An Giang:

Phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường

Dân trí Có thể nói, ngành thủy sản An Giang có một năm thuận lợi khi sản lượng, chất lượng sản phẩm đều đạt yêu cầu, trong đó ngành cá tra chiếm ưu thế vượt trội. Năm 2019, An Giang tiếp tục phát triển ngành cá tra theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ; Sản xuất đi liền với bảo vệ môi trường, phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững.

Ngành cá tra phát triển ổn định

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản An Giang, diện tích nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh (tính đến 9/2018) hơn 1.200ha (bằng 122,86%) so cùng kỳ năm 2017. Ước diện tích nuôi cá tra được thu hoạch năm 2018 là 1.138 ha (bằng 113,61%), sản lượng cá tra 346 ngàn tấn (bằng 120,33%) so cùng kỳ năm 2017.

Điều đáng chú ý là diện tích nuôi cá tra đạt tiêu chuẩn 408,7ha, trong đó tiêu chuẩn ASC là 101,66ha, tiêu chuẩn Global Gap 21,91ha, diện tích ao nuôi đạt theo chứng nhận VietGap đạt 285,13ha.

Năm qua, dù ngành cá tra có nhiều biến động, tuy nhiên diện tích và sản lượng cá tra của tỉnh An Giang vẫn giữ ổn định và có phần tăng sản lượng và diện tích so với cùng kỳ 2017
Năm qua, dù ngành cá tra có nhiều biến động, tuy nhiên diện tích và sản lượng cá tra của tỉnh An Giang vẫn giữ ổn định và có phần tăng sản lượng và diện tích so với cùng kỳ 2017

Diện tích sản xuất giống cá tra cũng tăng so với năm 2017, tính đến 9/2018 toàn tỉnh có 735 ha (bằng 128,54%); Số lượng con giống cá tra sản xuất là 1,4 tỷ con (bằng 124,75%) so cùng kỳ năm 2017. Diện tích sản xuất giống cá tra năm 2018 ước đạt 918 ha (128,38 %), ước sản lượng con giống cá tra sản xuất năm 2018 đạt khoảng 2,1 tỷ con (bằng 119,85%) so cùng kỳ năm 2017.

Về sản lượng xuất khẩu cá tra 9 tháng đầu năm 2018 lượng đạt hơn 88.788 tấn, kim ngạch xuất khẩu 213,4 triệu USD so kế hoạch năm đạt 79%. Tình hình xuất khẩu cá tra bình quân vẫn đạt 10.000 tấn/tháng (bằng 97,47%) nhưng kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng đến 23,99% so cùng kỳ năm 2017.

Năm nay thị trường xuất khẩu cá tra có nhiều biến động, tuy nhiên các DN xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì các thị trường vốn có, mặt khác chủ động tìm kiếm những thị trường mới, nhờ đó góp phần làm tăng thị trường xuất khẩu cá tra. Tính đến nay, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản tỉnh An Giang xuất qua 80 nước, trong đó 31 nước Châu Á, 16 nước Châu Mỹ, 20 nước Châu Âu, 8 nước Châu Phi và 4 nước châu Đại Dương, trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường có sản lượng chiếm tỷ trong cao nhất.

Tính đến 9/2018 sản lượng xuất khẩu cá tra đạt hơn 88.788 tấn, kim ngạch xuất khẩu 213,4 triệu USD.
Tính đến 9/2018 sản lượng xuất khẩu cá tra đạt hơn 88.788 tấn, kim ngạch xuất khẩu 213,4 triệu USD.

Theo ngành nông nghiệp An Giang, cho biết, với những tín hiệu thị trường lạc quan về ngành cá tra trong thời gian qua người nuôi cá tra rất phấn khởi. Tuy nhiên tỉnh An Giang vẫn định hướng phát triển nuôi cá tra phải theo quy hoạch, chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như nuôi phải có liên kết để đảm bảo đầu ra ổn định.

Ngoài ra, tiếp tục công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống, cơ sở nuôi thủy sản nhằm từng bước nâng cao ý thức của các cơ sở trong việc đảm bảo điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm sản xuất góp phần nâng cao chất lượng giống, chất lượng nuôi thương phẩm phục vụ cho việc chế biến sản phẩm thủy sản.

Phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững

Sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cá tra, nông dân tiếp cận được thông tin về thị trường thông qua kênh dự báo thị trường của doanh nghiệp về giá cả, chủng loại sản phẩm, nhu cầu, xu hướng tiêu thụ, biến động thị trường, yêu cầu chất lượng sản phẩm để kịp thời cung cấp cho doanh nghiệp và người sản xuất.

