Thứ ba, 11/08/2020 - 06:00

Miễn phí công đoàn cho đoàn viên có thu nhập thấp hơn 1,49 triệu đồng/tháng

Dân trí

Tổng LĐLĐ VN vừa ban hành quyết định miễn đóng phí công đoàn tới đoàn viên gặp khó khăn do Covid-19. Thời gian từ nay tới hết tháng 12/2020.

Theo đó, Tổng LĐLĐ VN yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Cụ thể, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập này.

Miễn phí công đoàn cho đoàn viên có thu nhập thấp hơn 1,49 triệu đồng/tháng - 1

Đại diện Tổng LĐLĐ VN thăm công nhân tại Vĩnh Phúc đợt tháng 3/2020

Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng cho đến hết thời điểm 31/12/2020.

Được biết, mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng, Đây là động thái của Tổng LĐLĐ VN nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào tháng 3/2020, Tổng LĐLĐ VN cũng ban hành công văn lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 được lùi đến ngày 30/6/2020 cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cũng liên quan tới hỗ trợ của ngành công đoàn, cuối tháng 5/2020, Tổng LĐLĐ VN đã quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị gặp khó khăn dịch bệnh Covid-19 mức 500.000 đồng/người.

Đối tượng được nhận hỗ trợ là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn và không thuộc diện được nhận kinh phí từ Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hoàng Mạnh