Xếp lương khi có bằng thạc sĩ phù hợp nhu cầu tuyển dụng

Theo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (Hà Nội ), nộp hồ sơ thi tuyển công chức ngành Thuế ngày 10/2/2017. Do bà bảo vệ luận văn thạc sĩ vào ngày 19/1/2017 và ngày 12/6/2017, bà Phượng mới được nhận bằng thạc sĩ nên đến ngày 10/4/2018, bà đến cơ quan tuyển dụng hoàn thiện hồ sơ và bổ sung thêm bằng thạc sĩ.

Đến ngày 16/4/2018, bà Phượng nhận được quyết định tuyển dụng vào Tổng cục Thuế với ngạch văn thư lưu trữ, hưởng lương bậc 1 hệ số 2.34. Bà Phượng hỏi, trường hợp của bà được hưởng lương bậc 2 là hệ số 2,67 hay bậc 1 hệ số 2,34?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thị Bích Phượng như sau:

Điều 35 Luật Cán bộ, công chức quy định, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Theo Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển công chức; Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao giấy khai sinh; Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hoàn thiện hồ sơ trước khi ký quyết định tuyển dụng

Khoản 2 Điều 9 Thông tư này quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển.

Xếp lương theo trình độ đào tạo khi tuyển dụng

Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Phượng phản ánh, ngày 10/2/2017, bà Phượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức Tổng cục Thuế. Trước đó, ngày 18/1/2017, bà Phượng đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, nhưng vào thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức, do cơ sở đào tạo chưa trao bằng, nên trong hồ sơ dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ. Đến ngày 12/6/2017 bà Phượng mới được cấp bằng Thạc sĩ. Sau khi có thông báo trúng tuyển, ngày 10/4/2018, bà đến cơ quan tuyển dụng hoàn thiện hồ sơ và bổ sung bằng thạc sĩ trước khi cơ quan tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng.

Theo luật sư, để có căn cứ xếp lương theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, cần xác định rõ từ thời điểm bà Phượng có thông báo trúng tuyển công chức đến ngày nộp bằng thạc sĩ (10/4/2018), có trong thời hạn 30 ngày phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV hay không? Bằng thạc sĩ của bà Phượng có phù hợp với yêu cầu tuyển dụng công chức văn thư lưu trữ hay không?

Nếu bà Phượng hoàn thiện hồ sơ, nộp bằng Thạc sĩ trong thời hạn quy định, và Bằng thạc sĩ đã nộp phù hợp với yêu cầu tuyển dụng công chức văn thư lưu trữ, thì Bằng thạc sĩ đó được sử dụng làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương khi bổ nhiệm công chức. Theo đó, khi thực hiện chế dộ tập sự, do bà Phượng có bằng thạc sĩ nên được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch Văn thư (MS 02.007) ; Khi được bổ nhiệm công chức được hưởng 100 % mức lương bậc 2 của ngạch Văn thư (MS 02.007) hệ số 2,67.

Trường hợp hoàn thiện hồ sơ không đúng thời hạn quy định, bằng thạc sĩ đã nộp không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng công chức văn thư lưu trữ thì cơ quan tuyển dụng căn cứ vào bằng cử nhân đại học đã nộp trước khi dự tuyển để xếp lương. Khi thực hiện chế dộ tập sự, bà Phượng được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch Văn thư (MS 02.007). Khi được bổ nhiệm công chức được hưởng 100% mức lương bậc 1 của ngạch Văn thư (MS 02.007), hệ số 2,34.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Đang được quan tâm