Chùm ảnh:

Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục

(Dân trí) - Cánh gió sau được xem như bộ phận không thể thiếu của các xe thể thao, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc chỉ cần có nó là mọi chiếc xe đều trở thành ô tô thể thao. Dưới đây là những minh chứng:

 

Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 1


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 2


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 3


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 4


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 5


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 6


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 7


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 8


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 9


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 10


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 11


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 12


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 13


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 14


Cánh gió sau và những ý tưởng kỳ cục - 15


Nhật Minh

Theo Oddee