1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giáo dục nghề nghiệp:

Tránh Covid-19, học sinh và sinh viên học trực tuyến không quá 5 giờ/ngày

(Dân trí) - Một ngày học trực tuyến không nên quá 5 giờ. Mỗi giờ học dài 45 phút, gồm: Từ 20 - 30 phút giảng dạy, còn lại là trao đổi, giải đáp thắc mắc, giao bài tập cho học sinh, sinh viên và nghỉ giải lao.

Đây là hướng dẫn vừa được Vụ Giáo dục Chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH) gửi tới các trường trung cấp, cao đẳng nhằm hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Vụ Giáo dục Chính quy khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp đầu tư, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến, hệ thống quản lý nội dung học tập bằng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở như Blackboard, Moodle, Canvas.

Với các trường chưa có các hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Chính quy đề nghị khẩn trương xây dựng, tổ chức đào tạo trực tuyến với những nội dung, môn học chung; nội dung, môn học lý thuyết bằng việc khai thác, ứng dụng triệt để các chương trình, ứng dụng hiện có trên Internet.

Để triển khai thực hiện được các chương trình, ứng dụng đào tạo trực tuyến nêu trên, Vụ Giáo dục Chính quy đề nghị các trường: Thành lập nhóm triển khai đào tạo trực tuyến với thành phần chính là cơ quan đào tạo và bộ phận công nghệ thông tin của trường; Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo trực tuyến trong đó xác định rõ các nội dung cần phải thực hiện như:

Đồng thời, các trường cần tăng cường đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị (phòng học trực tuyến, máy tính có trang bị camera, microphone; máy chụp ảnh, quay phim,….) cho các khoa chuyên môn và giáo viên giảng dạy trực tiếp (nếu có); xây dựng quy chế đào tạo trực tuyến, quy định rõ quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh sinh viên trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu;

Về thời gian giảng dạy trực tuyến, Vụ Giáo dục Chính quy quy định, gồm: Thời gian giảng dạy trực tiếp (có thể thực hiện trên Zoom Cloud Meeting hoặc Hangouts Meet) và thời gian giảng dạy gián tiếp bằng việc trao đổi, giải đáp thắc mắc và giao bài tập cho HSSV (có thể thực hiện trên Microsoft Teams hoặc trên Google Classroom) và được tính khối lượng giảng dạy như lớp học truyền thống.

Một ngày học trực tuyến không nên quá 5 giờ (45 phút/giờ), trong đó mỗi giờ học có tối thiểu từ 20 - 30 phút giảng dạy trực tuyến trực tiếp (trên Zoom Cloud Meeting hoặc Hangouts Meet), thời gian còn lại để trao đổi, giải đáp thắc mắc, giao bài tập cho HSSV (trên Microsoft Teams hoặc trên Google Classroom) và nghỉ giải lao.

Thời gian học tập và các hoạt động trong một ngày học trực tuyến có thể thực hiện linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường do hiệu trưởng quyết định.

Trường hợp việc truy cập internet của học sinh, sinh viên không ổn định thì không thực hiện giảng dạy trực tuyến trực tiếp (trên Zoom Cloud Meeting hoặc Hangouts Meet).

Giáo viên thực hiện giảng dạy trực tuyến gián tiếp bằng việc tải dữ liệu bài giảng (video, tài liệu giảng dạy, học tập, tham khảo.v.v..) lên các lớp học trực tuyến (Microsoft Teams hoặc trên Google Classroom) và giao nhiệm vụ cho HSSV thực hiện…

Nhiều chương trình đào tạo trực tuyến

Vụ Giáo dục Chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) gợi ý việc tập trung nghiên cứu, áp dụng một số chương trình, ứng dụng đã từng được một số trường áp dụng thành công, như:

- Chương trình Zoom Cloud Meeting của Zoom Video Communications, Inc (địa chỉ tại: https://www.zoom.us/);

- Chương trình Hangouts Meet của Google (địa chỉ: https://meet.google.com);

- Ứng dụng Microsoft Teams trong Chương trình Office 365 của Microsoft (địa chỉ: https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/teams);

- Chương trình Google Classroom là một dịch vụ web miễn phí của Google (địa chỉ: https://classroom.google.com);

Ngoài ra, trên Internet hiện nay còn nhiều các chương trình, ứng dụng khác như Skype của Microsoft, Meet now của Office, Gotomeeting của LogMeIn, TrueConf Online của TrueConf LLC.v.v… là các ứng dụng cũng có thể thực hiện tổ chức đào tạo trực tuyến.

 Hoàng Mạnh