Thực hiện tập huấn hướng dẫn quy trình nuôi cá tra thương phẩm theo các tiêu chuẩn chất lượng, chất lượng GlobalGAP, ASC, VietGAP, sử dụng con giống cá tra từ hệ thống cung cấp giống 3 cấp đảm bảo cung cấp cá tra nguyên liệu chất lượng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng theo yêu cầu các nước nhập khẩu từng bước nâng cao giá trị sản phẩm cá tra xuất khẩu trên thị trường thế giới.

Để nâng cao chất lượng cá tra hơn nữa, ngành nông nghiệp An Giang chú tâm vào việc quản lý chặt chẽ khâu sản xuất con giống
Để nâng cao chất lượng cá tra hơn nữa, ngành nông nghiệp An Giang chú tâm vào việc quản lý chặt chẽ khâu sản xuất con giống

Vận động các doanh nghiệp chế biến thủy sản thành lập chuỗi cung ứng sản xuất sản phẩm cá tra gắn kết từ sản xuất giống đến chế biến xuất khẩu, các công đoạn đều phải được đào tạo huấn luyện nuôi an toàn và chất lượng, quản lý sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện đồng bộ và gắn kết các khâu trong chuỗi sản xuất đảm bảo chất lượng từ khâu sản xuất giống đến sản phẩm chế biến xuất khẩu.

Hỗ trợ các vùng nuôi của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu chứng nhận nuôi an toàn theo các tiêu chuẩn chất lượng, gắn kết với các hộ nuôi thủy sản theo hình thức chuỗi liên kết nhằm từng bước tăng diện tích nuôi thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn của tỉnh đồng thời ổn định sản xuất góp phần phát triển thủy sản tỉnh An Giang bền vững.

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, An Giang tiếp tục phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ cao vào trong nuôi trồng và chế biến.
Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, An Giang tiếp tục phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ cao vào trong nuôi trồng và chế biến.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp An Giang cũng cho rằng, để phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững cần có những giải pháp về ứng dụng công nghệ cao trong đó công tác đào tạo nguồn nhân lực nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho cán bộ và nông dân trong tỉnh, tổ chức tham quan học tập ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Phát triển tăng diện tích nuôi cá tra áp dụng các tiêu chuẩn an toàn chất lượng tăng giá trị sản phẩm cá tra đáp ứng ngày càng tăng theo yêu cầu thị trường của các nước nhập khẩu cá tra.

Phối hợp với các Viện, trường Đại học nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến lãnh vực môi trường, dịch bệnh trên cơ sở tiếp nhận các kết quả nghiên cứu phổ biến cho nông dân nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo được lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

An Giang là tỉnh được Bộ NN và PTNT triển khai Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu long“. Tính đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể An Giang đã thành lập được 2 chi hội sản xuất giống cá tra gồm: Chi hội sản xuất giống AFA với 22 hội viên tham gia, tổng diện tích ương nuôi giống là 69,12 ha; Chi hội sản xuất cá giống huyện Châu Phú với tổng số 16 hội viên, tổng diện tích tham gia 31,8 ha. Năng lực cung cấp khoảng 800 triệu con giống/năm.

Hiện tại tỉnh An Giang đã xây dựng được 4 chuỗi liên kết với Viện II là đơn vị cung cấp cá bố mẹ; Trung tâm Giống thủy sản An Giang là đơn vị cung cấp cá bột liên kết với đơn vị ương giống (2 chi hội sản xuất giống) và đơn vị bao tiêu cá giống (Công ty Agifish, công ty IDI, công ty phát triển Lộc Kim Chi).

Nhằm triển khai thực hiện đề án giống cá tra 3 cấp 25/9/2018 UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt vùng nuôi thủy sản tập trung tham gia theo Quyết định số 2353 phê duyệt “Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đến 2020 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguyễn Hành

MỚI NHẤT
Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện hơn 1.000 tỷ đồng
Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện hơn 1.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 8/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 03:35

Dân khiếp đảm sống giữa những đống rác bốc mùi
Dân khiếp đảm sống giữa những đống rác bốc mùi

(Dân trí) - 3 tháng qua, quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) ngập trong rác. Rác thải sinh hoạt bủa vây khắp nơi gây ô nhiễm khiến người dân khiếp đảm và bức xúc.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 05:00

Giảm ô nhiễm môi trường: Dân mong cán bộ đừng "hô khẩu hiệu"
Giảm ô nhiễm môi trường: Dân mong cán bộ đừng "hô khẩu hiệu"

(Dân trí) - “Thời gian nào, bao lâu để làm giảm hoặc chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay? Với người dân, người ta mong mỏi không ở khẩu hiệu, ở văn bản nữa mà cần hành động cụ thể của các cấp”, đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn.

Thứ sáu, 07/12/2018 - 09:12

Đoàn xe "rình" đổ xỉ thải Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 vào nhà dân
Đoàn xe "rình" đổ xỉ thải Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 vào nhà dân

(Dân trí) - TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang xem xét, thống kê cụ thể số lượng xỉ thải Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đổ ra môi trường để tiến hành xử phạt theo quy định.

