1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Về việc điều chỉnh chức danh nghề trong sổ BHXH

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam làm chế độ hưu trí cho một số công nhân về nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tổng số có 7 người lao động được về, trong đó 2 trường hợp giải quyết tháng 12/2015 (đợt 1) và 5 trường hợp quyết định nghỉ đợt 2 tháng 6/2016.

Liên đoàn đã làm việc với BHXH tỉnh Vĩnh Long nhưng không được giải quyết với lý do trong sổ BHXH các các công nhân này ghi chức danh nghề nghiệp là công nhân khoan, không đúng với chức danh vận hành máy khoan địa chất trong danh mục nghề nặng nhọc độc hại và nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Do ghi sai chức danh nghề nghiệp nên Liên đoàn đã làm Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh từ tháng 6/2016, nhưng đến nay chưa nhận được giải đáp.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phùng Văn Cường, cán bộ của Liên đoàn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết chế độ cho số lao động này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã có Công văn số 400/CV/TNNMN-VP ngày 1/6/2016 hỏi về việc xin điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong sổ bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao Cục An toàn lao động liên hệ, gửi biểu mẫu tổng hợp bằng email và hướng dẫn trực tiếp bằng điện thoại cho cán bộ tổng hợp của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Liên đoàn đã tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho Cục An toàn lao động vào tháng 9/2016. Cục An toàn lao động đã rà soát hồ sơ, soạn thảo công văn trả lời gửi xin ý kiến Vụ Bảo hiểm xã hội và Vụ Lao động - Tiền lương và đang làm thủ tục trình Lãnh đạo Bộ ký công văn điều chỉnh.

Theo Chinhphu.vn