hải giúp MS 386

250,000

14/10/2011

Tô Đức Hải giúp MS 388

300,000

14/10/2011

Vũ T Liên giúp MS 383

300,000

14/10/2011

Trần Mạnh Trung giúp MS 387

100,000

17/10/2011

Nguyễn Hải Triều ủng hộ QNA

100,000

17/10/2011

Trần Đức Hùng giúp MS 390

500,000

17/10/2011

Nguyễn T Tân Bình giúp MS 383

100,000

17/10/2011

Nguyễn T Tân Bình giúp MS 385

100,000

17/10/2011

Nguyễn T Tân Bình giúp MS 388

100,000

17/10/2011

Nguyễn Dương Bình giúp MS 391

100,000

17/10/2011

Công ty TNHH XD và TM THiên Tân giúp MS 367

500,000

18/10/2011

Nguyễn T Minh Hoàng giúp MS 392

100,000

18/10/2011

Phạm T Hiền giúp MS 331

200,000

18/10/2011

Phạm T Hiền giúp MS 341