Thứ ba, 22/11/2016 - 06:02

Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với công chức

Hội thảo quốc tế "Chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng thang bảng lương và thực hiện cơ chế trả lương theo vị trí việc làm" được tổ chức tại Bộ Nội vụ hôm 21/11.

Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với công chức

Đời sống công chức chưa bảo đảm được cuộc sống do lương thấp nên hiệu quả công việc chưa cao, còn nhũng nhiễu. Cơ chế đánh giá hàng năm còn cào bằng cần phải đổi mới bằng việc xây dựng định mức việc làm, mức lương phù hợp từng vùng miền, phụ cấp khu vực.

Theo ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: "Vấn đề tiền lương ở Việt Nam không hề đơn giản. Nếu không hệ thống lại thì không thể xử lý những vấn đề tồn tại".

Theo VTV.VN