1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tiêu chuẩn của giảng viên trường cao đẳng nghề

Ông Bùi Đức Lộc (Đồng Nai) có 23 năm làm giảng viên trường cao đẳng mỹ thuật. Ông đã có bằng CĐ sư phạm mỹ thuật, bằng ĐH mỹ thuật, thạc sĩ mỹ thuật.

Ông cũng có và có chứng chỉ giáo dục học đại học của trường cán bộ quản lý và giáo dục đào tạo.

Hiện nay nhà trường yêu cầu ông Lộc phải đi học chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ cao đẳng nghề. Ông Lộc hỏi, trường hợp của ông như nêu trên đã đạt chuẩn hay chưa? Ông có phải đi học thêm nữa không?
 

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007, Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013).

Theo quy định tại Điểm 1 Mục VI của Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT) các đối tượng đang giảng dạy cơ sở giáo dục đại học phải được học đầy đủ 10 tín chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu từ học phần 1 đến học phần 6 của chương trình bồi dưỡng này.

Trường hợp ông Bùi Đức Lộc đã tốt nghiệp cử nhân cao đẳng sư phạm mỹ thuật của Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM (năm 1991) và có chứng chỉ giáo dục học đại học do trường cán bộ quản lý và giáo dục đào tạo (năm 1998) vẫn phải được bồi dưỡng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

Do đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trường hợp của ông Bùi Đức Lộc chưa đủ chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng.