Viên chức biệt phái có được hưởng phụ cấp khu vực?

Viên chức biệt phái được bảo đảm tiền lương, nếu công tác tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ...

Ông Hoàng Văn (Hà Nội) là viên chức công tác tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường được 5 năm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc có trụ sở tại số 122 đường Điện Biên, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La có quy định mức hỗ trợ phụ cấp khu vực là 0,5 đối với các địa phương trong vùng miền núi nên khi ông Văn làm tại Đài thì được hưởng phụ cấp khu vực là 0,5.

Ông Văn có Quyết định biệt phái về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thời hạn biệt phái là 3 năm. Trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn đóng tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hiện ông vẫn được đơn vị cũ là Đài trả lương, tuy nhiên các khoản phụ cấp khác đều không có (trong đó không có phụ cấp khu vực).

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Luật Viên chức 2010 quy định: "Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức".

Khoản 5, Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: "Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức".

Ông Văn hỏi, khi ông biệt phái về Tổng cục Khí tượng Thủy văn thì ông có được hưởng phụ cấp khu vực nữa hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định thì viên chức biệt phái được hưởng các quyền, lợi ích quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức (năm 2010). Theo đó, viên chức biệt phái được bảo đảm tiền lương, nếu công tác tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ…

Do đó, viên chức biệt phái đến công tác tại những nơi không được xác định là miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định (bao gồm cả hỗ trợ phụ cấp khu vực).