Thứ tư, 21/09/2016 - 17:01

Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng

Dân trí

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo không sử dụng một số hải sản sống tại tầng đáy tại vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa như ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá…

Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 1

Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 2

Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 3
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 4
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 5
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 6
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 7
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 8
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 9
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 10
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 11
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 12
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 13
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 14

Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 15

Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 16
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 17
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 18
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 19
Nhận diện hơn 150 hải sản tầng đáy miền Trung khuyến cáo không sử dụng - 20

Hồng Hải

Tin liên quan

Mới nhất