Thứ năm, 06/12/2018 - 11:02

Hội An sẽ ngập rác nếu không đầu tư nhà máy xử lý
Hội An sẽ ngập rác nếu không đầu tư nhà máy xử lý

(Dân trí) - Trong 10 năm qua, Hội An từng bước xây dựng thành công hình ảnh một trung tâm du lịch thanh bình, an toàn, sạch đẹp… đó là nhờ sự quyết liệt của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của tỉnh và Trung ương; đặc biệt là sự giúp đỡ của JICA và một số tổ chức khác của Nhật Bản.

Thứ tư, 05/12/2018 - 04:11

Quảng Bình: Dừng hoạt động hai trạm trộn nhựa đường “hành” dân
Quảng Bình: Dừng hoạt động hai trạm trộn nhựa đường “hành” dân

(Dân trí) - Ngày 5/12, ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa yêu cầu chủ hai trạm trộn nhựa đường đóng tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh dừng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường cho người dân.

Thứ tư, 05/12/2018 - 09:27

Thả an toàn cá thể vích 14 kg về môi trường biển
Thả an toàn cá thể vích 14 kg về môi trường biển

(Dân trí) - Một cá thể vích nặng 14 kg dính lưới ngư dân vừa được cơ quan chức năng thả trở lại môi trường tự nhiên.

Thứ hai, 03/12/2018 - 05:35

Người dân TPHCM không phân loại rác thải có thể bị phạt tới 20 triệu đồng?
Người dân TPHCM không phân loại rác thải có thể bị phạt tới 20 triệu đồng?

(Dân trí) - Làm sao để việc xử phạt số tiền lên tới 15-20 triệu đồng hành vi không phân loại rác tại nguồn thuyết phục và mang tính răn đe? Không phải người dân nào cũng có tiền đóng phạt. Trường hợp người dân không đóng phạt thì giải quyết như thế nào để đảm bảo chế tài được thực thi? Đó vẫn còn là một câu hỏi khó trả lời.

Thứ hai, 03/12/2018 - 05:05

Rùa biển suýt chết vì "ngộ độc" đủ loại rác thải
Rùa biển suýt chết vì "ngộ độc" đủ loại rác thải

(Dân trí) - Các bác sĩ Bệnh viện Gia Đình (TP Đà Nẵng) đã nội soi cứu sống một ca bệnh đặc biệt - đó là cá thể rùa biển bị nhiều dị vật làm tổn thương đường tiêu hóa.

Thứ hai, 03/12/2018 - 04:16

Tổng cục Môi trường lên tiếng về việc bổ nhiệm nhân sự
Tổng cục Môi trường lên tiếng về việc bổ nhiệm nhân sự

(Dân trí) - Sáng 3/12, đại diện Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã lên tiếng xung quanh việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, xếp ngạch Chuyên viên chính đối với ông Lê Hồng Dương - Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và Công nghệ môi trường đang gây băn khoăn dư luận.

Thứ hai, 03/12/2018 - 01:50

Đồng Nai hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng vụ cá bè chết trên sông La Ngà
Đồng Nai hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng vụ cá bè chết trên sông La Ngà

(Dân trí) - Sau hơn nửa năm xảy ra vụ việc hàng ngàn tấn cá bè bị chết, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

Thứ năm, 29/11/2018 - 05:58

Vụ chôn 15.000 m3 chất thải tại Bình Chánh có dấu hiệu hình sự
Vụ chôn 15.000 m3 chất thải tại Bình Chánh có dấu hiệu hình sự

(Dân trí) - Theo Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM, vụ việc có tính chất phức tạp do đối tượng và phạm vi liên quan đến 4 tỉnh, thành. Sở kiến nghị UBND TP xem xét, giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

Thứ tư, 28/11/2018 - 02:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Giao vọoc chà vá chân nâu cho Thảo cầm viên Sài Gòn cứu hộ
Giao vọoc chà vá chân nâu cho Thảo cầm viên Sài Gòn cứu hộ

(Dân trí) - Ngày 26/11, Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa chuyển giao một cá thể Voọc Chà vá chân nâu còn non, bị lạc mẹ cho trung tâm cứu hộ của Thảo cầm viên Sài Gòn ở TPHCM để cá thể động vật quý hiếm này được cứu hộ, chăm sóc, đảm bảo sự sống.

