Thứ năm, 06/07/2017 - 19:16

Bộ trưởng Y tế yêu cầu quản lý chặt y tế tư nhân

Dân trí

Bộ Y tế chỉ ra các vi phạm điển hình tại nhiều cơ sở khám bệnh tư nhân, đặc biệt là các phòng khám như: mời bác sỹ người nước ngoài hành nghề khi chưa có chứng chỉ hành nghề; hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép; sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chưa dược phép lưu hành tại Việt Nam…

Các sai phạm về quảng cáo quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép; không công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc có niêm yết giá nhưng thu phí cao hơn giá đà niêm yết; việc lưu đơn thuốc, hồ sơ bệnh án chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ trưởng kiểm tra hoạt động tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng kiểm tra hoạt động tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trước nhiều vấn đề còn tồn tại của y tế tư nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ra chỉ thị, yêu cầu tăng cường công tác quán lý Nhà nước về y tế, chấn chỉnh các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tăng cường quản lý người hành nghề thông qua việc đăng ký hành nghề, bảo đảm tất cả người hành nghề phải được cấp chứng chỉ hành nghề và hành nghề đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

Bên cạnh đó, các Sở Y tế cần đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đà được cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại các cơ sở này để người dân tiện tìm hiểu thông tin trước khi khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sớ khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ sở (nếu có). Đặc biệt, cần công khai về giá dịch vụ khám chữa bệnh; công khai danh sách, văn bằng, phạm vi hoạt động chuyên môn của người phụ trách, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

Về việc giám sát, các Sở Y tế cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, xứ lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đó thường xuyên kiểm tra về nội dung, biển hiệu quảng cáo, người hành nghề hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, việc thực hiện các quy chế chuyên môn.

Trong trường hợp phát hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, không bao che sai phạm, thực hiện xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, kết hợp với các hình thức phạt bổ sung như tước chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, tước giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật.

Việc xử phạt, tước giấy phép, đình chỉ hoạt động... cần được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có vi phạm pháp luật về y tế, tính chất, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhân dân biết nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.

Hồng Hải

Mới nhất