Câu chuyện giao thông

Cái kết của việc vừa đi xe máy vừa xem điện thoại

(Dân trí) - Người phụ nữ bận quần áo chống nắng kín mít nhưng vẫn cố vừa đi xe máy vừa... tranh thủ xem điện thoại và hậu quả là cả người lẫn xe ngã ra đường vì tông phải ôtô đi trước giữa lúc có một chiếc xe máy từ phía sau lao lên...

Cái kết của việc vừa đi xe máy vừa xem điện thoại

Nguồn: UB An toàn Giao thông QG

Cái kết của việc vừa đi xe máy vừa xem điện thoại - 1
Cái kết của việc vừa đi xe máy vừa xem điện thoại - 2
Cái kết của việc vừa đi xe máy vừa xem điện thoại - 3