1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghỉ chờ bố trí công việc có được đóng BHXH?

Ông Lê Hoàng Nghĩa (TP.HCM) là thuyền viên trên tàu biển, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 1 công ty vận tải biển. Công ty có quy định không đóng BHXH cho thuyền viên trong thời gian nghỉ chờ bố trí công việc từ 4 tháng trở lên.

Người lao động có phải đóng BHXH bắt buộc sau... Làm hợp đồng ở xã có tham gia BHXH bắt... Đã đóng BHXH bắt buộc, công chức có được miễn... Mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc Gần hết tuổi lao động, có nên tham gia BHXH...

Theo công ước hàng hải, thuyền viên không được công tác liên tục trên tàu quá 12 tháng. Do vậy, sau khi làm việc trên tàu 12 tháng, ông Nghĩa được nghỉ một khoảng thời gian để chờ công ty bố trí công việc tiếp. Khoảng thời gian chờ việc ông không được công ty trả lương.

Ông Nghĩa hỏi, công ty thực hiện như nêu trên có vi phạm quy định không? Trường hợp ông chờ việc trên 3 tháng do công ty không bố trí, sắp xếp được công việc mà khoảng thời gian này công ty không đóng BHXH cho ông thì có vi phạm không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Luật BHXH 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Thực hiện quy định trên, trường hợp ông Nghĩa là thuyền viên trên tàu, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tuy nhiên theo công ước hàng hải thì thuyền viên không được công tác liên tục trên tàu quá 12 tháng, vì vậy sau khi làm việc trên tàu 12 tháng sẽ được nghỉ một thời gian để chờ công ty bố trí công việc tiếp, trong khoảng thời gian chờ việc công ty không trả lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Chinhphu.vn