Thứ ba, 08/01/2019 - 07:43

Câu chuyện giao thông

Vì sao nên tránh xe công-ten-nơ?

Dân trí

Những chiếc công-ten-nơ này đang chạy làn ngoài cùng bên trái, không phương tiện nào dám chen lấn, tuy nhiên chỉ một phút sao nhãng không duy trì đủ khoảng cách đủ an toàn, tài xế chiếc xe này đã tự mình gây hoạ. Rất may sự bất cẩn này không làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác xung quanh. Thêm một ví dụ để tự nhắc mình; Đừng bao giờ có ý định tranh làn với xe công-ten-nơ...

Vì sao nên tránh xe công-ten-nơ?

Như Phúc
Nguồn UB An toàn Giao thông QG