Thứ năm, 16/01/2014 - 13:01

Hướng dẫn sử dụng SYNC trên Ford Fiesta mới và Focus (P.2)

Dân trí

Nếu như ở phần trước, người lái có thể tải các số liên lạc có sẵn trong danh bạ để sử dụng với SYNC trên Ford Fiesta mới và Focus. Còn đối với các trường hợp không lưu giữ sẵn, bạn có thể thực hiện gọi trực tiếp bằng cách thức như sau…

Các đoạn clip sau đây sẽ miêu tả một cách đơn giản nhất về cách sử dụng điện thoại rảnh tay với hệ thống SYNC trên Focus và Fiesta mới.


Gọi đến một số điện thoại không có sẵn trong danh bạ


Cách nhận và từ chối cuộc gọi


Các câu lệnh có trong SYNC trên Focus và Fiesta mới:

BLUETOOTH AUDIO

Nhạc trực tuyến lưu trữ trong máy điện thoại ghép cặp

CALL

Gọi cho ai đó trong danh bạ điện thoại đã tải về của bạn.

HELP

Nghe những câu lệnh mà bạn có thể sử dụng trong tình huống hiện tại

LINE IN/AUDIO IN

Nói câu lệnh này một lần khi bạn lựa chọn thiết bị cắm vào dây cáp nguồn ngoại vi. Nói lại để bắt đầu bật nhạc trong thiết bị đó.

PHONE

Cho phép bạn truy cập vào phần cài đặt điện thoại và sử dụng điện thoại đã được kết nối.

PLAY

Bật nhạc lưu trữ trong điện thoại ghép cặp

PLAY ALL

Bật tất cả bản nhạc theo thứ tự

READ MESSAGE

Nghe tin nhắn văn bản gửi đến gần đây nhất

SEND TEXT MESSAGE

Gửi một tin nhắn văn bản

SYNC

Dẫn tới menu chính

USB

Sử dụng USB đã được kết nối

 Như Phúc

Tâm lí đợi chờ