Thứ tư, 21/09/2016 - 06:30

Thời gian tối đa được hưởng chế độ ốm đau

Vợ tôi đóng BHXH được 4 năm. Vợ tôi bị mắc bệnh ung thư, phải nghỉ việc điều trị từ tháng 1-9/2015 và đi làm lại vào 3 tháng cuối năm, có đóng BHXH. Từ tháng 1/2016 đến nay, vợ tôi lại phải nghỉ việc điều trị bệnh. Tôi xin hỏi, thời gian 9 tháng nghỉ việc của năm 2015 và những tháng nghỉ việc của năm 2016 vợ tôi được hưởng chế độ bảo hiểm thế nào?

Hoàng Đức Hậu - Tỉnh Hà Giang

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Vợ ông Hậu mắc bệnh ung thư thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

Khoản 2, Điều 23, Điều 25 Luật BHXH năm 2006 quy định, người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng các chế độ ốm đau như sau:

- Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần mức hưởng bằng 75% mức tiền lương tiền công tháng đóng BHXH.

- Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn phụ thuộc vào thời gian đóng BHXH.

Do trước khi nghỉ ốm 9 tháng năm 2015 vợ ông Hậu đã đóng BHXH được 4 năm nên mức hưởng tiếp chế độ ốm đau bằng 45% mức tiền lương tiền công tháng đóng BHXH.

Khoản 2, Điều 26, Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy định, người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

-Tối đa không quá 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần mức hưởng bằng 75% mức tiền lương tiền công tháng đóng BHXH.

- Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Đến tháng 1/2006, vợ ông Hậu tiếp tục nghỉ ốm, tại thời điểm nghỉ ốm vợ ông đã đóng BHXH được tổng cộng 4 năm 3 tháng nên vợ ông được nghỉ việc hưởng tiếp chế độ ốm đau tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH, mức hưởng bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo Chinhphu.vn