Thứ bảy, 01/08/2020 - 06:25

3 ứng dụng nên tải về smartphone trong mùa dịch Covid-19

Dân trí

Handwashing, NCOVI, Bluezone là những ứng dụng có thể hỗ trợ người dùng bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trong mùa dịch Covid.

3 ứng dụng nên tải về smartphone trong mùa dịch Covid-19

Thư Quỳnh - Nam Thái