Tính năng cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn trên ô tô hoạt động thế nào?

(Dân trí) - Hệ thống cảnh báo điểm mù sử dụng radar, cảm biến để phát hiện khi có phương tiện khác rơi vào khu vực đuôi và hông xe, trong khi tính năng hỗ trợ giữ làn giúp cảnh báo và hỗ trợ đánh lái an toàn.

Tìm hiểu tính năng cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn trên ô tô