Tuyên dương 10 công nhân, viên chức, lao động tiên tiến xuất sắc

(Dân trí) - Đại hội sẽ tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất và lựa chọn 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

Tuyên dương 10 công nhân, viên chức, lao động tiên tiến xuất sắc - 1

Đây là thông tin do ông Nguyễn Văn Toản, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng LĐLĐ VN) công bố tại cuộc giao ban báo chí quý 3/2020, do Tổng LĐLĐ VN tổ chức chiều 22/9 tại Hà Nội.

Theo đó, từ 28/9 tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ VN sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Đại hội dự kiến có 464 đại biểu tham dự, gồm 100 tập thể và 364 đại biểu. Về 100 tập thể dự đại hội, gồm: 56 tập thể là công đoàn cơ sở, 31 tập thể là liên đoàn lao động huyện và tương đương, 13 tập thể là liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tương đương.

Bên cạnh đó, 364 cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội, gồm: Đại biểu là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công tác có 78 người; đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 31 người.

Định hướng đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025, Tổng LĐLĐ VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động với trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo khả thi và hiệu quả…

Đồng thời, Tổng LĐLĐ VN sẽ đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay…

Một số kết quả nổi bật phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020

Tổng số sáng kiến, giải pháp kỹ thuật: 1.044.973 sáng kiến; tổng giá trị làm lợi: 198.690 tỷ đồng.

Tổng số đề tại nghiên cứu khoa học: 74.959 đề tài; tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế: 331.299 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn đã trao tặng 4.462 Bằng Lao động sáng tạo với tổng giá trị làm lợi 48.691 tỷ đồng...