1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hải Phòng

Khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và nơi đông người

An Nhiên

(Dân trí) - Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP Hải Phòng bắt đầu thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người trên địa bàn thành phố.

Khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và nơi đông người - 1

Thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người trên địa bàn thành phố,

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 22/2 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền về việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

Công an thành phố được yêu cầu chỉ đạo Chốt trưởng các chốt kiểm soát phân công các thành viên làm nhiệm vụ kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE, đồng thời với kiểm soát khai báo y tế bằng giấy cho các ca trực để đảm bảo công tác kiểm soát khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn.

Khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và nơi đông người - 2

Duy trì thực hiện khai báo y tế một cách thường xuyên, liên tục; yêu cầu kịp thời khai báo bổ sung khi có biểu hiện các vấn đề về y tế.

Sở Y tế cần hướng dẫn các lực lượng làm công tác kiểm soát khai báo điện tử tại các chốt kiểm soát; thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị (biển hướng dẫn khai báo y tế, wifi miễn phí,…) để phục vụ việc khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND TP cũng giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai việc khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các địa điểm công cộng, đông người ra/vào để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Duy trì thực hiện khai báo y tế một cách thường xuyên, liên tục; yêu cầu kịp thời khai báo bổ sung khi có biểu hiện các vấn đề về y tế.