TPHCM hỗ trợ cho hơn 560.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dân trí

TPHCM đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 560.000 người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 612 tỷ đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 của thành phố.

Theo báo cáo này, tính đến ngày 30/11, TPHCM đã giải quyết hỗ trợ cho 560.040 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đạt 100%) với tổng số tiền trên 612 tỷ đồng.

TPHCM hỗ trợ cho hơn 560.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 1
TPHCM hỗ trợ cho hơn 560.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong đó, TPHCM đã hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người/tháng cho 33.861 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, gần 124.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng.

Riêng nhóm hộ nghèo, cận nghèo, 111.136 người đã nhận được hỗ trợ mức 250.000 đồng/người/tháng với số tiền hơn 83 tỷ đồng.

TPHCM hỗ trợ cho hơn 560.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 2
Nhiều lao động tự do được hỗ trợ

Về người lao động, nhóm đối tượng có quy mô lớn nhất bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là những lao động tự do, không có hợp đồng lao động bị mất việc làm. Nhóm này đã có 186.167 người nhận hỗ trợ với số tiền hơn 186 tỷ đồng (1 triệu đồng/người/tháng).

Về nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương (ngừng việc, hoãn việc) do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, TPHCM giải quyết hỗ trợ cho 68.953 người với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

TPHCM hỗ trợ cho hơn 560.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 3
Bà con bán vé số được hỗ trợ từ rất sớm

Đối với đối tượng người bán lẻ xổ số lưu động, TPHCM đã giải quyết cho gần 34.000 người với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ giáo viên mầm non, bảo mẫu ngoài công lập, thành phố đã giải quyết cho 13.446 người; hỗ trợ 1.371 hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng).

Nam Thái - Xuân Hinh

Đáng quan tâm