Viên chức tuyển dụng phải có chứng chỉ quản lý Nhà nước?

Tháng 3/2013, bà Phan Thị Hậu (Gia Lai) có quyết định trúng tuyển viên chức, ngạch Bảo tàng viên của đợt tuyển dụng viên chức năm 2012 (khi nộp hồ sơ tuyển dụng có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ, văn bằng theo thông báo tuyển dụng).

Theo Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV, bà Hậu được bổ nhiệm vào chức danh Di sản viên hạng III và hàng năm luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan bà Hậu thông báo những ai thiếu chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước mà đến ngày 31/12/2020 không bổ sung thì sẽ bị rút quyết định tuyển dụng.

Tuy nhiên theo Thông tư số 09/2015/TTLT-BVHTTDL quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa thì Điều 5 yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Di sản viên hạng III không có chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước.

Bà Hậu hỏi, thông báo của cơ quan về việc không có chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước sẽ bị rút quyết định tuyển dụng là có đúng theo quy định không? Bà Hậu đang mang thai đến tháng 10 thì sinh con, nếu không có lớp đào tạo nào để bà kịp hoàn thành khóa học bổ sung chứng chỉ thì sẽ được giải quyết như thế nào ?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp bà Phan Thị Hậu đã được tuyển dụng vào viên chức và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Di sản viên hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV, được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III theo quy định thì bà thuộc trường hợp không phải khắc phục theo Hướng dẫn 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

Nếu bà Hậu chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III thì bà phải hoàn thiện để khắc phục theo Hướng dẫn 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

Tin liên quan
Đang được quan tâm