Nhà mạng phải tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Chỉ thị 16/CT-BTTTT yêu cầu các doanh nghiệp phải quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, và phải nâng cao chất lượng vùng phủ sóng.

Nhà mạng phải tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
Theo đó, Bộ TT&TT cho rằng trong những năm qua, thị trường dịch vụ viễn thông đã có bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, góp phần giúp thị trường viễn thông trở nên ngày càng cạnh tranh, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đa dạng với giá cả và chất lượng phù hợp, mang lại lợi ích cho người sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực, thời gian gần đây, nhất là từ khi các dịch vụ truyền tải dữ liệu trên nền di động băng rộng (3G) phát triển, thị trường dịch vụ viễn thông có những biến động, nảy sinh một số bất cập, chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sử dụng như các hiện tượng: gọi nhiều lần mới thiết lập được cuộc gọi, cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, âm thanh không ổn định, băng thông cho các dịch vụ dữ liệu bị hạn chế không theo đúng hợp đồng hoặc cam kết cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông.

Do đó, để tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông nói chung, dịch vụ thông tin di động và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng nói riêng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ra Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức phổ biến trong nội bộ doanh nghiệp về công tác quản lý chất lượng dịch vụ theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội dung của Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013.

Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới để đảm bảo và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ; rà soát, tối ưu hóa mạng lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã cam kết và công bố.

Các nhà mạng cũng phải nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, vùng cung cấp dịch vụ di động, đảm bảo tốc độ truy nhập tương ứng với các gói dịch vụ cung cấp ra thị trường. Nhà mạng cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị số liệu và phương tiện cho việc công khai vùng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Chỉ thị nhấn mạnh các nhà mạng cần đẩy mạnh công tác tự đo kiểm, tự kiểm tra, tự giám sát chất lượng dịch vụ, kịp thời phát hiện và nhanh chóng khắc phục những vấn đề tồn tại liên quan đến chất lượng dịch vụ.

Một quy định quan trọng khác tại Chỉ thị này là Bộ TT&TT bắt buộc các doanh nghiệp công khai tiêu chuẩn chất lượng tương ứng với các dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu các nhà mạng đưa điều khoản cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố vào trong hợp đồng cung cấp dịch vụ, bản thông tin điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông.

Bộ cũng nêu rõ việc tăng cường việc chăm sóc khách hàng, nhanh chóng khắc phục, giải quyết các vấn đề mà khách hàng phản ánh, khiếu nại về chất lượng dịch vụ và giá cước là nhiệm vụ cần phải làm của các nhà mạng.

Trong khi đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Viễn thông hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Cũng cũng phải tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông theo kế hoạch đã ban hành.

Cục Viễn thông cũng phải khẩn trương đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị đo kiểm chất lượng dịch vụ và tổ chức triển khai đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông theo kế hoạch đã ban hành; thực hiện đo kiểm đồng thời chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; công khai kết quả đo kiểm trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Cục Viễn thông; tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp.

Khôi Linh