TP.HCM phụ cấp tối đa 1 ti đồng cho người có tài năng đặc biệt

UBND TP.HCM vừa bàn hành Quyết định 17/2019 với chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt giai đoạn 2019 - 2022.

Điều 15 quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ của Quyết định 17/2019 nêu rõ về các chính sách này.

Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt có công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến, đổi mới kỹ thuật công nghệ, hoặc tác phẩm, cồng trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao (gọi tắc là công trình) từ cấp thành phố hoặc tương đương trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng ngân sách thành phố cho trả cho công trình đó, nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

TP.HCM phụ cấp tối đa 1 ti đồng cho người có tài năng đặc biệt - 1

Trường hợp tổng mức ngân sách thành phố đầu tư cho công trình đã được phê duyệt, cấp phép hoặc công nhận chính thức vượt quá 100 tỉ đồng thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng khuyến kích tối đa là 01 tỉ đồng/người/công trình.

Riêng người có tài năng đặc biệt thì căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký sẽ được hưởng mức khuyến khích tối đa 01 tỉ đồng/người.

Bên cạnh đó, người có tài năng đặc biệt còn hưởng hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được từ 30 - 50 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ này đã bao gồm tiền lương hàng tháng, các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có).

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, các hội đồng thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố đề xuất mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng để UBND phố xem xét, quyết định.

Người có tài năng đặc biệt còn được trợ cấp ban đầu (chỉ một  lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác.

Đồng thời, được hỗ trợ về nhà ở khi có khó khăn bằng việc bố trí nhà công vụ. Trường hợp không bố trí được nhà công vụ thì được xem xét, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà và số tiền hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/tháng.

Quyết định 17/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 15-7-2019.

Theo Trúc Phương/PLO.VN