Tiền lương của lao động ngành du lịch giảm gần 18%

(Dân trí) - Tiền lương trung bình trong ngành du lịch Việt Nam giảm gần 18% do tác động của Covid-19. Trong đó, tiền lương của lao động nữ còn giảm tới gần 23%.

Tiền lương của lao động ngành du lịch giảm gần 18% - 1

Thu nhập lao động ngành du lịch giảm nhanh do Covid-19 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa thực hiện đánh giá về tác động của đại dịch Covid-19 đối với việc làm trong ngành du lịch ở châu Á và Thái Bình Dương.

Với những dữ liệu có được từ 5 quốc gia (Brunei Darussalam, Mông Cổ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam), báo cáo của ILO đã khẳng định mức tổn thất việc làm trong các ngành liên quan đến du lịch trong năm 2020 cao hơn gấp 4 lần so với các ngành khác.

Theo đó, gần một phần ba tổng số việc làm bị mất có liên quan đến ngành du lịch, trong đó ước tính chỉ riêng năm quốc gia kể trên đã mất 1,6 triệu việc làm liên quan đến du lịch. 

Tính cả rất nhiều việc làm liên quan gián tiếp liên quan đến ngành này, ước tính mức tổn thất việc làm thực tế liên quan đến ngành du lịch do đại dịch Covid-19 gây ra trong khu vực có lẽ còn cao hơn nhiều.

Ở Việt Nam, khảo sát của ILO cho thấy, hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tới ngành du lịch chủ yếu thể hiện ở khía cạnh giảm tiền lương và gia tăng tình trạng lao động phi chính thức.

Đặc biệt, tiền lương trung bình trong ngành du lịch ở Việt Nam đã giảm gần 18%, trong đó tiền lương của lao động nữ còn giảm tới xấp xỉ 23%. Dù số lao động phi chính thức trong ngành du lịch tăng 3% trong năm 2020, nhưng số lượng lao động chính thức giảm đến 11%.

Năm 2020, số giờ làm việc bị giảm trong ngành này dao động ở mức 4% ở Việt Nam, trong khi đó ở Philippines là tới 38%. Thêm vào đó, do việc làm chính thức trong ngành du lịch sụt giảm, tình trạng lao động chuyển dần sang khu vực phi chính thức ngày càng gia tăng.

Ngay cả khi mở cửa biên giới trở lại, dự báo lượng khách du lịch quốc tế trước mắt vẫn sẽ thấp. Vì vậy, chính phủ các nước có thế mạnh về du lịch có thể phải tìm cách đa dạng hóa kinh tế hơn nữa nhằm mục tiêu tạo thêm cơ hội việc làm mới trong những ngành không liên quan đến du lịch. 

Bà Chihoko Asada-Miyakawa, Giám đốc ILO Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, cho biết: "Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành du lịch tại châu Á và Thái Bình Dương không khác gì một thảm họa. Ngay cả với những quốc gia trong khu vực đặc biệt chú trọng tới việc tiêm chủng và thiết kế những chiến lược dần mở cửa biên giới trở lại, việc làm và thời giờ làm việc trong những ngành liên quan đến du lịch ở các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương trong năm tới có thể vẫn thấp hơn con số trước khủng hoảng".

Ở những nơi mà số lượng việc làm liên quan đến du lịch giảm khá ít, chất lượng của những công việc hiện có vẫn giảm rõ rệt. Lao động nữ dường như bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề do phụ nữ tham gia với số lượng ngày càng lớn hơn vào các công việc phục vụ ăn uống, là những công việc được trả lương thấp nhất trong ngành du lịch.

Tổn thất thời giờ làm việc trong ngành du lịch cao hơn nhiều so với con số ước tính cho các ngành khác, theo đó số giờ làm việc bị giảm cao hơn từ 2 đến 7 lần so với lao động trong các ngành không liên quan đến du lịch.