Tiền lương của lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp

Bà Dương Thị Thùy (TPHCM) hỏi: Tiền lương của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập được tính như thế nào? Do đơn vị tự thỏa thuận hay theo quy định nào của pháp luật?

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật” thì thuộc đối tượng áp dụng chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn nêu tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Bà Thùy hỏi, những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động nêu trong điều luật trên gồm những người nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Thùy hỏi như sau:

Điều 15 Bộ luật Lao động quy định, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Về nguyên tắc, thỏa thuận về tiền lương phải được hai bên thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về tiền lương.

Hiện nay, những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, bao gồm:

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, người lao động hợp đồng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gồm các đối tượng nêu trên) được trả lương theo thang, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (Bảng 3) hoặc bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ (Bảng 4) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; được tham gia, đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác như công chức, viên chức có cùng trình độ đào tạo hoặc, có cùng ngạch hoặc, chức danh nghề nghiệp đang cùng làm việc tại cơ quan, đơn vị; là đối tượng nêu tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn theo quy định Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Tại thời điểm này, Đề án cải cách chính sách tiền lương đã được báo cáo Bộ Chính trị và đã được trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII khai mạc vào ngày 7/5/2018.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Bài liên quan
Đang được quan tâm