Thứ hai, 26/11/2018 - 07:26

Sẽ thí điểm chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ cac-bon của rừng
Sẽ thí điểm chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ cac-bon của rừng

(Dân trí) - Chiều 22/11, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và TT-Huế phối hợp với Dự án Trường Sơn xanh do USAID tài trợ đã tiến hành buổi họp bàn về thí điểm chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ cac-bon của rừng (C-PFES) tại 2 địa phương Quảng Nam và TT-Huế.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 06:55

Hàng trăm hộ dân dùng nước nhiễm phèn "vàng như nghệ"
Hàng trăm hộ dân dùng nước nhiễm phèn "vàng như nghệ"

(Dân trí) - Nguồn nước sinh hoạt từ nước giếng khoan của hơn 300 hộ dân xã Đức Hiệp (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) nhiễm phèn "vàng như nghệ".

Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:43

Bộ TN-MT hướng dẫn quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện
Bộ TN-MT hướng dẫn quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện

(Dân trí) - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về vấn đề tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có hướng dẫn chung gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:32

Hồ thủy lợi Phú Ninh khô cạn giữa mùa mưa
Hồ thủy lợi Phú Ninh khô cạn giữa mùa mưa

(Dân trí) - Nếu như mùa mưa năm 2017, hồ thủy lợi Phú Ninh phải xả đến 150 triệu mét khối nước để bảo vệ an toàn đập thì năm nay, dù đang giữa mùa mưa nhưng lượng nước trong hồ thiếu hụt đến gần 6m nước mới đến mức dâng bình thường.

Thứ năm, 22/11/2018 - 05:17

Cục Cảnh sát Môi trường vào cuộc vụ trại heo “khủng” ở đầu nguồn nước sạch
Cục Cảnh sát Môi trường vào cuộc vụ trại heo “khủng” ở đầu nguồn nước sạch

(Dân trí) - Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an đã làm việc với địa phương để làm rõ một số sai phạm trong dự án xây dựng trại heo “khủng” bên hồ Trị An, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Thứ năm, 22/11/2018 - 09:38

Cộng đồng mạng “lùng sục” người đàn ông lái ô tô vứt hàng chục bao rác ra đường
Cộng đồng mạng “lùng sục” người đàn ông lái ô tô vứt hàng chục bao rác ra đường

(Dân trí) - Cộng đồng mạng tại khu vực Hà Tĩnh đang hết sức phẫn nộ, sục sôi tìm kiếm người đàn ông điều khiển ô tô thản nhiên dừng xe vứt từng bao rác xuống lề đường ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Thứ tư, 21/11/2018 - 01:06

Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại “made in Việt Nam” đầu tiên của Giáo sư 81 tuổi
Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại “made in Việt Nam” đầu tiên của Giáo sư 81 tuổi

(Dân trí) - "Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại" là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học công nghệ do Bộ KH-CN&MT giao cho GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng chủ trì, 2 cán bộ khoa học tham gia chính là PGS.TS Vũ Công Hòe và PGS.TS Nguyễn Bá Toại. Đề tài được thực hiện trong 2 năm 2003 - 2004, với tổng kinh phí là 700 triệu đồng.

Thứ tư, 21/11/2018 - 07:37

Công an làm việc với thanh niên khoe ảnh giết khỉ hoang dã trên Facebook
Công an làm việc với thanh niên khoe ảnh giết khỉ hoang dã trên Facebook

(Dân trí) - Khoe ảnh giết khỉ hoang dã lên mạng xã hội Facebook, một nam thanh niên bị công an mời lên làm việc.

Thứ hai, 19/11/2018 - 01:50

Dân khốn khổ vì khu xử lý liên hợp rác thải sắp quá tải, gây ô nhiễm
Dân khốn khổ vì khu xử lý liên hợp rác thải sắp quá tải, gây ô nhiễm

(Dân trí) - Khoảng 20 năm qua, người dân làng Man phải “gồng” mình gánh chịu với ô nhiễm từ khu liên hiệp xử lý rác thải của thành phố Nam Định. Bãi rác gần như đã quá tải, người dân đã phải chặn xe rác vào trong với mong muốn chính quyền sớm giải quyết ô nhiễm và di dời bãi tập kết rác này đi nơi khác.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:37

Giải cứu cá thể gấu chó 16 năm tuổi bị nuôi nhốt tại Lâm Đồng
Giải cứu cá thể gấu chó 16 năm tuổi bị nuôi nhốt tại Lâm Đồng

(Dân trí) - Một cá thể gấu chó 16 năm tuổi được nuôi nhốt tại một khu du lịch, đã được giải cứu để trở về với thiên nhiên.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 02:00

Phủ sóng nước sạch về nông thôn Hưng Yên
Phủ sóng nước sạch về nông thôn Hưng Yên

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở NN - PTNT tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 31 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý 37 nhà máy sản xuất nước sạch, cấp cho 45 hệ thống cấp nước tập trung. Các hệ thống cấp nước tập trung này đã được quy hoạch cấp nước cho 161 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Theo tốc độ và lộ trình hiện nay, đến năm 2020, việc “phủ sóng” mạng lưới cấp nước sạch cho 100% người dân toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 10:55